نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال

                                               عنوان درس :شوت دو دست در بسکتبال وريباند

                    هدف کلي :کسب مهارت در اجراي دو دست و افزايش استقامت عضلات شکم و استقامت قلبي - تنفسي

            اهداف جزئي: 1- دانش آموز بايد بتواند نحوه صحيح شوت دو دست را بداند2- دانش آموز بايد  بتواند  ريباند را اجرا کند . 3- دانش آموز بايد بتواند در جهتهای مختلف به سمت حلقه شوت هدف دار انجام دهد. 4- دانش آموز بايد نحوه مانع شدن براي ارسال توپ به سمت حلقه را بداند.

1- دانشي :دانش آموز بتواند شوت دو دست و ريباند را توضيح دهد.

2- مهارتي: دانش آموز بتواند شوت دو دست و ريباند را انجام دهد.

3- نگرشي: دانش آموز بتواند نحوه صحيح مهارت ، حس همکاري ،رقابت دوستانه و نظم را رعايت کند.

وسايل مورد نياز:تشک دازو نشست ، طناب ،توپ ، زمين بسکتبال و حلقه و ماکت

فرآيند تدريس (ياد دهي و ياد گيري)

شرح فعاليت

آماده سازي

آمادگي و ايجاد انگيزه

سلام و احوالپرسي ، حضور غياب ،کنترل لباس و کفش ورزشي و وضعيت جسماني ،گروهبندي و رفتن به حياط

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش انتقال مفاهيم 

آمادگي عمومي

گرم کردن عمومي بدن شامل : انواع راه رفتن ها ، دويدن نرم و ملايم ، حرکات کششي و جنبشي

آمادگي اختصاصي

کشش عضلات و تاندونها خصوصا"ناحيه کتف و دست

 

 

 

 

 

 

    آمادگي جسماني

تعريف امادگي جسماني و کاربرد آن در زندگي روزمره و انجام تمرينات ايستگاهي : ايستگاه اول به تعداد 10 داز نشست ،ايستگاه دوم 10 طناب ،ايستگاه سوم 10 پروانه و ايستگاه چهارم دو سرعت .

دانش آموزان در دو گروه پشت زمين بسکتبال ايستاده با صداي سوت مربي سريع مي دوند .با صداي دست مربي پابکس مي دوند .با صداي دست پا دفاع رفته تا انتهاي زمين.

مرور مطالب گذشته :بچه ها گروهبندي مي شوند نفرات اول :زمين بسکتبال را يک بار با دست راست يک بار با دست چپ دريبل مي زنند .بچه ها در دو گروه قرا مي گيرند روبه روي هم ايستاده در حين دويدن پاس سينه به سينه به هم ميدهند .

بچه ها پشت سر هم مي ايستند ،نفر اول دريبل زنان به سمت نفر دوم رفته گل زده به نقر سوم پاس زميني ميدهد او دريبل زنان به سمت محل 4 رفته و پاس بالاي سر ميدهد در حين انجام تمرينات مربي اشکالات دانش آموزان را رفع مي کند.  

مهارت ورزشي

     

 

 

 

      مهارت ورزشي

سؤال درمورد نحوه شوت زدن توضيح شوت دو دست و اجراي عملي ان توسط مربي استفاده از ماکت براي آموزش .دانش آموزان حالت شوت زدن را سايه زني مي کنندبعد عملا"نشان ميدهند .در سه گروه ،اطراف حلقه گروهبندي شده به سمت حلقه شوت مي کنند.فرد بعد از شوت به سمت ديگر رفته در تمامي جهت ها تمرين مي کند .

سؤال در مورد ريباند :پاسخ بچه ها و کامل کردن ان توسط معلم :

1-ازهرگروه يک نفر زير حلقه قرار گرفته ريباند را اجرا مي کند .

2- نفر اول از هر گروه ابتدا دريبل به سمت حلقه شوت و ريباند.

3-دريبل ،گل،شوت و ريباند ورفع اشکال توسط معلم

4- جمع بندي مطالب آموخته شده و توضيح شوت يک دست که درجلسه ي آينده تدريس خواهد شد.  

بازي در حالت واقعي

گروهبندي دانش آموزان و تشکيل تيم و اجراي بازي در زمين ،داوري توسط مربي و کمک بچه ها

بازگشت به حالت اوليه

سرد کردن

انجام حرکات کششي و راه رفتن و جمع آوري وسايل.از دانش آموزان خواسته شد کتاب اموزش بسکتبال نویسنده:فرح نامنی را مطالعه کنند.

تنظيم کننده : .................دبیرستان:………………..شهرستان :……………..


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه بسکتبال

+نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۵ساعت 7:29 توسط گروه درسی تربیت بدنی اسلامشهر |
طرح درس روزانه بسکتبال

وبلاگ ورزشی - طرح درس روزانه بسکتبال - برای دانش آموزان وهمکاران تربیت بدنی - وبلاگ ورزشی
نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال

نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی
طرح درس یک جلسه بسکتبال

طرح درس یک جلسه بسکتبال آرشیو پیوندهای روزانه: طرح درس ورزش در
طرح درس بسکتبال

طرح درس بسکتبال طرح درس سالانه رشته بسكتبال كلاس اول
طرح درس روزانه شوت سه گام در بازي بسكتبال

شماره طرح درس: جویندگان مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

جهان اطلاعات ورزشی - فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال - کسی
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه پیوندهای روزانه : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
طرح درس روزانه ی هندبال

طرح درس روزانه ورزش" درس: ورزش و تربیت بدنی پایه: چهارم ابتدایی کلاس: طرح درس بسکتبال
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه والیبال بسکتبال. شماره طرح درس: مجری:
برچسب :