برترین های المپیاد علمی پایه ی چهارم مرحله شهرستان

  المپیاد علمی پایه چهارم مرحله شهرستان

در روز یکشنبه 20 بهمن ماه 1392

به میزبانی مدرسه شاهد شهید بهشتی

برگزار شد.

دانش آموزان پایه ی چهارم مدرسه قرآنی شهید آیت الله سعیدی

با تلاش های آموزگار ارجمند قاسم مجیدنیا و اولیاء گرامی

رتبه اول شهرستان را به خود و مدرسه اختصاص دادند.


طاهر دارایی رتبه ی اول شهرستان

111111111111111111111111111111.jpg

محمدحسین عابدی رتبه ی سوم شهرستان

222222222222222222222222222222222222.jpg

محمدمهدی عوضی نژاد رتبه ی چهارم شهرستان

3333333333333333333333333333333333333333

محمدشایان عباسی رتبه ی پنجم شهرستان

44444444444444444444444444444444444444.j


مطالب مشابه :


برترین های المپیاد علمی پایه ی چهارم مرحله شهرستان

خانه ی دانش آموزان بندر. علی غلامی دانش آموز کلاس
نمایشگاه اربعین از نگاه تصویر

خانه ی دانش آموزان بندر. علی غلامی دانش آموز کلاس
اوقات فراغت دانش آموزان

خانه ی دانش آموزان بندر(معلم بندری) وبلاگ مطالعات اجتماعی
برنامه درسی مهر ماه کلاس سوم رازی

دبستان پیشگامان علوی بندر آموزش ضرب خانه ی 2 و دانش آموزان با نحوه ی استفاده از
برترین های المپیاد علمی پایه پنجم شهرستان دیر

خانه ی دانش آموزان بندر. تعداد دانش آموزان دبستان شاهد شهید آیت الله بهشتی رتبه ی
راهکارهای انس دائمي دانش آموزان با قرآن کريم

خانه دانش آموزان بندر. بيش ترين وقت کلاس را به خواندن قرآن آن هم توسط همه ی دانش آموزان
برچسب :