بشتابید بشتابید : قاب عکسها و قاب آینه هایتان را تزئین کنید

با اسباب بازیهای ریز ببینید چه می توانید بکنید.

تزئین قاب آینه با ماشینهای کوچک

تزئین قاب آینه با اسباب بازیهای حیوانات

تزئین قاب آینه با مهره و پولک و خرده ریزهای دخترانه

این هم مدل پیچ و مهره و فنری اش

تزئین قاب آینه با پیچ و مهره و ...

مدل قرتی بازیش با مهره های کریستالی

تزئین قاب آینه با مهره های شیشه ای

این هم جای خالی برای هنرهای شما با هرچه دوست دارید بسازید و برایم بفرستید.

؟


مطالب مشابه :


آموزش تزیین صندل عروس با گل های پارچه ای و کریستال

ابزار لازم: 1ــ سیم مخصوص گل های کریستالی متناسب با رنگ کریستال 2ــ مهره های کریستالی
آموزش ساخت گل با دستمال کاغذی

آموزش ساخت گل با می کنیم و مانند شکل لبه های آن را کنگره مهره های تزیینی کریستالی.
بشتابید بشتابید : قاب عکسها و قاب آینه هایتان را تزئین کنید

مدل قرتی بازیش با مهره های کریستالی . را اینجا با شما همسایه های مهربانم آموزش خیاطی
برچسب :