ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی و شرایط تائید

 

ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی و شرایط تائید


همشهریان محترم

قبل از اینکه مدارک خود را برای ترجمه به موسسه ای بسپارید از حضور و نظارت خود مترجم در آن دارالترجمه اطمینان حاصل کنید چون بعضی از دارالترجمه ها با مترجم غیررسمی و یا کارآموز کار میکنند (برای اینکه دستمزد کمتری به آنها پرداخت کنند) و در عوض مبالغ هنگفتی را از مشتریان میگیرند. لطفا قبل از هر چیز قیمت ترجمه را با دارالترجمه های دیگر مقایسه کنید تا وقت و هزینه خود را هدر ندهید. در ضمن کسی که دارالترجمه را اداره میکند و خود را صاحب دارالترجمه معرفی میکند باید دانش انگلیسی کافی داشته باشد و این مورد را میتوانید با یک سوال ساده مانند پرسیدن معادل انگلیسی رشته تحصیلی تان از وی امتحان کنید. کم نیستند افراد ناوارد و کم سواد که در این زمینه فعالیت میکنند و در واقع کار ترجمه که یک کار فرهنگی است به یک تجارت برای آنها تبدیل شده است.

دارالترجمه رسمی سهند به مدیریت فاطمه ابراهیمی با بیش از 13 سال سابقه ترجمه رسمی در شهر تبریز در آدرس جدید خود واقع در چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه 9، واحد 7 (غربی) آماده ارائه خدمات ترجمه اسناد رسمی، مدارک تحصیلی، قراردادها، بروشورها، کاتالوگها، مقالات و غیره می باشد.

تلفن: 35595264 041    فاکس 35595265 041    موبایل: 09144001469

ایمیل: [email protected]              [email protected]

وبسایت: www.sahandto.com

 

 

احوال شخصیه

شناسنامه

ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور بودن به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تأیید می باشد. در صورتی که صاحب شناسنامه بالاتر از ۱۵ سال باشد، شناسنامه حتمأ باید عکس دار باشد. طبق بخشنامه شماره ۲۲/۳۲۸۷ مورخه ۷۳/۶/۲۰ سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد ترجمه آن قابل تایید نمی باشد، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

خلاصه فوت

ترجمه خلاصه فوت همراه با اصل ممهور به مهر ثبت احوال قابل تأیید می باشد. کلیه گواهینامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر سازمان قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی تجرد

ترجمه گواهی تجرد در صورتیکه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه بر اساس استعلام اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امورد خارجه صادر شده باشد قابل تأیید می باشد.

سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج در صورتیکه خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفتر خانه باشد قابل تأیید می باشد، ضمناً ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نمی باشد.

سند طلاق

ترجمه سند طلاق در صورتیکه خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفتر خانه قابل تأیید می باشد.
مدرک جنبی: شناسنامه یکی از طرفین (درصورت نیاز به تائید وزارت امور خارجه)

رونوشت سند ازدواج

ترجمه رونوشت ازدواج در صورتیکه از دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تأیید است.

رونوشت سند طلاق

ترجمه رونوشت طلاق در صورتیکه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تأیید است. 
مدرک جنبی: شناسنامه یکی از طرفین(درصورت نیاز به تائید وزارت امور خارجه)

گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تأیید می باشد و سندی که تاریخ آن گذشته قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

وصیت نامه

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تأیید می باشد و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیتنامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت استناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیتهای مذهبی از این قاعده مستثنی می باشد.

کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تأیید می باشد و با دقت نظر کارشناسان و محترم تأیید اسناد و مدارک عکس کارت ارزش قانونی جهت ترجمه و تأیید ندارد.

گواهینامه رانندگی

ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل می باشد و عکس گواهینامه ارزش قانونی جهت ترجمه و تأیید ندارد.

گواهینامه رانندگی بین المللی

تأیید ترجمه و برابر اصل کپی گواهینامه که توسط مترجم رسمی انجام گردیده از نظر این اداره کل بلا مانع می باشد.

گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت با مهر پزشک مربوطه و تأیید سازمان نظام پزشکی قابل تأیید است.

 

اسناد

سندمالکیت

ترجمه سند مالکیت در صورتیکه خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد قابل تأیید بوده ضمناً اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاههای عمومی و انقلاب جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته شده باشد قابل تأیید نمی باشد.

وکالتنامه

ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تأیید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سر برگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده و موضوع آن مربوط به موردی در خارج از کشور باشد که بطور خاص حوزه نفوذ وکالت در آن کشور خاص قید شده باشد.
چنانچه مورد وکالت حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد اگر والدین متارکه کرده باشد ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است. 
مدرک جنبی: شناسنامه موکل – نامه محضر تنظیم کننده در بقاء وکالت

بیع نامه

ترجمه بیع نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد و بیع نامه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تأیید نمی باشد.

اجاره نامه

ترجمه اجاره نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر، که در مدت زمان اعتبار آن باشد، قابل تأیید است، البته اجاره نامه های اماکن تجاری به شرط قید واگذاری حق کسب و پیشه (سرقفلی) مستثنی از شرط مدت اعتبار می باشند. اجاره نامه هایی که در آژانسهای مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده ترجمه آنها قابل تأیید نمی باشد.

تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد.

تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات

ترجمه تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است در مورد تأیید ترجمه تفویض وکالت ارائه وکالتنامه های قبل جهت استناد و رویت الزامی می باشد.

اقرارنامه

ترجمه اقرارنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد.

استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تأیید رسمی نمی باشد مگر در دو مورد ذیل: 
الف» استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با تأیید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تأیید می باشد. 
ب» استشهادیه به افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بعهده دارند قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل: پدر، مادر و خواهر تا زمان تجرد و برادر تا رسیدن به سن قانونی می باشد که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تأیید استشهادیه الزامی می باشد.

احکام

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تأیید می ترجمه احکام دادگاههای عمومی انقلاب و صورتجلسه های دادگاه و گواهیهای صادره از دادگاهها با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه توسط صادر کننده حکم قابل تأیید می باشد به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاههای عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود.

احکام طلاق

ترجمه احکام طلاق یا قرار عدم امکان سازش که منجر به جدایی نگردیده باشد قابل تأیید نیست و چنانچه ذینفع اظهار به جدایی نماید ارائه سندطلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد جهت استناد سند ترجمه الزامی می باشد.

اظهارنامه و دادخواست

ترجمه اظهار نامه و دادخواست به دلیل اینکه در مراحل اولیه تشکیل پرونده می باشد قابل تأیید نیست.

احکام و کلیه اوراق قضایی و مدارک ارسالی

تأیید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاهها، دادسراها، آگاهی، نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر می گردد بلامانع می باشد.

ارزیابی املاک

ترجمه برگه ارزیابی از املاک و مستغلات در صورتیکه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد و به تائید کانون کارشناسان رسیده باشد، قابل تأیید است.
مدرک جنبی: سند ملک مورد ارزیابی

استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت استناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تأیید می باشد. 
مدرک جنبی: سند مالکیت مورد استعلام

سندمالکیت وسیله نقلیه

ترجمه سند مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرکز شماره گذاری) قابل تأیید می باشد.

 

مدارک تحصیلی

مقاطع ابتدایی

ترجمه کلیه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تأیید می باشد به استثناء گواهی پایان مقطع تحصیلی ابتدائی (پنجم ابتدایی) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه با به تأیید آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.

مقطع راهنمایی

ترجمه کلیه مدارک مقطع راهنمایی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه و با مهر و امضاء ناحیه آموزش و پرورش قابل تأیید می باشد.

مقطع متوسطه

ترجمه کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه و با مهر و امضاء ناحیه آموزش و پرورش قابل تأیید است. 
لازم به ذکر است کلیه گواهیها و ریزنمرات در مقطع پیش دانشگاهی باید به تأیید آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده باشد. ضمناً مدارک آموزشی در مقطع کاردانی با تأیید آموزش و پرورش کل قابل تأیید است.

مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریزنمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم تحقیقات و فناوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تأیید می باشد .

مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت بهداشت

ترجمه دانشنامه های مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات و فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده که نمونه آن در پایان ضمیمه می باشد قابل تأیید است.

مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تأیید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاءهای معرفی شده سازمان قابل تأیید می باشد. 
لازم به ذکر است تأیید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان می باشد.

کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تأیید نمی باشد.

گواهیهای کار اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی

ترجمه استشهادیه قابل تأیید رسمی نمی باشد مگر در دو مورد ذیلترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تأیید می باشد.

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی

ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه قابل تأیید می باشد.

مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

ترجمه کلیه مدارک صادره از طرف این مؤسسات در صورتیکه زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باشند با مهر و امضاءهای مجاز قابل تأیید می باشند.

مدارک و دانشنامه های معادل

ترجمه کلیه دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی ممهور به مهر سازمان قابل تأیید می باشد.

ارزشنامه های تحصیلی

تأیید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاهها، دادسراها، آگاهی، نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر میترجمه ارزشنامه های تحصیلی (ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا وزارت بهداشت) با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط وزارتخانه مربوطه قابل تأیید می باشد. 
لازم به ذکر است در صورت ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تأیید وزارت امور خارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن زبان مورد نیاز خود ترجمه نماید.

گواهیهای صادره از حوزه علمیه

ترجمه کلیه مدارک صادره از حوزه های علمیه قابل تأیید می باشد.

کارت نظام پزشکی

ترجمه کارت نظام پزشکی با امضاء رئیس سازمان نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تأیید می باشد.

کارت نظام مهندسان

ترجمه کارت نظام مهندسی با امضاء رئیس سازمان مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تأیید می باشد.

سر فصل دروس

ترجمه سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه ریزی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت علوم قابل تأیید است.

کارنامه سازمان سنجش

ترجمه کارنامه (ریزنمرات کنکور سراسری یا آزمایشی) قابل تأیید نمی باشد.

تعیین رتبه دانشگاه

ترجمه گواهی قبولی در کنکور سراسری با مهر سازمان سنجش اداره کل امور دانشجویان داخل و وزارت علوم قابل تأیید می باشد. (لازم به ذکر است گواهیهای فوق در سر برگ سازمان سنجش صادر می گردد.)

 

گواهینامه های آموزشی

گواهی های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای

ترجمه گواهینامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان فنی حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید است.

گواهیهای آموزشی کوتاه مدت ادارات

ترجمه دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمانهای دولتی صادر شده باشد قابل تأیید است.

گواهیهای آموزشی دوره های زبان

ترجمه گواهیهای صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر اینصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تأیید می باشد.

گواهیهای آموزشی کوتاه مدت شرکتهای خصوصی

ترجمه دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکتها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش آموزش قابل تأیید می باشد.
مدرک جنبی: آگهی تاسیس در روزنامه رسمی / مجوز آموزش و پرورش

گواههای آموزشی کوتاه مدت از سازمانها

ترجمه گواهیهای آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایزایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تأیید می باشد.

گواهیهای آموزشی کوتاه از جهاد دانشگاهی

ترجمه گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد.

 

شرکتها

اساسنامه

ترجمه اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد.
لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکتها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپی) می باشد.

سهام

ترجمه صورتجلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد برگه های شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تأیید می باشد.

آگهی تغیيرات

ترجمه آگهی تغییرات شرکتها با مهر برجسته ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد. البته آگهی تغیرات چاپ شده در روزنامه رسمی، بشرط اصل بودن روزنامه، نیز قابل تائید است.

گواهی مالیاتی

ترجمه گواهینامه های مالیاتی و ترازنامه شرکتها با مهر ممیز مالیاتی قابل تأیید می باشد.

دوره های تخصصی

ترجمه معرفی نامه کارکنان شرکتها جهت دوره های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تأیید می باشد.

لیست بیمه

ترجمه لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگ پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تأمین اجتماعی قابل تأیید است.

قراردادهای شرکتی

ترجمه قرارداد صادرات یا واردات بین شرکت ایرانی و شرکت خارجی که بعضاً به دو زبان فارسی و انگلیسی با زبانهای دیگر تهیه شده و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل تأیید می باشد.

 

گواهیهای کار

گواهی کار از موسسات و ادارات دولتی

ترجمه گواهی کار از طرف ادارت و موسسات و سازمانهای دولتی با ارائه حکم مربوطه قابل تأیید می باشد.

گواهی کار از مهدکودک ها

ترجمه گواهیهای صادره از مهدکودکها و مراکزی که فعالیت آنها زیر نظر سازمان بهزیستی می باشد ضمن تأیید این سازمان قابل تأیید است.

گواهی کار از آژانسهای هواپیمائی

ترجمه گواهیهای کار آژانس های هواپیمایی چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا مجوز وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی قابل تأیید است.

گواهی کار از کارخانه جات

ترجمه گواهیهای کار از کارخانجات ضمن ارائه مجوز فعالیت برای کارخانه صادره از سازمان صنایع و با مهر سازمان قابل تأیید است.

گواهی کار از داروخانه ها

ترجمه گواهیهای کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروخانه داران قابل تأیید می باشد.

گواهی کار از مشاغل آزاد

ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تأیید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تأیید می باشد.

گواهی کار از بیمارستانها و درمانگاهها

ترجمه گواهیهای صادره از بیمارستانها و درمانگاهها با تأیید وزارت بهداشت و درمان گواهیهای پزشکی با تأیید سازمان نظام پزشکی قابل تأیید می باشد.

گواهی کار از تعاونیها

ترجمه گواهیهای صادره از تعاونیهای مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تأیید می باشد.

گواهی بیمه

ترجمه گواهیهای صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و ... با مهر اداره مرکزی بیمه قابل تأیید می باشد.

گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

ترجمه گواهیهای کار صادره از دفاتر اسناد رسمی ضمن تأیید کانون سردفترداران قابل تأیید می باشد.

گواهی کار از شرکتهای خصوصی

ترجمه گواهیهای کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تأیید میباشد. 
لازم به ذکر است در صورتیکه در گواهیهای صادره از طرف شرکت سمت، حرفه و کار تخصصی، میزان تحصیلات قید شده باشد ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تأیید ترجمه الزامی میباشد. ضمناً گواهیهای صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.

 

گواهینامه متفرقه

کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تأیید است.

قبوض آب و برق و تلفن و گاز

ترجمه قبضهای آب و برق و تلفن و گاز قابل تأیید می باشد.

فیش های حقوقی

ترجمه فیش های حقوقی از ادارات دولتی قابل تأیید می باشد. فیش های حقوقی صادر شده توسط بخش خصوصی در صورتی تائید می گردند که مدارک جنبی زیر را به ضمیمه داشته باشد
مدرک جنبی: روزنامه رسمی شرکت / جواز تاسیس - دفترچه بیمه - مدرک تحصیلی مرتبط

حسابهای بانکی

ترجمه گواهی گردش حسابهای بانکی با مهر و امضاء بانک مربوطه و بخش حقوقی یا اداراه بین الملل آن بانک قابل تأیید است. در شهرستانها با تائید اداره سرپرستی امور شعب بانک مربوطه قابل تائید است.

موجودی حساب

ترجمه گواهی موجودی حساب تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل سه میلیون تومان قابل تأیید می باشد و مبالغ بالای این رقم توسط امور بین الملل وابسته به بانکها واقع در تهران صادر و یا در شهرستانها توسط سرپرستی امور شعب بانک تائید شود.

پاسپورت

ترجمه پاسپورت در صورتیکه از زمان انقضاء آن نگذشته باشد قابل تأیید بوده و کپی برابر اصل از پاسپورت که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد قابل تأیید می باشد.

کارت بازرگانی

ترجمه کارت بازرگانی با تأیید وزارت بازرگانی قابل تأیید بوده و کپی برابر با اصل از کارت بازرگانی توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید است.

گواهینامه های دریانوردی

ترجمه گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تأیید بوده و کپی برابر اصل از گواهینامه های دریانوردی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید است.

احکام قهرمانی و رشته های ورزشی

ترجمه حکم قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تأیید می باشد.

بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

ترجمه بارنامه های گمرکی و اسناد مربوطه به واردات و صادرات با مهر گمرک قابل تأیید می باشد.

گواهی های کشتیرانی

ترجمه گواهیهای صادره از کشتیرانی ممهور به مهر کشتیرانی والفجر ۸ قابل تأیید است.

گواهی های وکلاء

ترجمه گواهیهای صادره از دفاتر وکالتی و پروانه وکالت با تأیید کانون وکلا قابل تأیید است ضمناً متذکر می شود چنانچه گواهیهای صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق شعبه مربوطه قابل تأیید می باشد.

گواهی های فرهنگی و هنری

ترجمه گواهیهای صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و فعالیتهای هنری ضمن تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تأیید می باشد.

 

امور مربوطه به اتباع بیگانه

اسناد مربوطه به ازدواجهای بنیاد صدر

ترجمه ازدواجهای شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تأیید نمی باشد.

کارت سبز بیگانگان

ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدرو گواهی از فرمانداریهای محل سکونت جهت اصالت کارت سبز باستناد بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۴ مورخ ۸۰/۲/۹، قابل تأیید است.

ازدواج های شرعی

ترجمه گواهیهای صادره از سوی فرمانداریها در مورد ازدواجهای شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران می باشند باستناد بخشنامه شماره ۱۲۲۱۵/۱۴ مورخ ۷۸/۸/۱۰ وزارت کشور، قابل تأیید است.

 

 

اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

 

ترجمه مدارک صادره در خارج از کشور اعم از سندازدواج، گواهینامه، مدارک تحصیلی، پزشکی، وکالتنامه، احکام دادگاهها و... ضمن تأیید سفارت ایران در کشور متبوع و سپس تأیید مهر کنسولی ایران توسط امور خارجه، قابل تأیید می باشد.

 


مطالب مشابه :


حاشیه ای بسیار دلنشین از همایش علمی ـ پژوهشی استاد شهریار و قرآن

به همت اداره کل فرهنگ و فضولی در تبریز پرداخته و اداره کار، تعاون و
کار پاره وقت در همه شهر های ایران

تبریز شهر اولین ها - کار پاره وقت در همه شهر های ایران - تبریز شهر اولین هاست اداره برق تبریز.
اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی در مسیر بیراهه و پسرفت / ایستگاه شرق تبریز باید همدیدی شود

کلانشهر تبریز به ایستگاه های پیش تهیه شده آنقدر کار سختی است که اداره ی هواشناسی
قانون کار برای حمایت از کارگران ضمانت اجرایی کافی ندارد

همزمان با هفته کارگر در تبریز بشراسلامی ، خانه کارگر و اداره کل تعاون ، کار و
ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی و شرایط تائید

دارالترجمه رسمی تبریز در ضمن کسی که دارالترجمه را اداره میکند و خود را گواهی کار از
برچسب :