تحول آمد

سه روزه رفته ای ، سی روزه حالا

زمستـــون رفتــه ای ، نــوروزه حالا

1- بالاخره امروز نمره آزمون تشریحی مدیریت تحول توسط دکتر حسن زاده در سیستم گلستان ثبت شد. دوستان عزیز نظرات خود را نسبت به نمرات آزمون مدیریت تحول ثبت نمایند.

2- پروفایل گلستان برخی دانشجویان بدهکار هم بسته شده است.

3- مبلغ شهریه بدهکاری برخی دانشجویان نیز در گلستان اضافه شده است. دانشجویان شهریه ترم جدید خود را به دقت بررسی کنند و نتیجه را در نظرات این پست ثبت نمایند.

گفته بودیم که با یک گل بهار نمیشه ، اما گویا بهار امسال گلستان دسته گلهای بسیار دارد. پیشاپیش بهار  پر گل مبارکباد.
مطالب مشابه :


سایت جدید دانشگاه پیام نور گرمسار

پیام نور گرمسار آدرس جدید سایت دانشگاه پیام نور گرمسار رو معرفی واحد گلستان
رازهای گلستانی

ارشد رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار گلستان دانشگاه پیام نور
توصیه های گلستانی به دانشجویان 92

ورودی سال 90 دانشگاه پیام نور گرمسار میباشند، لکن اعتقاد گلستان دانشگاه پیام نور
شاهکار گلستان

ارشد رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار گلستان دانشگاه پیام نور
رمــــــزهای گلستــــــــــــانی 1

ارشد رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار گلستان دانشگاه پیام نور
رمــــــزهای گلستــــــــــــانی 2

کارشناسی ارشد مدیریت پیام نور گرمسار - رمــــــزهای گلستــــــــــــانی 2 -
اصلاحيه اول ليست منابع براي دوستان بازرگاني

مدیریت اجرایی پیام نور گرمسار دانشجویان 89 مدیریت بازرگانی پیام نور گرمسار مدیریت اجرایی
تحول آمد

مدیریت اجرایی پیام نور گرمسار دانشجویان 89 مدیریت بازرگانی پیام نور گرمسار مدیریت اجرایی
برچسب :