یک سوال هوش وخلاقیت !!!!!!!!


پاسخ:
پدر و مادر میروند (2 دقیقه) و پدر برمیگرده(1 دقیقه). شد 3 دقیقه.
دختر و پسر میروند (5 دقیقه)  و اینبار مادر برمیگرده (2دقیقه). شد 10 دقیقه.
در آخر پدر و مادر میروند(2دقیقه) . که در کل شد 12 دقیقه.


مطالب مشابه :


تست هوش ۳۰ دقیقه ای

تست هوش ۳۰ دقیقه 14- 10 مرد، 3 خانه را در 6 روز رنگ ميكنند، بنابر اين 5 مرد، 15 خانه را در چند
بازی تست هوش (اگه 30 ثانیه دوام بیاری نابغه هستی)

بازی تست هوش دهند و همچنین خلبانان نیروی هوایی آمریکا می توانند بیش از یک دقیقه در این
معما و تست هوش

جواب معما و تست هوش 10. ای خالی می کنیم >> پس در ساعت شنی 7 دقیقه ای 1 دقیقه مانده با
یک سوال هوش وخلاقیت !!!!!!!!

شد 10 دقیقه. در آخر پدر و مادر میروند(2دقیقه) . هدیه خداوند در سوم مهر 1393; تست هوش; تست هوش 1;
تست هوش

با پیدا کردن ۶ تصویر در این تست هوش،میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه.
تست هوش

پاسخ سوالات هوش 1 ) دقت کنید که در اولای سوال نود دقیقه رو از آزمون تست هوش آنلاین
برچسب :