ثمسکن

در بررسی نمودار تعدیل شده سهم می بینیم که سهم با برخورد به مقاومت فیبو اکسپنشن 100 در قیمت 1968 کم آورد و کندل نزولی بدی را تجربه کرد. حال در روند اصلاح سهم حمایت فیبو اکسپنشن 61.8 را در قیمت 1736 دارد. در نمودار rsi شاهد یک کنج هستیم و اندیکاتور در حال برخورد با خط روند صعودی می باشد.آپلود عکسدر بررسی نمودار تعدیل نشده سهم می بینیم که سهم با برخورد به مقاومت ابر کومو نزولی برگشت و اکنون حمایت فیبوی 50 را در قیمت 1744 و حمایت فیبوی 61.8 را در قیمت 1635 دارد. در rsi شاهد عدم توانایی برای شکست خط روند نزولی هستیم.مطالب مشابه :


دانلود کتاب فارسی مباحث بنیادی تحلیل سازه‌ها - ترجمه فریدون ایرانی +کتاب لاتین(مهندس حسن فراهانی)

منبع: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد دانلود کتاب فارسی مباحث بنیادی تحلیل سازه
فایل آموزش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به همراه نرم افزارهای مربوط به آن

فایل آموزش تحلیل بنیادی و تحلیل معرفی کتاب اطلاعات بورس دانلود نمایید
دانلود رایگان کتاب مباحث بنیادی پل های بتنی – مهندسی عمران

توضیحات : در این کتاب روش های متعددی جهت تحلیل پلهای بتنی بانضمام مسایل حل شده زیادی ارایه
کلاس آموزش تحلیل تکنیکال

علی پروین ٍ تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس توسط ( دانلود کتاب ) تحلیل تکنیکال و
ثمسکن

علی پروین ٍ تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس توسط ( دانلود کتاب ) تحلیل تکنیکال و
سهام یاب

علی پروین ٍ تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس توسط ( دانلود کتاب ) تحلیل تکنیکال و
وبصادر

علی پروین ٍ تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس توسط ( دانلود کتاب ) تحلیل تکنیکال و
وپترو

علی پروین ٍ تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس توسط ( دانلود کتاب ) تحلیل تکنیکال و
دانلود کتاب مباحث بنیادی پل های بتنی دکتر محمود حسینی

متحرک و خطوط تاثیر 5- تحلیل عبورگاه پل 6- تحلیل دانلود کتاب مباحث بنیادی پل های
برچسب :