-249. نجات کتاب ها....!!!! ( کتاب فروشی نو و دسته دوم )

تاریخ آخرین بروزرسانی در متن یا نظرات این پست: یازدهم آبان ۹۲

 

نجات کتاب ها....!!!!

      سلام

      من یک سری کتاب های درسی رشته های برق و کامپیوتر دارم که حتی بعضی هاشون هم نوی نو هستند! و بلا استفاده مانده اند که هر وقت به آنها نگاه می کنم موجبات رنجش خاطر می شوند! مشخصات آنها را به مرور زمان در این پست قرار می دهم تا اگر زمانی  کسی نیازش بود در اختیارش قرار دهم.

- کتاب های رشته کامیپوتر:

۱- ساختمان های گسسته ، تالیف دکتر بهروزقلی زاده ، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ، چاپ ۲۵ سال ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۷۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۸۰۰۰ تومان ، قیمت آزاد سازی! ۵۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تاص۱۴۰از کل۳۵۲صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است. راهنمای جداگانه اش هم موجود است.

 

  

۲- راهنمای جامع ساختمان های گسسته ، مولفین محمد امین کیانی و نعیمه مرادی و مجید موسوی ، انتشارات پویش اندیشه ، چاپ اول سال ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۴۵۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۴۰۰۰ تومان ، نوی نو و دست نخورده!

  

 

۳- ریاضی عمومی ۱ ، تالیف ابراهیم احمدپور و آنه گلدی مهمیانی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ،  درسنامه چاپ سوم  شهریور ۱۳۸۶ ، قیمت روی جلد ۳۳۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۷۰۰۰ تومان ، قیمت آزاد سازی! ۴۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. کل کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است. راهنمای جداگانه اش هم موجود است.

 

 

۴- جامع ترین راهنما و حل المسائل و مجموعه سوالات ریاضی عمومی ۱ ، ( حل المسائل یا حل تمرین ها یا راهنمای کتاب ریاضی عمومی ۱ تالیف ابراهیم احمدپور و آنه گلدی مهمیانی ) ، انتشارات راه ، چاپ دوم  ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۷۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۶۰۰۰تومان ، تمیز . تاحدود صفحه ۱۰۰ از کل ۵۲۰ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۵- ساختمان داده ها و الگوریتم ها ، تالیف مهندس جعفر تنها و مهندس ناصر آیت ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ هفتم فروردین ۱۳۹۰ ، قیمت روی جلد ۴۴۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۴۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تاحدود صفحه ۷۰ از کل ۳۵۲ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

 

۶- فارسی عمومی ، تالیف گروه مولفان ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، درسنامه چاپ ۲۵ مهر ۱۳۸۵ ، قیمت روی جلد ۱۸۳۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۳۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تا ص ۹۱ از ۳۱۴ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است. راهنمای جداگانه اش هم موجود است. به همراه سی دی.

 

 

 

۷- خودآموز و بانک سوالات فارسی عمومی ، ( حل المسائل یا حل تمرین ها یا راهنمای کتاب فارسی عمومی تالیف گروه مولفان ) ، تالیف حمید زهره وند ، انتشارات دانش و هنر ، چاپ سوم  ۱۳۸۶ ، قیمت روی جلد ۴۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۳۰۰۰ تومان ، فقط چسب جلد با چند صفحه از کتاب جدا شده است. جلدپلاستیکی شده. تا ص ۷۳ از ۲۰۰ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۸- معادلات دیفرانسیل (بخش اول) ، تالیف سعید فاریابی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، درسنامه چاپ ۲۱ آبان ۱۳۹۱ ، قیمت روی جلد ۳۷۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۳۵۰۰ تومان ، تمیز و تا ص ۵۸ از ۳۰۸ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

۹- معادلات دیفرانسیل (بخش دوم) ، تالیف دکتر سعید فاریابی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ ۲۰ دی ۱۳۸۹ ، قیمت روی جلد ۱۷۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۱۵۰۰ تومان ، نوی نو و دست نخورده!

۱۰- گرافیک رایانه ای - ویرایش سوم - جلد اول ، تالیف دونالد هیرن و ام.پائولین بیکر ، ترجمه ی دکتر بهروز قلی زاده ، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ، چاپ ششم ۱۳۹۰ ، قیمت روی جلد ۱۵۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۱۳۰۰۰تومان ، تمیز و تا ص ۸۷ از ۳۳۱ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

۱۱- ذخیره و بازیابی اطلاعات ( با رویکرد کاربردی  ) ، تالیف سید محمد تقی روحانی رانکوهی ، انتشارات جلوه ، چاپ هفتم زمستان ۱۳۸۹ ویراست دوم ، قیمت روی جلد ۷۵۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۶۰۰۰ تومان ، جلدپلاستیکی شده. تمیز و تا ص ۹۵ از ۳۴۶ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

۱۲- راهنمای جامع مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی : ( بر اساس کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی تالیف جعفر تنها و مهدی یوسف خانی انتسارات پیام نور ) از مجموعه کتاب های فراگیران ، تالیف مهدی یوسف خانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۸۵ ، قیمت روی جلد ۴۸۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۳۵۰۰ تومان ، جلدپلاستیکی شده. تمیز و تا ص ۳۲۳ از ۴۲۲ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۱۳- آموزش و راهنمای برنامه سازی پیشرفته : ( بر اساس کتاب برنامه سازی پیشرفته دکتر احمد فراهی انتشارات پیام نور ) از مجموعه کتاب های دانشجو ، تالیف جعفر تنها و حبیب ایزد خواه ، انتشارات  آیین روز و یگانه مهر ، چاپ ۱۳۸۸ ، قیمت روی جلد ۶۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۴۰۰۰ تومان ، خود کتاب تمیز نگه داشته شده فقط چسب نگهدارنده ی جلد از برگه ها خوب نبوده و باعث جدا شدن برگه ها از جلد شده و چند تا برگه ها هم از هم جدا شده  ولی کتاب کاملا قابل استفاده است و تا ص ۱۲۷ از ۳۰۰ صفحه زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۱۴- مدار منطقی : تالیف  دکتر داود کریم زادگان مقدم ، انتشارات پیام نور، چاپ ششم اردیبهشت ۱۳۹۰، قیمت روی جلد ۴۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی .... تومان ، قیمت آزاد سازی! ۵۰۰۰ تومان ، جلدپلاستیکی شده. کتاب تمیز است ولی تعدادی از برگه ها جدا شده و تقریبا کل کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

- کتاب های رشته برق: 

۱- تشریح کامل مسائل مدارهای مخابراتی تجزیه و تحلیل و طراحی ( حل المسائل یا حل تمرین ها یا راهنمای کتاب مدارهای مخابراتی نوشته ی کنت کی کلارک و دونالد تی هس ) مربوط به کتاب کلارک هس ، مولف دکتر ماهرخ مقصودی ، انتشارات علم و صنعت یا پرهام ، چاپ سوم سال ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۶۲۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۵۰۰۰ تومان ، نوی نو و دست نخورده!

۲- روش های محاسبات عددی ، تالیف جواد وحیدی ، صابر قاسم پور ، انتشارات علوم رایانه ، چاپ پنجم ، پاییز ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۶۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۱۶۰۰۰تومان ، قیمت آزاد سازی! ۵۰۰۰ تومان ، نوی نو و دست نخورده! ( فقط اسمم را با مداد صفحه قبل از فهرست نوشته ام )

۳- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد دوم ، تالیف ارنست کوه و چارلز دسو ، ترجمه و تکمیل دکتر پرویز جبه دار مارالانی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۲۰ سال ۱۳۸۸ ، قیمت روی جلد ۱۶۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۱۳۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تا حدود صفحه ۲۷۱ از کل ۶۹۲ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است. راهنمای جداگانه اش هم موجود است.

۴- تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها جلد دوم ( حل المسائل یا حل تمرین ها یا راهنمای کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تالیف ارنست کوه و چارلز دسو ، ترجمه و تکمیل دکتر پرویز جبه دار مارالانی ) مولفین مهندس رضا کرمی و مهندس حسن میراب ، انتشارات آشینا و فن آذر ، ویراست دوم  چاپ هشتم ( چاپ پنجم برای ناشر ) بهار ۱۳۸۸ ، قیمت روی جلد ۷۳۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۶۰۰۰تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تاحدود صفحه ۱۸۵ از کل ۵۸۶ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۵- پردازش دیجیتالی تصاویر - ویرایش پنجم : (شامل حل المسائل کتاب، پروژه های کاربردی و تصاویر رنگی  همراه سی دی ) مولفین رافائل  سی  گونزالز و ریچارد ای وودز ترجمه  دکتر مجتبی لطفی زاد و مهندس سعید میرقاسمی و مهندس امیر مسعود عمویی ، انتشارات نیاز دانش ، ویراست سوم  چاپ  اول بهار ۱۳۹۰ ، قیمت روی جلد ۱۸۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۲۵۰۰۰ تومان، قیمت آزاد سازی! ۱۸۰۰۰تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تا حدود صفحه ۶۶۶ از کل ۱۰۰۰ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

  

۶- پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از نرم افزار  MATLAB : ( به همراه سی دی ) ، مولفین رافائل  سی  گونزالز و ریچارد ای وودز و استیو ال ادینز ترجمه سید ایوب میر طاوسی،  انتشارات نیاز دانش ، ویراست دوم  چاپ  اول ۱۳۹۱ ، قیمت روی جلد ۱۸۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۱۶۰۰۰تومان ، نوی نو.

 

 

۷-  شبکه های عصبی در  MATLAB : تالیف سید مصطفی کیا ، انتشارات کیان ، چاپ  دوم ۱۳۹۱ ، قیمت روی جلد ۱۵۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۱۳۰۰۰تومان ، نوی نو. 

   

۸- اصول کنترل مدرن {فعلا تصمیمم برای فروشش قطعی نشده است} : تالیف دکتر علی خاکی صدیق  ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ هشتم  ۱۳۹۰ ، قیمت روی جلد ۹۵۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۱۴۰۰۰ تومان ، قیمت آزاد سازی! ۹۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تاحدود صفحه ۱۱۷ از کل ۴۶۴ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

۹- معادلات دیفرانسیل : تالیف دکتر مسعود نیکوکار ، انتشارات آزاده، چاپ بیست و هشتم  ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۹۸۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۲۰۰۰۰ تومان ، قیمت آزاد سازی! ۱۳۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تا حدود صفحه ۱۰۳ از کل ۵۸۴ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است. راهنمای جداگانه اش هم موجود است.

 

  

۱۰- راهنمای حل معادلات دیفرانسیل : ( شامل حل کلیه مسائل معادلات نکات و تمرینات اضافی و نمونه سوالات امتحانی ) تالیف دکتر مسعود نیکوکار ، انتشارات آزاده، چاپ چهاردهم زمستان ۱۳۸۷ ، قیمت روی جلد ۶۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۱۳۰۰۰ تومان ، قیمت آزاد سازی! ۸۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تا حدود صفحه ۴۴ از کل ۳۴۴ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

 ۱۱- مکانیک و کنترل در روباتیک  ( ویرایش سوم ): تالیف جان کریگ ، ترجمه دکتر علی مقداری و مهندس فائزه میر فخرایی و مهندس سید محمد رضا اکرمی و مهندس عرفان شجاعی برجوئی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، چاپ دوم ۱۳۹۰ ، قیمت روی جلد ۱۱۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ۱۱۰۰۰ تومان ، قیمت آزاد سازی! ۱۰۰۰۰تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده. تا حدود صفحه ۲۵۴ از کل ۵۲۴ صفحه ، زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

- کتاب های کنکور کارشناسی و ارشد دولتی و آزاد رشته برق:

۱- پرسش های چهارگزینه ای کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی برق با پاسخ تشریحی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ ، مولفین مهندس آرش گلابی و مهندس احسان رضا ساجدی نیا و مهندس جواد رضوانی جلال و مهندس صالح صیاد دلشاد ، انتشارات کتابخانه فرهنگ ، چاپ سوم اسفند ۱۳۸۹ ، قیمت روی جلد ۱۲۸۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۱۰۰۰۰ تومان ، نوی نو و تمیز و جلدپلاستیکی شده ( فقط اسمم را با مداد صفحه بعد از فهرست نوشته ام. )

۲- فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رشته برق ( جزوات برتر ) ، مولف دکتر محمد به تاج لجبینی ، انتشارات پارسه ،  چاپ اول ۱۳۸۴، قیمت روی جلد ندارد ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی!  ۴۰۰۰ تومان ، نوی نو.

۳- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها ( کتاب ارشد ) ، مولف آئین اکبری هنجنی ، انتشارات پوران پژوهش ، چاپ دوم تابستان ۱۳۸۹ ، قیمت روی جلد ۶۸۰۰تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۵۰۰۰تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده ، تا حدود صفحه ۱۷۰ از کل ۴۲۰ صفحه ی کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۴- مهندسی سیستم های کنترل ( به انضمام سوالات طبقه بندی شده کنکورهای کارشناسی ارشد ) ، مولف دکتر آریاز برادرانی ، انتشارات آزاده ، چاپ هفتم ۱۳۸۹ ، قیمت روی جلد ۱۵۰۰۰تومان ، قیمت فعلی ۲۵۰۰۰تومان ، قیمت آزاد سازی! ۱۶۰۰۰تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده و سیمی شده ، تا حدود صفحه ۱۵۰ از کل ۸۰۸ صفحه ی کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

۵- تجزیه و تحلیل سیستم ها [ سیگنال ] ( کنکور کارشناسی ارشد - خلاصه درس ، نکات مهم  به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکورهای سراسری و آزاد ۹۰-۷۹ ) ، مولفین: دکتر هومن سجادیان و مهندس سید مهدی حسینی اندارگلی ، انتشارات مدرسان شریف ، چاپ هشتم بهار ۱۳۹۰، قیمت روی جلد ۹۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۷۰۰۰ تومان ، نوی نو.

۶- الکترونیک ۱ و ۲  ( کنکور کارشناسی ارشد - خلاصه درس ، نکات مهم به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکورهای سراسری و آزاد ۹۰-۷۴ ) ، مولف: مهندس امیر کاشی ، انتشارات مدرسان شریف ، چاپ یازدهم تابستان ۱۳۹۰، قیمت روی جلد ۱۷۰۰۰تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۱۵۰۰۰تومان ، نوی نو.

۷- الکترونیک ۱  ( کنکور کارشناسی ارشد ) ، مولف: مهندس احمد علی اشرفیان ، انتشارات پوران پژوهش ، چاپ ششم تابستان ۱۳۸۹، قیمت روی جلد ۷۶۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۷۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده و سیمی شده ، تا حدود صفحه ۱۱۵ از کل ۴۳۰ صفحه ی کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۸- مدارهای الکتریکی ۱  ( کنکور کارشناسی ارشد ) ، مولف: کارو زرگر ، انتشارات پوران پژوهش ، چاپ هشتم پاییز ۱۳۸۹ ، قیمت روی جلد ۹۲۰۰تومان ، قیمت فعلی ۱۸۰۰۰، قیمت آزاد سازی! ۱۰۰۰۰تومان ، تمیز و جلد پلاستیکی شده ، تا حدود صفحه ۱۰۲ از کل ۴۸۴ صفحه ی کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

۹- مدارهای الکتریکی ۲  ( کنکور کارشناسی ارشد ) ، مولف: کارو زرگر ، انتشارات پوران پژوهش ، چاپ هفتم پاییز ۱۳۸۹ ، قیمت روی جلد ۹۸۰۰تومان ، قیمت فعلی ۱۴۰۰۰ ، قیمت آزاد سازی! ۹۰۰۰ تومان ، نوی نو.

۱۰- ریاضیات مهندسی ( کنکور کارشناسی ارشد- درس و سوالات چهار گزینه ای تالیفی  ) ، مولف: محمد صادق معنقدی ، انتشارات پارسه، چاپ سوم ۱۳۸۸ ، قیمت روی جلد ۵۰۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۴۰۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده ، تا حدود صفحه ۱۳۸ از کل ۲۳۶ صفحه ی کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 خرید فروش جزوه و کتاب های دسته دوم و نو

- کتاب های دیگر:

۱- ۳۰۰۰ مسئله و آزمون چهارجوابی حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱ ( دوره پیش دانشگاهی کمک آموزشی برای اعداد حقیقی، دنباله ها، سری ها، حد، پیوستگی، مشتق به همراه نقد و یررسی سوالات کنکور سراسری و آزاد از سال ۷۵ تا ۸۲ - توضیحات : کتاب حاضر، در دو جلد تدوین شده است؛ فصل اول کتاب، شامل خواص اعداد حقیقی، دنباله ها، سری ها، حد تابع ها، پیوستگی، مشتق، و مثلثات است. در هر فصل ابتدا درس به طور کامل توضیح داده شده، و در لابه لای آن به تعداد کافی مثال و آزمون حل شده است. در پایان هر فصل هم تعداد زیادی آزمون با حل تشریحی اضافه شده است ) ، مولف سید حسین سید موسوی ، انتشارات مبتکران ، ویرایش چهارم ۳۹ سال ۱۳۸۷، قیمت روی جلد ۶۸۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۶۰۰۰ تومان ، نوی نو.

۲- پرسمان انقلاب اسلامی : مولف: محمد جواد یاری ، انتشارات وثوق ، چاپ دوم ۱۳۸۸ ، قیمت روی جلد ۵۸۰۰ تومان ، قیمت فعلی ... ، قیمت آزاد سازی! ۴۵۰۰ تومان ، تمیز و جلدپلاستیکی شده فقط از یک قسمت وسطای کتاب به دلیل جدا شدن چسب جلد کتاب از برگه ها، کل برگه ها دو قسمت شده است ولی همچنان به جلد چسبیده است، کل کتاب زیر نکات مهم خط کشیده شده است.

 

 

   


مطالب مرتبط:
-257. روش درس خواندن شما چگونه است؟
-227. پست تعاملی معرفی بهترین کتاب شما
-229. بهترین کتاب های کنکور ارشد برق و کامپیوتر را معرفی کنید...
-259. دانلود و معرفی کتاب های مرجع گرایش دوره ارشد برق گرایش کنترل


مطالب مشابه :


دانلود حل المسائل جبه دار جلد اول

نظریه اساسی مدارها و ها: دانلود کتاب, دانلود حل المسائل جبه دار جلد اول, دانلود
حل المسائل نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها جلد اول

مدارها و شبکه ها جلد نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها ترجمه پروفسور پرویز جبه دار
دانلود حل المسائل کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد 2

اساسی مدارها و شبکه ها کتاب نظریه اساسی مدارها و مدارها و شبکه ها. جلد
حل المسایل نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها

ی اساسی مدارها و شبکه ها دانلود کتاب حل المسایل نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها
برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق

مهندسی برق+دانلود مقالات+کتاب اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) نظریه احتمالات و نتیجه
منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) - آمار و احتمال – دریک - نظریه دانلود کتاب کامل و
-249. نجات کتاب ها....!!!! ( کتاب فروشی نو و دسته دوم )

۳- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها نظریه اساسی مدارها جلد دانلود و معرفی کتاب های
برچسب :