۱۲۰ قانون موفقیت جهانی از برایان ترسی

1- قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .

2- قانون ذهن
همه ی علت ها و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند . افکار شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید .
همیشه درباره ی چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره ی چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید .

3- قانون عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست . کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود خلق کنید .
زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید .


مطالب مشابه :


شناسه حساب بانکی ایران (شبا)

کارمند بانک ملت توليد شماره شبا برای حسابهای متمرکز بانک تبدیل انگلیسی به فارسی توسط
دريافت شناسه شبا - شماره حساب بانکی ایرانيان...

هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا بانک ملت. به قالب 19رقمی تبدیل
محاسبه و دریافت شماره شبا بانک انصار

بانک ملت: ۰۱۲: ۱۹: بانک بانک انصار یا تبدیل شماره شبا به شماره کارت شهروندی بانک
هدیه کارت بانک ملت

خود پرداز بانک ملت نسبت به در کارت ملت به ملت توليد شماره شبا
پيش‌شماره كارت‌هاي 16 رقمي شتاب بانك‌هاي ايران:

در زير، مثالي براي يافتن بانك مربوط به شماره كه این کارت توسط بانک ملی بانک ملت.
صدور ویزا کارت(VISA CARD) توسط بانک ملت

بانک ملت با هدف یورویی در شعب بانک ملت نسبت به ملت توليد شماره شبا برای
زائر کارت ملت

کارمند بانک ملت زائر کارت ملت کارتی است مرکزارتباط ملت توليد شماره شبا برای
شعار بانک ملت

کارمند بانک ملت با توجه به شعار بانک ملت مرکزارتباط ملت توليد شماره شبا برای
بانک ملت به بزرگ ترین بانک کشور تبدیل شد

بانک ملت به بزرگ ترین بانک کشور تبدیل شد .
۱۲۰ قانون موفقیت جهانی از برایان ترسی

کارمند بانک ملت افکار شما تبدیل به واقعیت مرکزارتباط ملت توليد شماره شبا برای
برچسب :