ابزار دقیق مهندسی شیمی

کتابچه ابزار دقیق مهندسی شیمی که به دلیل از دسترس خارج شدن اکانت 4Shared قابل دانلود نبود را میتوانید درلینک زیر دانلود نمایید:

دانلود کتاب ابزار دقیق مهندسی شیمی
این کتابچه دویست صفحه ای درپالایشگاه ابادان وبرای راهنمایی علاقه مندان ومهندسین شیمی ومتخصصین ابزار دقیق درزمینه مسایل عمومی ابزاردقیقی وتجهیزات وابسته تهیه شده است
فهرست مطالب این کتابچه اموزشی را مشاهده میفرمایید:

بخش اول :UTILITY
- سرويسهاي وابسته يا صنايع همگاني …………………...…..……1
- واحد آب رساني آب از دريا به پالايشگاه ……….…….………...…1
- واحد دريافت آب از دريا و توزيع آن در پالايشگاه ……….……...… 9
- واحدهاي آب شيرين كن ………...............……………….…...…16
- واحد آب كارگاهي ……….………..........……………………………28
- واحد آب آشاميدني ……….……….….......………….…………… 30
- واحد آب خنك كننده ماشين آلات ………..……………...……...…32
-واحد آب آتش نشاني ………………....………………………………35
- واحد هاي سوخت گاز و مايع …………..….…….….………………37
- واحد هواي فشرده مورد نياز دستگاهها ( كارگاهي ) و ابزار دقيق 48
- واحد توليد ازت مايع …………...............……….………..……..…53
- واحد تهيه و ارسال كاستيك ….….……………………...……………58
- واحد ارسال آمونياك ………………....…………..…………………… 61
- واحد توليد آب بويلر ……………..……………..……………………… 65
- كاندنس هاي داغ برگشتي واحدها .…..……………………………65
- آب DM ………….…………….............………………….……………67
- احياء به كمك اسيد سولفوريك …….……………..………………… 70
- احياء به كمك كاستيك سودا ………………………….………………71
-كاندنس هاي سرد برگشتي واحدها …...………………...………..75
-واحدهاي توليد بخار و برق .………..….…….…….……..……………78
-واحد توليد بخار ………………………………..…………………………79
- سيستم توليد بخار آب فشار بالا ………………………….....……79
- سيستم توليد بخار آب فشار متوسط …………………..…………79
- سيستم توليد بخار آب فشار پائين …………………..………….…80
- سيستم توليد آب بويلر……...…………..…………………..……...80
- واحد توليد برق …………………………………………………………82
- ژنراتورهاي با توربين گازي ………….…….……………..…………82
-ژنراتور با توربين بخاري ……...…………….…………..…………… 82
- ژنراتور اضطراري با موتور ديزلي …………...…….…………………83
- برق شهري …………………………………....………………………83
- توليد و توزيع برق …………..…..……………………………………83
- مصرف كنندگان بخار آب فشار بالا ……….…………..…...………87
- بويلرهاي AUXILARY ………..…………..…..……………………… 87
- بويلرهاي WASTE HEAT ………..……………….....………………88
- بخار آب فشار متوسط ……………………………………..………90
- بخار آب فشار پائين …….………..………………………..………90
- سيستم آب بويلر …………………………………….…………… 91
-سيستم بازيافت كاندنسيت …………….……………………… 92
- سيستم تزريق مواد شيميائي ………………………………… 93
- ديگر تجهيزات كنترلي واحد توليد بخار ……………………...… 95
- تشريح سيستم توليد و توزيع برق ………..…………………… 96
-ژنراتورهاي با توربين گازي ………………………………………..96
-ژنراتور با توربين بخاري ………………………………………………97
- توزيع برق ………….……………………………………………… 99
- توزيع برق در واحد ايستگاه فرعي ……………………………… 104
- چگونگي تغذيه مصرف كنندگان ولتاژ متوسط و پائين……… 106
-واحد تصفيه آبهاي آلوده ……………………………………………111
-روش هاي رايج در تصفيه آبهاي صنعتي ……………………… 112
-توضيحات عملياتي واحد …………….………………………….115
-آب خروجي از ظروف نمك گير واحدهاي تقطير .……………...116
- آبهاي نفت دار تخليه شده از واحدهاي عملياتي……………116
- آب بارانهاي طوفاني ……………………………………………117
- حوضچه متعادل كننده و خنثي كننده ………….…117
- حوضچه هاي ……………………………………… DAF118
- اكسيداسيون بيولوژيكي ………………………………………119
-بخش خارج سازي لجن ………………………………………121
-*****هاي شني ………………………………………122

-آب فاضلابهاي بهداشتي ………………………………… 122
- اصول اكسيداسيون بيولوژيكي …………………………127
- مكانيزم حذف ماده آلي توسط اكسيداسيون بيولوژيك……128
- مواد غذايي ……………………………………………..130
- درجه حرارت ……………………………………………..130
-PH …………………………………………………..131
- سميت …………………….………………………………..131
-كيفيت لجن …………………..……………….……………132
- انواع باكتري ها …………………………………………..132

بخش دوم : منطقه الف و ب

- واحدهاي تقطير در فشار اتمسفر و خلاء….…………134
- رديابي خوراك و محصولات ……………………………135
- شرح عمليات ……………………….…………………137
- متفيرهاي عملياتي واحد ( درجه حرارت ، فشار و … )…138
- سيستم هاي جانبي ………………………..……………146
- واحد تصفيه شيميائي بنزين توليدي واحد غلظت شكن با كاستيك ……154
-شرح فرآيند تصفيه شيميائي بنزين توليدي واحد غلظت شكن با كاستيك … 154
- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها …………………………156
- شرايط عملياتي بخش EXTRACTOR ………………156
- شرايط عملياتي بخش راكتور …………...………………157
- واحد تصفيه شيميائي بنزين سبك توليدي پالايشگاه با كاستيك…159
- شرح فرآيند تصفيه شيمياييL.S.R.G با كاستيك….……….…159
- بخش احياء كاستيك ……………………………….…160
- واحدهاي بازيافت گاز مايع ……………………163
- شرح فرآيند بازيافت گاز مايع ……………….…163
- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها ( درجه حرارت، فشار و … ) ….………164
- بخش تصفيه و تفكيك گاز مايع ………………………………166
- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها ……………………………167
-واحد غلظت شكن ……………………………………..……171
-متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها …………………………174
-واحد تهيه قير دميده …………………………………181
- شرح فرآيند واحد تهيه قير دميده …………...……………………182
- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها ………..………………183

بخش سوم : مخازن، برنامه ريزي پالايش و نقل و انتقالات مواد نفتي

- بخش مخازن پالايشگاه و چگونگي فرايند آن ………………188
-شيوه قرار گرفتن مخازن در حصارها …….……………………194
-انواع مخازن استفاده شده در پالايشگاه …..………………195
- تهيه فرآورده هاي نهايي به كمك عمل اختلاط ….....……195
- نكات ايمني در طراحي مخازن …………..……...…………196
- بخش انبار نفت پالايشگاه و چگونگي توزيع فرآورده ها بوسيله آن… 197
- بخش برنامه ريزي مخازن يا پالايش ……………………198
- برنامه هاي كوتاه مدت يا عملياتي ………………………198
- نفت خام هاي گوناگون، مقدار خوراك و چگونگي تأمين آنها ……………199
- برنامه هاي دراز مدت …………………………200
- تهيه و تنظيم اسناد كشتي هاي وارداتي و صادراتي …………200

دانلود کتاب اموزشی ابزار دقیق مهندسی شیمی

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


مطالب مشابه :


دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار دقیق

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار آشنايي با ابزار دقيق: تجهيزات
2902 دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار دقیق

2902 دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار تجهيزات تجهيز ابزار دقيق.
دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار دقیق

گزارش کامل دوره کار آموزی از تجهیزات ابزار دقیق در پالایشگاه ابزار دقيق: تجهيزات
نکات مهم یک مصاحبه

تجهيزات ابزار دقيق باشید.مثلا برای یک پالایشگاه مطمئن باشید برق, ابزار دقيق
بسته آموزشی نقشه خوانی پايپينگ ( Piping Drawing )

اطلاعات لازم براي تجهيزات ابزار دقيق کارشناس پایپینگ پالایشگاه
نمونه علامت تجهیزات ضد انفجار بر اساس استاندارد( Electrical Equipment Marking (ATEX

مشاور خرید و تامین تجهیزات برق و ابزار تجربه ویژه بعنوان بازرس تجهیزلات پالایشگاه
ابزار دقیق مهندسی شیمی

و ابزار دقيق 48 - ديگر تجهيزات كنترلي واحد توليد بخار تصفیه اب, پالایشگاه,
جزوه آشنایی با سیستمهای ابزار دقیق 1

بازرس تجهیزلات پالایشگاه تجهيزات و اداوات ابزار دقيق اين تجهيزات بايستي
پروژه هاي انجام شده در شركت انديشه سازان صنعت

پالایشگاه تجهيزات تحت شبكه اتوماسيون زيمنس و انواع مختلف سيستم هاي ابزار دقيق به
برچسب :