آموزش پاور پوينت(Power Point)


      بسمه تعالی
آموزش پاور پوينت(Power Point)
1- پاور پوينت چيست؟ نرم افزاري است جهت ساخت مجموعه اسلايد ونمايش همه امكانات دريكجا
Slide= كشو يا پس و پيش رفتن
در حقيقت Power Point قسمت سمعي – بصري برنامه Office است که با آن ميتوانيد مجموعه اسلايدهايي که متن را با متن هاي رسم شده Clipart ، عکس، صدا، تصوير ، و حتي جلوه هاي ويژه متحرک نمايش دهيد.
 
 
2- ويژگيهای پاورپوينت كدامند؟
1- ساخت اسلايد های مختلف و امكان
رجوع به آنها به همراه لينك
2- امكان تطبيق متن با سخنراني و صوت
3- امكان متحرك نمايي اسلايدها
توجه:
Power Point فايلهاي خود را با پسوند .ppt ذخيره
ميكند كه براي اجراي اينگونه فايلها حتماً بايد نرم افزار
 Power Point را روي سيستم داشته باشيم.
همچنين ميتوان فايلهاي Power Point را با پسوند .pps
كه حالت اجرايي ( exe) دارد نيز ذخيره كرد كه در اين حالت
 براي اجراي اين فايلها نيازي به خود برنامه وجود ندارد.                                  
 

3- بخشهاي اصلي كاردرپاور پوينت كدامند؟
1- Title bar= نوارعنوان
2- Control buttons= دكمه هاي كنترلي
3- menu bar  = نوار ليست
4- tools bar = نوار ابزار
5- work space = فضای كار
6- New slide= اسلايدهاي جديد
7- drawing tools = ابزار نقاشی
8- نماهاي پاور پوينت
كه با كنترل+M درسمت راست قرارمي گيرد.
يا با كنترل +انتر ميتونيد يك سلايد درست كنيد/سپس باهربارانتر داخل يك جدول
از اسلايد برويد.
 
4- ابزار كار در اورپوينت كدامند؟
1-  ابزار استاندارد شامل؟ گونه هاي پنجره اصلي داراي:
*- از تب Format گزينه  Slide Disginرا تيك كنيد
درابزاري كه به اين نام در سمت راست ايجادمي شودروي فلش Other Task Panes
(قطعات وظيف ديگر) كليك كنيد وگزينه New Presentation (نمايش جديد) راانتخاب كنيد
 
presentation -* : جهت بازكردن پروژه ساخته شده
Blank Presentation-* :يك اسلايد خالي و بدون طرح را در اختيار شما قرار ميدهد كه بر اساس انتخاب Layout مناسب
 ميتوانيد محتويات آن را ويرايش كنيد.Design Template-* From :با انتخاب اين گزينه پنجره New Presentation باز ميشود. با انتخاب يك Template و زدن كليد
OK پنجره ديگري باز ميشود كه نمونه اسلايدي را كه ميخواهيد بر اساس آن مورد طراحي شود را انتخاب ميكنيد.
 به اين مجموعه Layout ميگوييم كه شامل 24 نمونه كار ميباشد . با انتخاب هر كدام نام آن را ميتوانيم سمت راست
 پنجره مشاهده كنيم. هر كدام از اين Layout ها داراي معيار هاي ( متن ، جدول ، نمودار و گرافيك ) است .
تفاوت استفاده از
 Auto content wizard با Design template در اين است كه در حالت اول مجموعه اي از اسلايدها ظاهر
ميشود كه در نوار وضعيت ميتوانيم از تعداد آن اطلاع پيدا ˜نيم.  ولي در Design Template فقط يك نمونه كاري در اختيار كاربر قرار داده ميشود. *- : From Auto contact wizard :آسانترين راه ايجاد يك كار جديد است. پس از دريافت اطلاعات يك مجموعه اسلايد ايجاد ميكند كه درباره موضوعي كه مشخص ميكنيم ايجاد ميشوند.
*- با كنترل+M ميتونيد يك اسلايد دستي مورد نظر درست كنيد.

2- نوار استاندارد:
داراي اشكال مختلف از قبيل
پنجره جديد- كپي- پيست و…
 
3- نوار فرمتينگ :
داراي  دكمه فونت قلم  - سايز و…
 
 
 
 
4- نوار ليست:
داراي تبهاي مختلف كه شرح آنها
 ذيلا مي آيد.
 
 
 
 
 
 
5- نماي اسلايد شو:

نما هاي Power Point
در قسمت پايين پنجره اصلي Power Point در منتهي اليه سمت چپ نما هايي وجود دارد كه با انتخاب
 هر يك نحوه نمايش اسلايد شما تغيير ميكند. همچنين از منوي View نيز ميتوانيد به اين نما ها دسترسي پيدا كنيد.  نماي Slide view : نمايي است كه در آن ميتوان اقدام به ويرايش اسلايد نمود. در حقيقت در اين قسمت
 است كه ميتوان تغييراتي را از جمله شماي ظاهري طرح اسلايد و محتوي اسلايد ها اعمال نمود .
نماي Slide Sorter (طبقه بندي اسلايد) اسلايد ها را از چپ به راست و از بالا به پايين صفحه نمايش مرتب مي˜ند .
 وقتي بخواهيم تمام كر را يكجا ببينيم يا ترتيب قرار گرفتن اسلايد ها را تغيير دهيم از نماي Slide Sorter استفاده مي˜نيم.
 در اين حالت نمايشي نميتوانيم تغييري در محتواي اسلايد ها بدهيم ولي به راحتي ميتوانيم اسلايدي را حذف يا اضافه نماييم. Slide Show : هنگامي كه اسلايد ها براي نمايش آماده شدند ميتوان آن را در Slide Show مشاهده نمود و نتيجه نهايي كار نمايش به عنوان يك سلسله اسلايد الكترونيكي استفاده ميشود. در اين حالت ميتوان چگونگي تفسير صفحه نمايش هنگام حركت ميان اسلايد ها و همچنين انيميشن يا جلوه هاي ويژه اي كه به كار افزوده ايد را ببينيد. در اين نما امكان هيچ تفسيري در اسلايد ها وجود ندارد. كليد ميان بر Slide Show كليد F5 ميباشد. Outline View : نمايي را در اختيار ميگذارد كه فقط در آن ميتوان اقدام به تايپ متن نمود. در اين نما از هيچ گونه امكانات گرافيكي نميتوان استفاده كرد. با فعال شدن اين نما، نوار ابزار Out lining پديدار ميشود.
 
 
گروه بندي اشياء داخل اسلايد
با زدن كليد Ctrl + M از Layout  Blank را انتخاب كنيد.
 سپس از نوار ابزار Drawing كه پايين صفحه قرار دارد
 ابزار Oval ( بيضي) و Rectangle ( چهار ضلعي ) را انتخاب كنيد
 و با Drag كردن روي اسلايد اقدام به رسم آنها نماييد. مشاهده ميكنيد كه با انتخاب هر يك از اين تصاوير ديگري از حالت انتخاب
 خارج ميشود و در آن واحد فقط روي يكي از اشكال ميتوان كنترل نمود.
 براي اينكه بتوان تمامي اشياء داخل يك اسلايد را Group نماييد كافي است
 با پايين نگه داشتن كليد Shift همه را انتخاب نماييد سپس با راست كليك روي
يكي از آنهاو انتخاب گزينه Grouping و گزينه Group  در اين حالت كليه اشياء انتخاب شده عضو يك گروه ميشوند و هر گونه
 تغييري اعم از Color, Size و ر وي تمامي اعضاء گروه اعمال ميشود. براي خارج كردن از حالت Group ميتوان با Right click روي يكي از
 اشياء گزينه Grouping / Ungroup را انتخاب نمود كه در اين حالت
 تمامي اشياء به حالت قبل ميروند و هر كدام جداگانه انتخاب ميشوند. Regroup : براي برگرداندن به حالت Group يا Ungroup ميباشد.

 
 
 
ابزار اول
تب File
5- جهت ايجاد صفحه جديد؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل / نيو
 
 
 
6- جهت بازنمودن فايل پاورپوينت ذخيره  شده؟
بترتيب از نوارليست/ تب فايل /اوپن / انتخاب فايل پاورپوينت
 
7- جهت بستن صفحه باز؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل / كلوز
 
8- جهت ذخيره نمودن فايل ساخته شده؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل / سيو
پسوند فايلهايي كه pps باشند حالت اجرايي پيدا ميكنند يعني هنگام نمايش ( Slide Show )
 احتياجي به برنامه Power Point نميباشد .
ودر ذخيره با پسوند PPt (Disgin template)حالت اجرايي ندارد در عوض طرح قابل ويرايش مجدد مي باشد.
براي اجرايي كردن فايل با پسوند PPS پس از اتمام پروژه از تب فايل / سيو
در بخش Save as Type گزينه Power point show را انتخاب كنيد.
وبراي ذخيره فايل براي قابليت ويرايش مجدد
گزينه Disgin template  استفاده كنيد.
 
توجه:
يك فايل را يك بار با پسوند .ppt
و يك بار با پسوند .pps ذخيره كنيد
حال شكل آيكن ها را با يكديگر مقايسه كنيد. PPT =( Power pointtemplateطرح)
وPPS= (Power pointshow) مي باشد.اگر بخواهيد اسلايدهايي را كه تهيه كرده ايد به عنوان الگو يا Template ذخيره كنيدنيز از پنجره Save
از قسمت Save as Type گزينه Design Template -*.pot را انتخاب كنيد
 
9- جهت تغيير نام فايل ساخته شده؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل / سيواز
 
10- جهت ذخيره فايل ساخته شده بصورت وب پيج ؟ بترتيباز نوارليست
 تب فايل سيو از وب پيج
11- جهت جستجوی فايل مورد نظر؟ بترتيب ازنوارليست/ تب فايل/فايل سيرچ
 
12- جهت قراردادن فايل در سی دی يا داخل فايل بصورت بسته ای بطوري كه
هر صفحه از يك فايل بصورت مستقل قابل ويرايش مجدد باشد؟
بترتيب از نوارليست / تب فايل / پكيج (بسته) فور سی دی
 
13- جهت نمايش صفحه بصورت وب ؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل/ وب پيج پرويو
 
14-  جهت تغيير صفحه به عمودی ياافقی ونيزاندازه آن؟ بترتيب ازنوارليست
 تب فايل/ پيج ستاپ
15-جهت نمايش پيش از چاپ؟  بترتيب از نوارليست/ تب فايل/ پرينت پرويو
 
16- جهت فرستادن فايل بصورت ايميل و..؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل/ سند تو
 
17- جهت دادن مشخصات به فايل؟ بترتيب ازنوارليست/ تب فايل/ پروپرتيز(انتخاب)
 
18- جهت بستن صفحه؟ بترتيب از نوارليست/ تب فايل/ اگزيت
تب Edit
19- جهت برگشت به حالت قبل از تايپ؟ بترتييب از نوارليست/تب اديت
انتخاب آندوتايپينگ
20- جهت تكرارمتن تايپ شده ؟ بترتيب از نوارليست/تب اديت انتخاب
رپيت تايپينگ
21- جهت انتقال فايل از درايوی به درايو ديگر؟ بترتيب از نوارليست/
تب اديت /انتخاب كات
22- جهت كپی فايل از درايوی به درايو ديگر؟ بترتيب از نوارليست
تب اديت/ انتخاب كپی
23- جهت قراردادن فايلهاي پاورپوينت در كليپ بورد(برش صفحه)؟
بترتيب از نوارليست تب اديت / انتخاب آفيس كليپ بورد
24- جهت انجام دستور انتقال و كپي؟ بترتيب از نوارليست تب اديت / انتخاب پيست
 
25- جهت انجام ذخيره مخصوص مثلا با فرمت اچ تي ام ال؟ بترتيب از نوار
ليست تب اديت / انتخاب پيست اسپشيل
26- جهت پاك كردن متن ؟ بترتيب از نوار ليست تب اديت / انتخاب كلير
27- جهت انتخاب همه متن؟ بترتيب از نوار ليست تب اديت / انتخاب سلكت آل
28- جهت حذف اسلايد ؟ بترتيب ازنوارليست تب اديت / انتخاب دليت اسلايد
29- جهت پيدا كردن متن يا كلمه ؟ بترتيب از نوار ليست تب اديت/ فايند
30- جهت جابجايي متن؟ بترتيب از نوار ليست تب اديت/ انتخاب رپليس(جابجا)
31- جهت ديدن موضوعات درسمت راست پنجره؟ بترتيب از نوار ليست تب اديت
/ انتخاب ابجكت(موضوع)
 
 
 
 
تبView
 
32- جهت نشان دادن اسلايد بصورت نمايش كل صفحه؟
بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب اسلايد شو( جهت برگشت به حالت قبل / اسكيپ)
33- جهت اعمال تعييرات ˜لي در اسلايد وساخت اسلايد دستي؟
بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب مستر(كارفرما)
اين گزينه Slide master ˜ه همه موارد اسلايد ها را كنترل مي˜ند
Title master فرمت اسلايد هاي عنوان را كنترل مي˜ند. همه اسلايد هاي ˜ادر در آغاز بر مبناي Slide master قالب بندي ميشوند.
 مثلاً اگراز قسمت Presentations در منوي New اسلايدي را انتخاب ˜نيم و
 بخواهيم تغييري در تمامي آنها اعمال ˜نيم از Master استفاده مي˜نيم.
ميتوان عنوان اسلايد ها و همچنين اطلاعاتي را ˜ه در منطقه هاي Date، Footer، Number
ظاهر ميشوند فرمت ˜رد. همچنين اگر تصويري را به Master اضافه ˜نيم به اين مناسبت ˜ه به
 ˜ليه اسلايد ها اين تصوير اضافه شده حتي با اضافه ˜ردن (Ctrl + M) نيز مشاهده مي˜نيم ˜ه
 تغيير اعمال شده در اسلايد جديد هم ديده ميشود. استفاده از Master باعث جلوگيري از انجام ˜ارهاي ت˜راري ميشود
و همچنين ميتوان به راحتي تنظيم ها را قبل از شروع ˜ار انجام داد و تا به آخر از آن استفاده نمود.
 در Master جاجايي اش˜ال گرافي˜ي و همچنين تغيير رنگ آنها نيز به راحتي انجام ميگيرد كه
 در حالت عادي ممكن نيست و فقط وقتي كه در Master هستيم مجاز به انجام چنين كاري ميباشيم.
 همچنين در درون Slide Master چندين ورودي متن نشان داده ميشود . هر يك از اين ورودي ها
معادل يك سطح از متن روي اسلايد هستند Bullet ها نمادهاي گرافيكي كوچكي هستند كه معمولاً در
 ابتداي سطر آورده ميشود . براي دسترسي به اين نمادها ميتوان از منوي Format گزينه Bullet را
انتخاب كرد و از جدول باز شده متناسب با موضوع ، Bullet را انتخاب نمود.
نكته :ابزار Bullet كه در نوار ابزار Formatting وجود دارد صرفاً براي فعال و غير فعال كردن آن در متن ميباشد. نكته :با پايين نگه داشتن كليد Shift روي نماي Slide show ميتوان به Title Master دسترسي پيدا كرد. Title Master : همانطور كه در بالا گفته شد ميتوان با كليد Shift روي نماي Slide View به اين حالت دسترسي پيدا كرد يا از منوي View از گزينه Master و سپس Title Master را انتخاب نمود. تغييرات داده شده در اين قسمت باعث اثر گذاري روي اسلايدهاي عنوان ميشود و بقيه اسلايدها اين تغييرات را نمي پذيرند. اين امر در مورد قبلي يعني Slide Master صادق است. يعني تغييراتي كه در آن قسمت ميدهيم، روي اسلايدهاي عنوان اعمال نميشود.
 
 
34- جهت نشان دادن صفحه بصورت قطعات ؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب
انتخاب تسك پين (قطعه ميزي )
35- جهت ديدن زير نوار ابزار؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب تول بارز
36- جهت قراردادن خط كش در بالای صفحه؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب
رولر(خط كش)
37- جهت نمايش فهرست اسلايدها درسمت چپ و يا در راست؟
بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب ويو ديركشن (مديريت)
38- جهت نمايش صفحه بندی؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب هيدر(سرانداز)
و فوتر(پياده رو)
39- جهت تغيير اندازه صفحه؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب ويو / انتخاب زووم(كم و زياد فاصله)
 
تبINsert
40- جهت اضافه نمودن اسلايد جديد؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب ابنسرت(درج) نيو اسلايد
 
41- جهت حركت از يك اسلايد به اسلايد ديگر؟
بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت / داپلي كيت اسلايد(دونسخه كردن اسلايد)
 
 
42- جهت نمايش صفحه بندی؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت / اسلايد نامبر
به هنگام نمايش اسلايدها بهتر است موقعيت هر اسلايد را از نظر شماره بدانيم .
اين امكان در كنترل اسلايدها هنگامي كه از دكمه هاي عملياتي يا خاصيت
Hyperlink استفاده ميكنيم ضروري به نظر ميرسد.  در اين پنجره در صورت فعال بودن گزينه Date & Time ميتوان ساعت و تاريخ جاري
 سيستم را روي اسلايد يا همه اسلايدها اعمال نمود. ( Apply To All يا Apply )
 همچنين ميتوان فرمت نمايشي ساعت و تاريخ را از ليستي در اين پنجره انتخاب كنيم. گزينه Fixed در صورت فعال بودن امكان تايپ عبارتي را به ما ميدهد كه آن را ميتوان
 در قسمت پايين اسلايد ، سمت چپ ملاحظه نمود و با فعال كردن Slide Number هم
 ميتوان شماره اسلايدها را اعمال نمود. همچنين در صورت فعال بودن
 Don’t Show on Title Slide باعث ميشود كليه تغييرات داده شده در اين پنجره
 روي اسلايد عنوان كه معمولاً اولين اسلايد است ديده نشود.
43- جهت تعيين تاريخ و روز؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت / ديت اند تايم
44-  يا ادغام چند فايل در يك فايل ؟
بترتيب از تب اسلايد  گزينه اسلايد فروم فايلز/ انتخاب پروژه اي
 كه قبلا ذخيره كرديد و اوپن
45- جهت اضافه كردن توضيحات به يك˜ اسلايد : يك˜ اسلايد ميتواند يك˜ Comment box ( جعبه توضيحات ) داشته باشد كه در
 صورت نياز بتوان از آن استفاده نمود براي اضافه كردن توضيح به يك˜ اسلايد از
 منوي Insert گزينه Comment را انتخاب كنيد. براي اين˜كه يتوانيد نام نويسنده
 جعبه توضيحات را به نام خودتان تغيير دهيد كافي است در منوي Tools گزينه
Option را انتخاب ˜كنيد و در قسمت General/ User information نام خودتان
را تايپ كنيد . از اين پس با اضافه ˜كردن جعبه توضيحات نام نويسنده اين Box با
 نام خودتان ظاهر ميشود. براي پنهان كرردن يا آش˜كار كردن جعبه توضيحات، از
 منوي View گزينه Comment را انتخاب كنيد. در اين حالت هر چند تعداد
Comment ˜كه در اسلايد داشته باشيد آشك˜ار يا پنهان ميشود.
 
46- جهت اضافه نمودن فايلهاي ديگر مثل (متني Word)؟
بترتيب از تب اسلايد  گزينه اسلايد فروم اوت لاين/ انتخاب فايل غير از  
فرمت پاور پوينت مثل Word / اينسرت
نكته : متن را از يك محيط ويراستاري مثل WordPad يا Note Pad و ... داخل اسلايد كرد
 منتهي هر پاراگراف در محيط هاي ويراستاري بجاي عنوان اسلايد ها مينشيند.
هر تعداد پاراگراف كه در فايل متني وجود داشته باشد به همان تعداد اسلايد با عنوان
 همان پاراگراف اضافه ميشود.
47- جهت اضافه نمودن كليپ بورد يا تصوير يا اشكال جمعي يا….؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت / پيكچر استفاده كنيد.
48- جهت چرخش متن يا تصوير؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت / دياگرام(نمودار هندسي)
49- جهت تايپ متن داخل جعبه روی صفحه؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت / تكست باكس
50- جهت اضافه نمودن فيلم يا انيميشن در صفحه كار؟ بترتيب ازنوارمنو/ تب اينسرت/ موويز اند ساند
51- جهت اضافه نمودن نمودار در صفحه؟ بترتيب ازنوارمنو تب اينسرت چارت(نمودار)
52- جهت اضافه نمودن جدول درصفحه ؟ بترتيب ازنوارمنو تب اينسرت انتخاب تيبل
53- جهت لينك شدن از كلمه اي به صفحه پشتي؟ بترتيب ازنوارمنو تب اينسرت انتخاب هايپر لينك
 
تب Format
 
54- جهت تغييرقلم واندازه آن و رنگ متن ؟بترتيب از منوي ليست
واز تب فرمت/ انتخاب گزينه فونت
55- جهت قراردادن شماره يا علامت در ابتدای هر پاراگراف؟
بترتيب از منوی ليست واز تب فرمت/ انتخاب گزينه بالتز(گلوله)
اند  نامبرز(شماره)
56- جهت قراردادن متن در ابتدا يا وسط يا انتهای پاراگراف؟
بترتيب از منوی ليست واز تب فرمت/ انتخاب گزينه آليگنمنت
(همترازی)
57- جهت تايپ از چپ به راست يا بالعكس؟ بترتيب از منوی ليست
 واز تب فرمت/ انتخاب گزينه پاراگراف
58-  جهت تعيين فاصله هر سطر از هم؟ بترتيب از منوی ليست از
 تب فرمت/ انتخاب گزينه لاين اسپي سينگ(فاصله)
59- جهت قراردادن طرحهای رنگي ساخته شده پاور پوينت در صفحه كار؟
بترتيب از منوی ليست واز تب فرمت/
60- جهت تغييرمورد موجود؟ بترتيب از منوی ليست واز تب فرمت/
 چنج كيس(تغيير مورد)
61- جهت اضافه نمودن طرحهای سلايدی به صفحه؟ بترتيب از منوی
 ليست واز تب
 فرمت / انتخاب اسلايد ديزاين(طرح)
62- جهت اضافه نمودن سلايد طرحهای مختلف بدلخواه در صفحه؟
بترتيب از منوی
ليست واز تب فرمت/ انتخاب اسلايد لايوت(طرح بندی)
59- جهت تغيير رنگ پشت زمينه كار درصفحه؟ بترتيب از منوی ليست واز تب فرمت
انتخاب بك گروند(پشت زمينه)
63- جهت تغيير اندازه سطور؟ بترتيب ازمنوی ليست واز تب فرمت/
 پليس هولدر(اشغال كننده مكان) تب تولز
 
64- جهت غلط گيري از تلفظ حروف؟ بترتيب از منوی ليست واز تب تولز
انتخاب گزينه اسپلينگ(هجي كردن)
65- جستجوی متن؟ بترتيب از منوی ليست واز تب تولز/ انتخاب ريسرچ
66- جهت اتصال همزماني با اينترنت؟ بترتيب از منوی ليست واز تب تولز
انتخاب آنلاين كالبريشن(همكاری رروی خط)
67- جهت اضافه نمودن تب يا شكلي درمنوی ابزار بالای صفحه؟
بترتيب از منوی ليست واز تب تولز/ كاستومايز(انتخاب)
68- جهت تنظيم امكانات صفحه كار؟ بترتيب از منوی ليست واز تب تولز/ انتخاب
 آپشنز(ااختيار كردن)
 
تب Tools
 
 
 
 
 
 
 
Tools/ Option/ View Startup dialog-* : در صورت فعال بودن باعث ميشود هنگام شروع كار با
 Power Point پنجره Startup ظاهر شود. New slide dialog-* : هنگام ايجاد يك اسلايد جديد نماي
Layout ها را در اختيار ما قرار نميدهد.Status bar-* : باعث نمايش نوار وضعيت در پايين پنجره
 ميشود. Virtual ruler-* : خط كش عمودي را در صفحه ميتوان
 مشاهده كرد . البته به شرطي كه Ruler ا از منوي View
فعال كرده باشيدWindows in taskbar-* : در صورت باز نمودن بيش
از يك برنامه ميتوان براي ستن Presentation جاري بين
 Presentation ديگر حركت نمود.
Popup menu on right mouse click-* : باعث فعال
 بودن Right clickو ظاهر شدن منوي كركره اي هنگام
نمايش در نماي Slide Show ميشود.
 Show-* popup menu button : باعث ميشود دكمه ها
 عملياتي در منتهي اليه سمت چپ Slide show فعال باشد.End with black slide-* : در خاتمه نمايش اسلايد ها ،
 اسلايدي سياه نمايش داده ميشود .
 
 در صورت غير فعال بودن اين گزينه هنگام خاتمه نمايش ،
 وارد برنامه Power Point ميشويم.
 
 
 
تب اسلايد شو  Slide show
69- جهت نشان دادن اسلايد ساخته شده قبل از خروج از آن؟ بترتيب از منوی ليست
تب اسلايد شو(نمايش اسلايد) يا اف5
67 -  جهت انتخاب تعدادي از اسلايدهاي ساخته شده براي نمايش مثلا 6 اسلايد از كل 12 اسلايد
   بترتيب از تب اسلايد شو /  Set up Show
 
 
70- جهت  تعيين زمان نمايش اسلايدها؟
هنگامي كه از منوي Slide Show گزينه ي Rehearse Timing را انتخاب كنيد .
 برنامه بطوراتوماتيك وارد نماي Slide Show مي شود و بالاي اين نما پنجره ي
 كوچكي ظاهرمي شود كه توسط آن مي توان آيتم هاي درون اسلايد رابراي نمايش
 زمان گذاري كرد،همچنين مي توان توسط اين گزينه زمان نمايش كل اسلايدها
 راتعيين نمود. به طورمثال 17 اسلايد داريم كه ميخواهيم در مدت 90 ثانيه نشان
 داده شود. اين زمان را بين اسلايدها تقسيم كنيد .بازدن دكمه يNext دراين پنجره زمان براي اسلايد جاري گرفته ميشودوبه
 اسلايد بعدي برويد.دكمه Pause توقف موقت زمان را روي اسلايد داريم و براي اين كه
 مجددا" Timer كاركند كافي است دوباره روي اين دكمه بزنيد.
 
 
 
71- جهت  تعین  افکت خاص برای هر سطر در یک اسلاید ونیز تعیین زمان نمایش برای
هر سطر در یک اسلاید؟

ابتدا چند سطر متن تایپ کنید مانند شکل مقابل
 
بعد از تب Slide show  گزینه Custom Animation راتیک کنید
 
بعد متن سطر یک را درج کنید/ و در سمت راست پنجره
 
 گزینه Add Effect  به این سر افکت مورد نظر را بدهید
 
همین طور برای سطرهای 2و3و4و5
 
 
سپس برای تعیین زمان ماندن سطر یک بر روی صفحه نمایش
 
 
 
سطر دوم را انتخاب کنید در این مثال روی گزینه عدل دوبار کلیک کنید
 
 
در پنجره جدید  تب Timing را انتخاب کنید
 
 
 
 
و در قسمت Delay مقدار تاخیر ظاهر شدن عدل را مثلا به ده ثانیه
تبدیل کنید در این صورت عملا متن ( توحید ده ثانیه ) نمایش داده می شود.
با تیک روی اف 5
 
 همین طور روی نبوت  دوبار کلیک کنید و در پنجره باز شده
از تب تایمینگ  مقدار بیست ثانیه را انتخای کنید  در این صورت
سطر عدل بیست ثانیه نمایش داده می شود.

با تیک روی اف 5
 
و همین طور بقیه سطرها...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72- جهت ثبت وذخيره اسلايدهای ذخيره شده قابل ويرايش مجدد؟ بترتيب از منوی ليست
تب اسلايد شو/ ركورد ناريشن(توصيف ثبت شده)
73- جهت انتخاب اكشنهای از قبل تعيين شده؟ بترتيب از منوی ليست/ تب اسلايد شو/
انتخاب اكشن باتونز(كليدهای فعال)
74- جهت قراردادن متن بصورت انيميشن ؟ بترتيب از منوی ليست/ تب اسلايد شو
انتخاب انيميشن اسچمز(طرح)
75- جهت انتخاب انيميشن ؟ بترتيب از منوی ليست/ تب اسلايد شو/ انتخاب كاستم انيميشن
 
 
 
76- جهت تغييررنگ انيميشنها در صفحه؟
 بترتيب از منوی ليست/ تب اسلايد شو/ انتخاب
اسلايد ترنسييشن(تحول اسلايد) در سمت راست
صفحه انواع تحولها ی اسلايدی موجود است
ازجمله :*- انتخاب نوع حركت اسلايدها در هنگام نمايش
*-تعيين سرعت نمايش
*- تعيين انتخاب صدا يا موزيك درهنگام نمايش اسلايد
*- تعيين  زمان نمايش هر اسلايد بر مبناي ثانيه در اسكرين سيور
و...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمونه فايل پاورپوينت
 
كه پس ازساختن با تب
فايل سيوازوب پيج ذخيره شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توضیحات بیشتر
 
در حقيقت Power Point قسمت سمعي – بصري برنامه Office است. برنامه Power Point با نصب برنامه Office در سيستم شما ديده ميشود. برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای Office که Power - Point نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می باشد : - حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم 233 - 16 مگابایت Ram - حدود 600 مگا بایت فضای آزاد Presentation - نمايش مجموعه اي از اسلايدها ميباشد که براي گروهي از افراد نمايش ميدهيد. Power Point فايلهاي خود را با پسوند .ppt ذخيره ميکند که براي اجراي اينگونه فايلها حتماً بايد نرم افزار Power Point را روي سيستم داشته باشيم. همچنين ميتوان فايلهاي Power Point را با پسوند .pps که حالت اجرايي ( exe) دارد نيز ذخيره کرد که در اين حالت براي اجراي اين فايلها نيازي به خود برنامه وجود ندارد. پسوند .pot مخصوص فايلهايي است که به عنوان الگو يا Template ذخيره ميشوند. ( که در ادامه بحث توضيح بيشتري به اين مقوله داده ميشود. ) هنگام اجراي برنامه Power Point پنجره Start up باز ميشود که سه راه براي شروع را پيشنهاد ميکند. روش فعال شدن Start up از منوي Tools گزينه Option ، برگ نشان View ، گزينه Startup Dialog را فعال ميكنيم. Auto contact wizard : آسانترين راه ايجاد يک کار جديد است. پس از دريافت اطلاعات يک مجموعه اسلايد ايجاد ميکند که درباره موضوعي که مشخص ميکنيم ايجاد ميشوند. Design Template : با انتخاب اين گزينه پنجره New Presentation باز ميشود. با انتخاب يک Template و زدن کليد OK پنجره ديگري باز ميشود که نمونه اسلايدي را که ميخواهيد بر اساس آن مورد طراحي شود را انتخاب ميکنيد. به اين مجموعه Layout ميگوييم که شامل 24 نمونه کار ميباشد . با انتخاب هر کدام نام آن را ميتوانيم سمت راست پنجره مشاهده کنيم. هر کدام از اين Layout ها داراي معيار هاي ( متن ، جدول ، نمودار و گرافيک ) است . تفاوت استفاده از Auto content wizard با Design template در اين است که در حالت اول مجموعه اي از اسلايدها ظاهر ميشود که در نوار وضعيت ميتوانيم از تعداد آن اطلاع پيدا کنيم. ولي در Design Template فقط يک نمونه کاري در اختيار کاربر قرار داده ميشود. Blank Presentation : يک اسلايد خالي و بدون طرح را در اختيار شما قرار ميدهد که بر اساس انتخاب Layout مناسب ميتوانيد محتويات آن را ويرايش کنيد. نما هاي Power Point در قسمت پايين پنجره اصلي Power Point در منتهي اليه سمت چپ نما هايي وجود دارد که با انتخاب هر يک نحوه نمايش اسلايد شما تغيير ميکند. همچنين از منوي View نيز ميتوانيد به اين نما ها دسترسي پيدا کنيد. نماي Slide view : نمايي است که در آن ميتوان اقدام به ويرايش اسلايد نمود. در حقيقت در اين قسمت است که ميتوان تغييراتي را از جمله شماي ظاهري طرح اسلايد و محتوي اسلايد ها اعمال نمود . نماي Slide Sorter : اسلايد ها را از چپ به راست و از بالا به پايين صفحه نمايش مرتب ميکند . وقتي بخواهيم تمام کار را يکجا ببينيم يا ترتيب قرار گرفتن اسلايد ها را تغيير دهيم از نماي Slide Sorter استفاده ميکنيم. در اين حالت نمايشي نميتوانيم تغييري در محتواي اسلايد ها بدهيم ولي به راحتي ميتوانيم اسلايدي را حذف يا اضافه نماييم. Slide Show : هنگامي که اسلايد ها براي نمايش آماده شدند ميتوان آن را در Slide Show مشاهده نمود و نتيجه نهايي کار نمايش به عنوان يک سلسله اسلايد الکترونيکي استفاده ميشود. در اين حالت ميتوان چگونگي تفسير صفحه نمايش هنگام حرکت ميان اسلايد ها و همچنين انيميشن يا جلوه هاي ويژه اي که به کار افزوده ايد را ببينيد. در اين نما امکان هيچ تفسيري در اسلايد ها وجود ندارد. کليد ميان بر Slide Show کليد F5 ميباشد. Outline View : نمايي را در اختيار ميگذارد که فقط در آن ميتوان اقدام به تايپ متن نمود. در اين نما از هيچ گونه امکانات گرافيکي نميتوان استفاده کرد. با فعال شدن اين نما، نوار ابزار Outlining پديدار ميشود. ذکر اين نکته ضروري است که در Power Point در هر اسلايد از 5 سطح نوشتاري ميتوان استفاده کرد. بنا به قرار گرفتن در هر سطح فونت نوشته نيز تغيير ميکند. در Power Point هر اسلايد ميتواند يک عنوان جداگانه براي خود داشته باشد ( با توجه به اينکه در Power Point به اولين اسلايد ( شماره 1) اسلايد عنوان گفته ميشود. همانطور که گفته شد اگر اقدام به تايپ متن در اسلايد نماييم ميتوانيم اين کار را در نماي Outline انجام دهيم. با زدن کليد Enter يک اسلايد جديد اضافه ميشود. هنگامي که مکان نما روي شماره اسلايد است با زدن کليد هاي Ctrl+ Enter ميتوانيم داخل اسلايد شده و به آن محتوي بدهيم. ( يک نماي اسلايد 5 سطحي ). نماي Outline نوار ابزاري به نام Outlining را پديدار مينمايد. براي خاتمه دادن به محتواي اسلايد و ايجاد اسلايد ديگر مجدداً بايد کليد Ctrl+ Enter را بزنيم. براي سطح بندي متون همان طور که گفته شد در Power Point از 5 سطح ميتوان استفاده کرد. که اين کار را با نوار ابزار Outlining براحتي ميتوانيم انجام دهيم . کافي است سطر مورد نظر را انتخاب کرده و يا با دکمه هاي Promote ( ترفيع) و Demote ( تنزل) سطح هاي مورد نظر را ايجاد کنيم. اگر روي سطح اول قرار گرفته باشيم و دکمه Promote را بزنيم آن سطح يک درجه ارتقاع پيدا ميکند. و عنوان اسلايد در سطح گرفته ميشود. دکمه Demote پاراگراف را يک سطح پايين ميبرد. همچنين اگر روي سطح 5 باشيم دکمه Demote از نوار ابزار غير فعال ميشود يعني کمتر از سطح 5 نميتوان ايجاد کرد. ايجاد Outline به ويژه با ترکيب هاي Ctrl+ Enter و Enter ممکن است طول بکشد تا به آن عادت کنيد. دکمه Move up : ( حرکت به بالا ) و Move down ( حرکت به پايين ) براي پيمايش در بين متن هاي Outline . Collapse : باعث بسته شدن سطوح در اسلايد جاري ميشود. Expand : باعث باز شدن سطوح در اسلايد جاري ميشود. Collapse all : باعث بسته شدن کليه سطوح در همه اسلايد ها ميشود و فقط عنوان اسلايد ها نمايش داده ميشود. Expand all : باعث نمايش کليه سطوح در کليه اسلايد ها ميشود. Summery : يک اسلايد با عنوان Summery slide به ليست اسلايد ها اضافه ميکند. Formal : باعث تغيير فرمت در نمايش اسلايد ميشود. نماي Normal view : ترکيبي از Outline و Slide view است. شناسايي نوار ابزار ها و توانايي ايجاد يک نوار ابزار سفارشي نوار ابزار ها نحوه دسترسي سريع به گزينه هاي موجود در منو ها را فراهم ميسازند. نوار ابزار ها را ميتوان از منوي View گزينه Toolbar فعال کرد. براي سفارشي کردن نوار ابزار براي اينکه بتوانيم ابزار هاي دلخواه را به طور پراکنده از منو هاي مختلف انتخاب کنيم در برگ نشان Toolbar گزينه New را انتخاب کرده و نام مناسبي براي آن انتخاب ميکنيم سپس از برگ نشان Command ابزار هاي انتخابي را به نوار ابزار جديد Drag ميکنيم. از اين پس ميتوان نام اين نوار ابزار را در منوي View/ Toolbar مشاهده نمود. براي اينکه بتوان مکان Screen tip را براي ابزار هاي نوار ابزار فراهم نمود و همچنين کليد هاي ميان بر ابزارها را همراه با Screen Tip نشان داد گزينه Show shortcut keys in screen Tip را از منوي View/ Toolbar/ Customize/ Option فعال ميكنيم. آشنايي با چند اصطلاح در Power Point : Placeholder : به مکانهايي در اسلايد گفته ميشود که هنگام انتخاب ، گيره هايي در اطراف آن ظاهر ميشود که ميتوان از نظر نوشتاري مستقل عمل کنند. Handout : ميتوان از اسلايد چاپ گرفت و در اختيار کساني که در کنفرانس شرکت کرده اند قرار داد كه اصطلاحاً Handout گفته ميشود. تنظيمات لازم براي بهينه کردن نحوه نمايش Tools/ Option/ View Startup dialog : در صورت فعال بودن باعث ميشود هنگام شروع کار با Power Point پنجره Startup ظاهر شود. New slide dialog : هنگام ايجاد يک اسلايد جديد نماي Layout ها را در اختيار ما قرار نميدهد. Status bar : باعث نمايش نوار وضعيت در پايين پنجره ميشود. Virtual ruler : خط کش عمودي را در صفحه ميتوان مشاهده کرد . البته به شرطي که Ruler ا از منوي View فعال کرده باشيم. Windows in taskbar : در صورت باز نمودن بيش از يک برنامه ميتوان براي بستن Presentation جاري بين Presentation ديگر حرکت نمود. Popup menu on right mouse click : باعث فعال بودن Right clickو ظاهر شدن منوي کرکره اي هنگام نمايش در نماي Slide Show ميشود. Show popup menu button : باعث ميشود دکمه ها عملياتي در منتهي اليه سمت چپ Slide show فعال باشد. End with black slide : در خاتمه نمايش اسلايد ها ، اسلايدي سياه نمايش داده ميشود . در صورت غير فعال بودن اين گزينه هنگام خاتمه نمايش ، وارد برنامه Power Point ميشويم. طراحي يک اسلايد با ايجاد زمينه جديد براي طراحي اسلايد ميتوان از روشهاي پيشنهاد شده در ابتداي درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که يک اسلايد با طرح انتخابي در اختيار ما قرار ميدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابي به بقيه اسلايد ها نيز اعمال ميشود. يا از Presentations که از منوي File/ new ميتوان به آن دسترسي پيدا کرد و عملکرد تقريباً مشابه Auto content wizard دارد که در اين حالت گروهي از اسلايد ها هم از نظر طرح و هم از نظر فونت ميتوانيم داشته باشيم و امکان جايگزين کردن متن هاي دلخواه با متن هاي داخل اسلايد وجود دارد.در اين حالت نيز با ايجاد يک اسلايد جديد طرح انتخاب شده به اين اسلايد هم اعمال ميشود. اکنون ميخواهيم ببينيم چگونه ميتوانيم يک اسلايد را خودمان طراحي کنيم. از منوي Insert گزينه New slide را انتخاب ميکنيم . يا کليد ترکيبي Ctrl+M را ميزنيم و از پنجره ظاهر شده New slide- Layout مناسبي مثلاً Blank را انتخاب ميکنيم . با ظاهر شدن اين Layout در حالت Normal view با Right click روي اسلايد و انتخاب گزينه Background از ليست باز شدني رنگ دلخواهي را انتخاب ميکنيم . براي تنوع انتخاب رنگ از More color هم ميتوانيم استفاده کنيم. رنگ مورد نظر را اگر تعدادي اسلايد ايجاد کرده باشيم با دکمه Apply to all به کليه اسلايد ها اعمال ميکنيم و با انتخاب Apply فقط به اسلايد جاري . فرق Apply و Preview در پنجره Background را خودتان امتحان کنيد. با انتخاب Fill Effects ( پر کننده ) از ليست باز شدني پنجره اي با 4 برگ نشان داخلي ظاهر ميشود. از برگ نشان Gradient در قسمت Colors با انتخاب One color ميتوانيد رنگ مورد علاقه خود را با درجه در اختيار داشته باشيد و همزمان از قسمت Shading style انواع طيف هاي رنگي در رابطه با رنگ شما نمايش داده ميشود. طيف نور افقي Horizontal طيف نور عمودي Vertical طيف نور مورب از بالا Diagonal up طيف نور مورب از پايين Diagonal down طيف نور از گوشه From corner اعمال طيف نور از مرکز From title Two color هم عملي مشابه One color ارائه ميدهد با اين تفاوت که ترکيبي از دو رنگ گرافيک هاي جالبي ايجاد ميشود. گزينه Present : طرح هاي از پيش تهيه شده اي است که با انتخاب هر طرح و با تنظيم در قسمت Shading style ميتوان اسلايد را طراحي نمود. برگ نشان Texture : طرح هاي موزائيکي در برگ نشان وجود دارد که ميتوان از آن به عنوان پشت زمينه اسلايد استفاده کرد و ميتوان با گزينه Other texture نمونه کاري را به اين طرح ها اضافه نمود. جهت اضافه نمودن عنوان ميتوان از فايلهايي که پسوند .bmp و .gif و .jpg دارند استفاده نمود. برگ نشان Pattern : در اين برگ نشان نيز با انتخاب رنگهاي Foreground ( پيش زمينه ) و Background ( پشت زمينه ) و با انتخاب از ليست Pattern اسلايد طراحي ميشود. برگ نشان Picture : در اين برگ نشان با انتخاب دکمه Select Picture ميتوان تصويري را به عنوان پشت زمينه اسلايد انتخاب نمود که اين تصوير تمام سطح اسلايد را ميپوشاند. در اينجا نيز ميتوان از فايلهايي با پسوند .jpg و .gif و .bmp استفاده کرد که عملکردي متفاوت با Texture دارد که بهتر است خودتان امتحان کنيد. طراحي با استفاده از Apply design در اثر Right click روي اسلايد زمينه ديگري با نام Apply design را انتخاب ميکنيم پنجره اي ظاهر ميشود که نمونه هاي Template را در اختيارمان قرار ميدهد که ميتوان طرح هاي قبلي را با اين طرح ها جايگزين کرد. با Right click روي اسلايد گزينه Slide color scheme را انتخاب ميکنيم و روي اسلايد هاي موجود اثر آن را امتحان کنيد. اکنون در مرحله اي قرار داريد که ميتوانيد انتخاب عملکرد هر يک از 3 روش توضيح داده شده در حالت هاي متفاوت را تشخيص دهيد. اضافه کردن توضيحات به يک اسلايد : يک اسلايد ميتواند يک Comment box ( جعبه توضيحات ) داشته باشد که در صورت نياز بتوان از آن استفاده نمود براي اضافه کردن توضيح به يک اسلايد از منوي Insert گزينه Comment را انتخاب ميکنيم. براي اينکه يتوانيد نام نويسنده جعبه توضيحات را به نام خودتان تغيير دهيد کافي است در منوي Tools گزينه Option را انتخاب کنيد و در قسمت General/ User information نام خودتان را تايپ کنيد . از اين پس با اضافه کردن جعبه توضيحات نام نويسنده اين Box با نام خودتان ظاهر ميشود. براي پنهان کردن يا آشکار کردن جهبه توضيحات، از منوي View گزينه Comment را انتخاب ميکنيم . در اين حالت هر چند تعداد Comment که در اسلايد داشته باشيم آشکار يا پنهان ميشود.
 
آشنايي با پنجره New slide و معرفي چند Layout براي باز شدن پنجره New slide کافي است از منوي Insert گزينه New slide يا فشار دادن کليد هاي ترکيبي Ctrl+M استفاده کنيم. در اين پنجره 24 طرح موجود است که ميتوانيم مرتبط با موضوعي که ميخواهيم اسلايد را طراحي کنيم نمونه مورد نظر را انتخاب کنيم. اولين Layout : با Title slide ( اسلايد عنوان ) معرفي ميشود که معمولاً براي انتخاب اولين اسلايد استفاده ميشود. دومين Layout : اسلايدي است که در آن اقدام به تايپ متن ميکنيم که اين متن در يک ستون نوشته ميشود. نکته : کليه Layout ها داراي يک عنوان جداگانه در قسمت بالاي اسلايد براي خود هستند به غير از Blank سومين Layout : مخصوص نوشتن متن به صورت 2 ستونه مي باشد. چهارمين Layout : براي ايجاد جدول در اسلايد ميباشد که با انتخاب اين گزينه و دابل کليک روي نماد جدول پنجره اي ظاهر ميشود که در آن ميتوانيم تعداد سطر ها و ستونها را مشخص کنيم. مثلاً با وارد کردن عدد 4 براي Columns و عدد 3 براي Rows جدولي با 4 ستون و 3 سطر رسم کنيم. ( نوار ابزار Table ) پنجمين Layout -Text & Chart : پنجمين Layout را ميتوان با متن و نمودار پر نمود که با انتخاب اين اسلايد روي نماد Chart دبل کليک ميکنيم . در اين لحظه پنجره Power Point شبيه پنجره Excel در مي آيد و با پر کردن داده دلخواه درون جدول فعال شده و ميتوان با Right click کردن در محيط نمودار شکل ظاهري نمودار را نيز تغيير داد. هفتمين Layout -Organization chart : است که ميتوان از آن براي رسم نمودار هاي سازماني استفاده کرد که با Double click روي نماد آن در داخل اسلايد پنجره Microsoft organization chart باز ميشود که با محيط آن آشنا ميشويم. در اين پنجره در قسمت Chart title ميتوانيم عنوان مناسبي براي نمودار سازماني وارد کنيم. معمولاً در نمودارهاي سازماني مدير در رأس و در Box manager قرار ميگيرد. بقيه همکاران را ميتوان در قسمتهاي مختلف نمودار وارد نمود که در شکل ديده ميشود. ( اين کار را ميتوان با نوار ابزار سازمان دهي نمودارانجام داد) در منو هاي موجود در اين پنجره گزينه هايي وجود دارد که براحتي ميتوانيد عملکرد آنها را روي نمودار پياده سازيد. به طور مثال در منوي View ميزان Zooming را تنظيم ميکنيم يا در منوي Styles شکل ظاهري نمودار را تغيير دهيم . همچنين ميتوان از منو هاي ديگر براي تهيه رنگ ؛ تغيير فونت و .... استفاده کرد. براي بردن نمودار آماده شده به داخل اسلايد اصلي از منوي File گزينه Close and return to presentation 1 … را انتخاب ميکنيم و در پاسخ پنجره اي که باز ميشود کلمه Yes را ميزنيم. مجدداً به پنجره New slide برميگرديم. ادامه ي معرفي Layout Layout شماره 8 : در اين Layout ميتوانيم فقط اقدام به ايجاد نمودار کنيم. Layout شماره 10-9: وارد اسلايد ميشويم و توسط گيره هايي ( Handle ) که اطراف تصاوير ايجاد شده اند ميتوانيم اندازه آن را تغيير دهيم. همچنين با قرار دادن مکان نما در مرکز شکل اقدام به جابجايي نمود. با فعال شدن تصاوير نوار ابزار Picture ظاهر ميشود. اگر اين نوار ابزار را نميبينيد همان طور که قبلاً گفته شد از منوي View/ Toolbars/ Picture را فعال ميکنيم که با گزينه هاي موجود در اين نوار ميتوانيم تصوير را به دلخواه تغيير دهيم. مثلاً ميزان نگهاي بکار رفته را کم يا زياد کرد يا شدت نور را کاهش يا افزايش داد. يکي از ابزار هاي اين نوار Crop ميباشد که براي برش قسمتي از تصور از آن استفاده ميشود. همچنين ابزار Recolor picture که عملکرد جالبي دارد با انتخاب اين گزينه ليستي از رنگهاي استفاده شده در تصوير نشان داده ميشود و قسمتي که ميتوانيم اين رنگهاي Original را تغيير دهيم. مثلاً ميتوان تمام رنگهاي سبز بکار رفته در تصوير را به رنگ زرد تبديل کرد. با استفاده از ابزار Format picture هم ميتوان کادري براي شکل در نظر گرفت و رنگ و ضخامت خط اين کادر را نيز تغيير داد. گزينهReset picture باعث ميشود تمام تغييرات داده شده در تصوير ناديده گرفته شود و تصوير به همان شکل قبلي که وارد شده بود در آيد. کار ابزار Set transparent color و Insert picture from file به عهده خود شما گذاشته ميشود. Layout شماره 11 : ( Title only ) فقط داراي عنوان است. Layout شماره 12 : که Blanc است و در اين اسلايد حتي عنوان هم ديده نميشود و به کاربر اجازه ميدهد تا به دلخواه موارد مورد نظر را اضافه کند. بقيه Layout ها هم عملكردي مشابه موارد ذكر شده دارند. استفاده از Master و ضرورت استفاده از آن : (View/ master/ Slid Master ) براي اعمال تعييرات کلي در اسلايد از گزينه Slide master که همه موارد اسلايد ها را كنترل ميکند يا از Title master که فرمت اسلايد هاي عنوان را كنترل ميکند استفاده ميکنيم. همه اسلايد هاي کادر در آغاز بر مبناي Slide master قالب بندي ميشوند. مثلاً اگراز قسمت Presentations در منوي New اسلايدي را انتخاب کنيم و بخواهيم تغييري در تمامي آنها اعمال کنيم از Master استفاده ميکنيم. ميتوان عنوان اسلايد ها و همچنين اطلاعاتي را که در منطقه هاي Date، Footer، Number ظاهر ميشوند فرمت کرد. همچنين اگر تصويري را به Master اضافه کنيم به اين مناسبت که به کليه اسلايد ها اين تصوير اضافه شده حتي با اضافه کردن (Ctrl + M) نيز مشاهده ميکنيم که تغيير اعمال شده در اسلايد جديد هم ديده ميشود. استفاده از Master باعث جلوگيري از انجام کارهاي تکراري ميشود و همچنين ميتوان به راحتي تنظيم ها را قبل از شروع کار انجام داد و تا به آخر از آن استفاده نمود. در Master جاجايي اشکال گرافيکي و همچنين تغيير رنگ آنها نيز به راحتي انجام ميگيرد كه در حالت عادي ممكن نيست و فقط وقتي كه در Master هستيم مجاز به انجام چنين كاري ميباشيم. همچنين در درون Slide Master چندين ورودي متن نشان داده ميشود . هر يك از اين ورودي ها معادل يك سطح از متن روي اسلايد هستند كه قبلاً در اين مورد در قسمت Outline صحبت شد كه ميتوانيد براي هر يك از سطح ها فرمت متناسبي را بقيه در نظر گرفت ( نوع قلم ، رنگ قلم، اندازه قلم، انتخب Bullet ) Bullet ها نمادهاي گرافيكي كوچكي هستند كه معمولاً در ابتداي سطر آورده ميشود . براي دسترسي به اين نمادها ميتوان از منوي Format گزينه Bullet را انتخاب كرد و از جدول باز شده متناسب با موضوع ، Bullet را انتخاب نمود. نکته : ابزار Bullet كه در نوار ابزار Formatting وجود دارد صرفاً براي فعال و غير فعال كردن آن در متن ميباشد. نکته : با پايين نگه داشتن کليد Shift روي نماي Slide show ميتوان به Title Master دسترسي پيدا کرد. Title Master : همانطور كه در بالا گفته شد ميتوان با كليد Shift روي نماي Slide View به اين حالت دسترسي پيدا كرد يا از منوي View از گزينه Master و سپس Title Master را انتخاب نمود. تغييرات داده شده در اين قسمت باعث اثر گذاري روي اسلايدهاي عنوان ميشود و بقيه اسلايدها اين تغييرات را نميپذيرند. اين امر در مورد قبلي يعني Slide Master صادق است. يعني تغييراتي كه در آن قسمت ميدهيم، روي اسلايدهاي عنوان اعمال نميشود. گروه بندي اشياء داخل اسلايد با زدن کليد Ctrl + M از Layout ، Blank را انتخاب کنيد. سپس از نوار ابزار Drawing که پايين صفحه قرار دارد ابزار Oval ( بيضي) و Rectangle ( چهار ضلعي ) را انتخاب کنيد و با Drag کردن روي اسلايد اقدام به رسم آنها نماييد. مشاهده ميکنيد که با انتخاب هر يک از اين تصاوير ديگري از حالت انتخاب خارج ميشود و در آن واحد فقط روي يکي از اشکال ميتوان کنترل نمود. براي اينکه بتوان تمامي اشياء داخل يک اسلايد را Group نماييم کافي است با پايين نگه داشتن کليد Shift همه را انتخاب نماييد سپس با Right click روي يکي از Group"اشياء گزينه Grouping را انتخاب کنيد. در اين حالت کليه اشياء انتخاب شده عضو يک گروه ميشوند و هر گونه تغييري اعم از Color, Size و ر وي تمامي اعضاء گروه اعمال ميشود. براي خارج کردن از حالت Group ميتوان ا Right click روي يکي از اشياء گزينه Grouping / Ungroup را انتخاب نمود که در اين حالت تمامي اشياء به حالت قبل ميروند و هر کدام جداگانه انتخاب ميشوند. Regroup : براي برگرداندن به حالت Group يا Ungroup ميباشد. Slide Number - شماره گذاري اسلايدها به هنگام نمايش اسلايدها بهتر است موقعيت هر اسلايد را از نظر شماره بدانيم . اين امكان در كنترل اسل


مطالب مشابه :


طرح پس زمینه برای پاور پوینت (شماره 9)

24 سپتامبر 2013 ... گروه نرم افزاری بایوتک - طرح پس زمینه برای پاور پوینت (شماره 9) دانلود نرم افزار حسابداری قرض الحسنه ، دانلود اتوماسيون اداری پس زمینه پاور
طرح پس زمینه برای پاور پوینت (شماره 5)

28 آوريل 2013 ... دانلود پس زمینه پاور پوینت شماره 5. قوالب بوربوينت جاهزة. برای دریافت بر روی تصاویر راست کلیک نموده و گزینه save image را انتخاب نمایید.
طرح پس زمینه برای پاور پوینت (شماره یک)

10 مه 2012 ... طرح پس زمینه جهت استفاده در پاور پوینت. بک گراند پاور پوینت. *فرمت فایل مربوطه rar میباشد که برای باز نمودن آن نیاز به نرم افزار WINRAR می
طرح پس زمینه برای پاور پوینت (شماره 4)

10 نوامبر 2012 ... دانلود پس زمینه پاور پوینت شماره 4. قوالب بوربوينت جاهزة. برای دریافت بر روی تصاویر راست کلیک نموده و گزینه save image را انتخاب نمایید.
دانلود ۴۰۰ قالب و پس زمینه آماده برای PowerPoint، Word و Excel

در یک پست ویژه برای شما مجموعه ای بی نظیر از ۴۰۰ طرح آماده برای مجموعه Microsoft Office شامل قالب آماده پس زمینه برای PowerPoint، قالب آماده Word و طرح های آماده Excel
عکس پس زمینه پاورپوینت

17 جولای 2013 ... علوم آزمایشگاهی بندرعباس - عکس پس زمینه پاورپوینت - علوم آزمایشگاهی بندرعباس.
آموزش حذف پس زمینه تصویر در پاورپوینت، ورد و اکسل

در این آموزش که با عنوان آموزش حذف پس زمینه تصویر در پاورپوینت، ورد و اکسل منتشر شده است، قصد داریم به بررسی مراحل حذف زمینه تصاویر در پاورپوینت بپردازیم
درس پنجم پاورپوینت

8 آگوست 2013 ... آموزش نرم افزار پاور پوینت بخش پنجمدر بخش های قبلی در مورد ایجاد اسلاید و ... در ویزارد Format Background قسمت اول Fill می توانید پس زمینه رنگی
آموزش پاور پوينت(Power Point)

it- computer - آموزش پاور پوينت(Power Point) - همه چیز در باره computer. ... پس از دريافت اطلاعات يك مجموعه اسلايد ايجاد ميكند كه درباره موضوعي كه مشخص ميكنيم ايجاد ميشوند. *- با كنترل+M ميتونيد .... 59- جهت تغيير رنگ پشت زمينه كار درصفحه؟
راهنمای پاورپوینت پرزنتیشن (۱)

1 آگوست 2013 ... استفاده از پس‌زمینه سفید پیش فرض پاورپوینت باعث ناراحتی چشم بینندگان می‌شود. شما به آسانی می‌توانید از پس‌زمینه طراحی شده یا یک رنگ
برچسب :