رمان 4 دختر شیطون قسمت 1

_سلام بچه ها هدیه_سلام ایلین به ترتیب با نیلوفر و مبترا دست دادم ما 4 تا دوستای خوبی هستیم از اول دانشگاه تا الان که ترم 4 هستیم باهمیم همه ما رو به اسم چهارقلوها میشناسن .خلاصه دوستای فوق العاده ای هستیم میترا _ بچه به نظرتون ما جز این 8 نفر هستیم ؟ هدیه _ پ ن پ چه قدر جون کندیم برای این تحقیق نیلوفر _ اعتماد به سقف برج میلاد بعد از خارج شدن این حرف از دهن مبارک نیلو استاد شاکری اومد استاد شاکری ی مرد قد بلند تاس و جیگرررر بود. خیلی مهربون و تو نمره دادن بهمون کمک میکنه شاکری_ میدونم همتون در انتظار اینکه این 8 نفر اعلام بشه و برید سراغ فینال خدایی تحقیقای همه فوق العاده بود ولی باید 8 نفر انتخاب بشن استاد بعد مکثی ادامه داد تو این 8 نفر 4 تا دختر و 4 تا پسر بودن منم برای جنجالی شدن میخوام 4 تا پسر توی یک گروه و 4 تا دختر هم توی گروه دیگه همون موقع صدای دست توی کلاس پیچید یکی از پسر هام داد زد _ استاد فدایی داریییییی شاکری_ هرکی اینو گفت من نمره ی کامل بهش میدم بچه ها خندیدن شاکری_خیله خب حالا هم میریم سراغ اسما ما چهار تا دستامون تو دست هم بود فشار میدادیم که صدای استاد اومد _ایلین محمد علیزاده, میترا کریمیان ,هدیه امیرزاده,نیلوفر علی خانی وایییییییییییییییی مرسیییییییییی خداااااااا جون نیش هممون تا بناگوش بازززز بود و نگاه هم میکردیم دلم میخواست بپرم استاد بغلللللل کنممممممم دو تا ماچ خوشملم بهش بدن ولی زنی گفتن مردی گفتن جبی و حیایی گفتن استاد ادامه داد ارشیا سلیمی کوروش زندی مهران زارعی زانیار بهمنی ما 4 تا زیاد اینارو نمیشناسیم چون اغلب با پسرا گرم نمیگیریم استاد _ خیله خب شما پسرا تو ی گروه خانما هم توی گروه بچه ها امروز فقط با من کلاس دارید برای منم مشکلی پیش اومده امروز ادامه ی کلاس نیست برق شادی توی چشمای همه رو دیدیم استاد ازاد باش داد و اومدیم بیرون ما چهار تام عین این خرایی که بهشون تیتاپ داده بودن ذوق کرده بودیم میپریدیم رو.کول همدیگه دخترای کلاسمونم حسود نبودن تازه میگفتن پوزه پسرا رو بمالیم به خاک نیلو._ بچه ساعت 6:30 کافی شاب هتل چمران هستید ولی دنگ پای خودتون _ اه اه خسیسسسسسس گفتم حالا ی با یکی ما رو دعوت کرد میترا _ پولو وللش من هستممممم هدیه _ منمممم _ حالا که اصرارمیکنید منم میامممم از در دانشگاه داشتیم میرفتیم بیرون که صدایی میخکوبمون کرد ارشیا_ بهتره خودتون بازنده بدونید چی. خفه شووووو جلبککککک میترا میخواست ی جواب دهن پر کن بهش بده چون اون زبونش از همه دراز تره ولی من پیشه گرفتم و گفتم _ی چیزی بگید که بتونید تو خواب ببینید بعدسم دست بچه ها رو گرفتم با قدمای بلند از دانشگاه اومدیم بیرون و اجازه ندادم زر زر دیگه ای کنه نیلو_ وایی ایلین وایسا سگ دنبالت نکرده که وایسادمو گفتم _ ا ا ا دیدی پسره ی جلبکک خودتون بازنده بدونید میترا _ باید میذاشتی ی ج دهن پر کن بهش بدم _اوووووف اصلا ولش کنید ساعت 6:30 میبینمتون فعلا فعلا سوار ماشین شدم و رفتم به سمت خونه ساعت 12:30 بود که رسیدم ماشین تو.پارکینگ پارک کردم رفتم بالا کلید داشتم درو باز کردم _سلام مامان گلییییی _سلام مامان دیدم بابا هم اومده _ شلامممم بابااااا سلام دختره گللللللللللممممم رفتم بالا لباسم عوض کردم ی شلوار مشکی با تونیک قرمز مامان _دانشگاه چه طور بود ؟ وایییسیییییی مثل این ندید پدیدا همه رو تعریف کردم حتی وقتی با جلبک بحث کردم بابا_ افریننننننن بابا من جای تو بودم ی پس گردنی هم بهش میزدمممممم مامان _ وحیدددددددد بابا _ خب دروغ میگم از مادر زاده نشده کسی,بهخواد دخترم شکست بده هاهاهاها چه بابا گلی دارممممممم ناهارمو خوردم رفتم تو رو تختم و به این فکر کردم چند روز دیگه خواهرم عروس میشه و قراره تنها بشم ...هییی با همین فکرا خوابم برد . ساعت 5:30 بیدار شثم تا لباس بپوشم ی مانتو.و شلوار مشکی با شال و کفش ابی با ی دستبند ابی موهامم کج اوردم تو.صورتم ی رژلب صورتی هم زدم _ بابا مامان من رفتم باش به سلامت _ ایلی مامان منو بابات میریم برای تحویل لباس ( اخه سه روز دیگه عروسی خواهرمه اناهیتا ) _باشه _باباییییی جونممممم بابا _ چی میخوای پدر سوخته _ سوییچ ماشین سوزوکیت میدیییی بابا _ بردار ولی حواست باشه _چشم سوییچ برداشتم و پیش به سوی خوشی هتل چمران خیلی شلوغ بود بچه ها رو دیدم که نشستن رفتم پیششون _ سلام بروبچ


مطالب مشابه :


دانلود رمان گناهکار از fereshteh27

دانلود رمان تهیه شده و برای خواندن کامل رمان نیاز به رمان نازکترین حریر نوازش
رمان 4 دختر شیطون قسمت 1

رمان نازکترین حریر نوازش دانلود رمان برای موبایل. دانلود رمان عاشقانه
رمان بورسیه

♥ 48 - رمان نازکترین حریر نوازش ♥ 49 - رمان جرات یا دانلود رمان برای موبایل. رمان
رمان یک تبسم برای قلبم (12)

کردن شارژ موبایل بود؟ برای اینکه رمان نازکترین حریر نوازش دانلود رمان برای موبایل.
برچسب :