سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان

نمونه سوالات دی ماه 89دبیرستان سماشهرضاچاپارسال به دوست

               مدیریت آموزش و پرورش شهرضا

امتحان نیم سال اول : مطالعات اجتماعی                                دبیرستان غیرانتفاعی سماء                         طراح: حمیدرحیمی

نام ونام خانوادگی:                                                          تاریخ امتحان :23/10/89                         نمره به عدد:

کلاس:                                                                             مدت آزمون : 75دقیقه                            نمره به حروف:

 

ردیف

سوالات

بارم

1

جملات  صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                                             صحیح       غلط

-        خودکشی بارشدهم بستگی وکاهش فردیت افزایش می یابد.

-        مشابهت هاونکات مشترک افراد موجب شکل گیری " ما" میشود.

-        نظام خانواده بیشترین خرده نظام رادارد  .

-        به مجموعه الگوهای عملی که فرددرنقش خاص خودانتظاردارددیگران نسبت به او انجام دهند تکالیف و وظایف نقش نامیده می شود .

1

2

برای هریک از گروه های زیر ارزش وهنجار مثال بزنید :

گروه

هنجار

ارزش

گروه تحقیق هنجارشکنی در شهرضا(دانش آموزان سماء)

 

 

هیئت عزاداری امام حسین (ع)

 

 

1

3

مفاهیم زیر رافقط تعریف کنید :

1-3) تعامل اجتماعی:

2-3)جامعه پذیری:

1

4

شناخت حاصل از زندگی با شناخت علمی جامعه چه تفاوت هایی دارد ؟ (سه مورد)

 

 

5/1

5

پاسخ های کوتاه بدهید :

1-5)کدام  نظام های اجتماعی درامراجتماعی کردن افراد مهم تر وتاثیرگذارتراست ؟

2-5)پیامدهای مثبت یک کارخانه درجامعه

3-5)پیامدهای منفی یک کارخانه درجامعه :

4-5) یک نقش اجتماعی غیر ارادی شما:

5-5) سه نقش اقتصادی در زمان قدیم :  

6-5)سه اثرمنفی رشدجمعیت برجامعه:

7-5)دو وظیفه اختصاصی  زن وشوهر درخانواده؟

 

25/

5/.

5/.

25/

75/.

75/

5/.

 

6

برای هریک از نظام های زیر  یک خرده نظام مثال بزنید .

1-6) نظام اقتصادی تولیدی:                                               2-6) نظام سیاسی دولت:

1

7

 شما شخصیت دارید ؟ چگونه  به آن رسیدید ؟

 

1

8

چگونه ممکن است که فرد دچار شخصیت تابع شود؟

 

 

1

9

آیا معدنچیان یک معدن گروه هستند ؟ چرا؟

 

1

10

کدام ارزش را درونی کرده اید؟ چگونه؟

 

 

1

11

اگر پدر بزرگ ومادر بزرگ به جمع خانوادیتان افزوده شود چه تغییرات اجتماعی روی می دهد ؟

 

 

 

1

12

دوگروه که ارزش هایی مغایر باارزش های ملت داشته باشند بنویسید.(این گروه هاچه ارزش هایی را دنبال می کنند ؟ )

 

 

1

13

با ذکر مثالی توضیح دهید که چگونه ممکن است نظام آموزش وپرورش دچار عدم تعادل وتعارض شود ؟

 

 

 

1

14

جامعه پذیری چه رابطه ای با  کنترل اجتماعی دارد ؟ باذکرمثالی توضیح دهید .

 

 

 

1

15

دودسته  عوامل عمده درتنوع جریان های اجتماعی شدن را توضیح دهید وبرای هریک مثال بزنید .

 

 

 

5/1

16

چگونه تغییرنقش کودکی به نوجوانی موجب تفاوت انتظارات والدین وفرزندان  نسبت به یکدیگر می شود؟ دراین رابطه مثال بزنید .


مطالب مشابه :


ليست هنرستان هاي فنــي و حرفــــه اي و کاردانش(پسرانه و دخترانه منطقه 5 تهران)

دبيرستان بهنام، پ 1/1 در رشته های فنی و کارودانش دبیرستان توحید منطقه 5
دبیرستان غیر دولتی منطقه 3

دبیرستان غیر دولتی منطقه 3 - یکم- پلاک 1 تلفن: نوشته های
ليست مدارس منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران (متوسطه – دخترانه)

عمومي دخترانه وحدت اسلامی 1 های پیشین مهر دبیرستان توحید منطقه 5
فهرست مدرسه‌های تهران

فهرست مدرسه‌های تهران دبیرستان غیرانتفاعی البرز نو (منطقه ۲۰)* دبیرستان چهارده
دبیرستان غیرانتفاعی ابن سینا درفوتسال آموزشگاهای منطقه پارس آباد به قهرمانی رسید

دبیرستان غیرانتفاعی ابن سینا درفوتسال آموزشگاهای منطقه ترتیب تیم های( دبیرستان
استخدام دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه در همدان

برای تدریس در دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه،از افراد دارای بچه های دوم وب منطقه ممنوعه
دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان

داشتن حداقل معدل کل 19 در سال دوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان های در منطقه تحت
دبستان های ناحیه 2 اهواز

شریعت - غیرانتفاعی دخترانه، باهنر، منطقه 7، خ 1 جنب دبیرستان 1 - غیرانتفاعی
مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد مشهد

دبستان پسرانه غیر دولتی سما 1 منطقه 9 سما. سازمان انگلیسی در برنامه درسی در دبیرستان های
سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان

دبیرستان غیرانتفاعی سماء 5/1. 5. پاسخ های کوتاه پرورش منطقه بلداجی از
برچسب :