گیاه گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

گوجه فرنگي Tomato
نام علمی Lycopersicum esculentum
كليات گياه شناسي

امروزه گوجه فرنگی از رایج ترین وعمومی ترین سبزیجات باغی در آمریکا است.اگر چه برای سالیان درازی (که بعدها سیب عشق نامیده شدند)گوجه فرنگی به عنوان یک گیاه سمی وزهر آگین محسوب می شود وصرفابه خاطرارزش تزئیناتی  کاشته می شد این گوجه ها معمولا خیلی راحت رشد می کنند وجزء معدود گیاهانی هستند که به عنوان غذا مناسبی برای یسشتر خانواده ها تلقی می شود .کیفیت میوه ی چیده شده در باغ زمانی مشخص می شود که در بازار فروش بیش از هر نوع دیگری به فروش برسد .

گیاهان گوجه فرنگی گیاهی لطیف گرمسیری و چند ساله که بیشتر در قاره آمریکا در باغ های تابستانی به صورت سالیانه رشد می کند .سرمای هوای بهار وپاییز رشد فصلی گوجه  فرنگی در هوای آزاد را محدود می کند.

 

معرفی گونه ها:

 در حال حاضر هزاران گونه از گوجه فرنگی برای استفاده باغداران خانگی وجود دارد.گستردگی تنوع آنها در اندازه –شکل –رنگ-گونه گیاهی-ایتادگی در مقابل آفات-وفصل رویش است .دفاتر راهنما –مراکز باغی وگلخانه ها گونه های زیاد از گوجه فرنگی رااز انواع مختلف عرضه می کنند که انتخاب 1یا2گونه ی خوب از میان گونه های متنوع می تواند واقعا مشکل باشد ارزیابی وبرسی کالایتان سپس انتخاب بهترین گونه های مناسب که شما تمایل به استفاده وکشت آن رادارید                              .

گیاه گوجه فرنگی به یکی از دو نع زیر تقسیم می شود که ارتفاع گیاه و شرایط کشت بررشد نهایی یک دسته ی گل در آخرین مرحله رشد منجر به توقف ارتفاع کیاه شود .

گیاهانی که به دسته های نهایی گال نمی رسند وفقط یکی از شاخه های بلند تر می شود داِیم الرشدنامیده می شوند.همه ی گونه های قدیمی تر دائم الرشد هستند .

انها می توانند جزءمحصولاتیبا شاخه وبرگ فراوان ومیوه رسیده ی خوشمزه محسوب شوند .اگر چه زمان رسیدن آنها واقعا دیر باشد .

اولین گونه های محدود الرشد بادردسرهای فراوان وبا پوشش کم بربرگینه و مزه ناکافی رشد می کنند اما آنها خیلی زود می رسند .محصول گیاهان محدود الرشد جدید با برگینه بهتر رشد بلندتر ومیوه رسیده وکیفیت مشابه با گونه های دائم الرشد جدیداست.

آن ها تمایل دارند تا میوه هایشان در یک دوره ی کوتاهتری برسند بنابراین کشت وکار متوالی گونه های محدود الرشد در فصل مناسب برداشت شاید محصولات مرغوب تری به عمل آورد .نرم ساقه های محدود الرشد در طول فصل رشد به راحتی قابل کنترل ونگهداری می باشد .بعضی از گونه های کم رشد تربه خوبی محصولات کوتاه محدود الرشد گیاهانی لطیف و رسیده تر دارند.

 

alternain

A

فوزاریم

F

انگل ها-کرم نخساند

N

ویروس جفتی تنبا کو(توتون)

T

آفت گیاهی –قارچ ناقص

V

گرده افشانی باز آزاد

OP

انتخاب برگزیده آمریکا

AAS

 

 

First-Early red(برداشت 60 روزه یا کمتر):

           این گونه ه رشد گیاه پرپشت تر است نسبت به گونه هایی که در فصل اصلی کاشت رشد پیدا می کنند.

در فصل  گرم آفتاب زدگی میوه یکی از مشکلات کاشت میوه است بازده ی اصلی گونه ها در فصل برداشت در یک تابستان طولانی بسیار عالی است .

گونه های first earlyبرای مناطق شمالی مناسب تر هستند جای که فصل رشد کوتاهتر وتابستانهای خنکی تر دارند .اندازه میوهی قرمز کوچک تا متوسط است معمولا این برای هرس کرئن منهسب نیستند.

 

Sub Arctic Plenty(برداشت 45روزه 84تا112گرمی دارای میوه متراکم در دسته های مرکزی محدود الرشد )                                                                       Early Cascde(55روزه112گرمی  گیاه خزنده دسته های میوه بزرگ دائم الرشد مقاوم در برابر آفت  گیاهی و فو زاریم )

 

Early Girl(45روزه 140 گرمی اندازه کامل زود بازطده دائم الرشد مقوم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی )

Quick Pick(60 روزه 112 گرمی -گرد- نرم-محصول فراوان –دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی –فوزاریم –کرم نخساند –ویروس جفتی توتون- A)

Medium –Early Red(60تا69 روزه):

                                                                   ابن گونه هادائم الرشد هستند و بین گیاهان زود  بازده first early و گیاه sounder یکی از انواع محصولات با ویژگی  های خاص محصول است .شکل محصول از لحاظ کیفی بهتر شده است فصل برداشت گوجه فرنگی با گونه های متوشط earlyشروع می شود.

Cham Pion(برداشت 65روزه280گرمی –سفت –نرم –بزرگ-دائم الرشد مقاوم در برابرآفت گیاهی وفوساریم)

Main-Crop Red(محصول قرمز اصلی ):

                                                              بیشتر محصولات گونه های اصلی میوه های به اندازه متوسط یا بزرگ مدهند که پوشش مناسبی از شاخ برگ را دارا می باشد و نسبتا از ترک خوردگی میوه ها و دیگر نقص ها ی گیاهان آزاد و رها هستند .آنها برای رشد در اتاقک ها وخاک پوشها در قفسه های استوانه ای سیمی ویا در شبکه ها یه دار بست  بندی ها مناسب هستند .بیشتر آنها می توانند (آلو-گوجه برقانی)بشوند ویا برای تزئین پرورش داده شود .آنها باید برای برداشت محصول  درحجم وانبوه زیادی کشت داده شوند .زیرا آنها محصول زیادی با مقاومت زیاد هر کیفیت بالای در باغ میوه دارند .

Celebrity(برداشت 70روزه280گرمی ومحدود الرشد بزرگ پر محصول مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم –کرم نخساند-ویروس تنباکو )

 Mountain Delight(70روزه 280گرمی بدون ساقه  سبز رنگ محدود الرشد مقاوم در برابرآفت گیاهی وفوزاریم)

Fantastic(70روزه 252گرمی –کروی تیره –محصول بالا دائم الرشد )

Better Boy(72روزه 236گرمی دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی  -فوزاریم –کرم نخساند)

Mountain pride(74 روزه 280گرمی نرم محدود الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )

Flora merica(75روزه 236گرمی  برنده AASآمریکا –قرمز درخشان  محدود الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )

Burpees big(78روزه428 گرمی مقاوم در برابر تر ک خوردگی میوه جذاب دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )

Supersonic(79روزه 236گرمی سفت  مقاوم در برابر ترک خوردگی دائم الرشد مقاوم در برابرآفت گیاهی و فوزاریم )

 

قرمز خیلی بزرگ :

                                  این گونه نسبتا خیلی دیر می رسند –شاید دارای میوه های خیلی بزرگ باشند اما دارای بافت لکه دار –کال وبد شکل در انتهای در انتهای شکوفه وگل باشند (گربه ای شکل )در صورتی که این بافت لکه دار بریده شود بغعضی از مزیت های آن در اندازهی بزرگ اصلی از بین می رود اگرچه در اندازهای بزرگ هرگز دارای محصول زیادی نیست اما اغلب بیشت آنها در گونه های جدید تر دارای اندازه های بزرگتر  هستند.

Delicious(گرده افشانی باز برداشت 77روزه دائم الرشد دارای رکورد جهانی )

Supersteak(80 روزه 1تا2پوند  پر مغز دائم الرشد –مقاوم در برابر آفت گیاهی  فوزاریم و کرم نخساند )

 

Beef Master(   81 روزه1تا2 پوندنوع بزرگ Beef master دائم الرشد –مقاوم در برابر آفت گیاهی و فوزاریم –کرم نخساند )

 

زرد پرتقالی رنگ :

                                  بر خلاف عقاید عمومی میوه های گونه های زرد پرتقالی رنگ از لحاظ مقدار اسیدی نسبت به گونه های قرمز رنگ از ارزش غذای  کمتری برخوردار نیستند  آنها  از لحاظ  فرآیندو ایمنی دارای اارزش یکسانی هستند  مزه شیرین آنها نسبت به گونه های  فرمز بیشتر است زیرا آنها دارای مقادیر زیادی قند  هستند –گونه های متداول در این دسته بندی زمان برداشت و مرحله ی رشد زودتری دارند –مشخصات رشد گیاه  نسبت به گونه های پرتقالی زرد قدیمی بهتر است که تمایل به بزرگ شدن  پهن شدگی و رشد طولانی تری دارند .

Mountain  gold (گرده افشانی بازکاشت 75 روزه 224 گرمی نارنگی پرتقالی تیره محدود الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی و فوزاریم)

 

Lemon BOY  (72روزه 196 گرمی زرد لیموی طعم ملایم  پرمحصول دائم الرسد مقاوم در برابرآفت گیاهی فوزاریم  کرم نخساند )

Jubilee (گرده افشانی باز 224گرمی 72روزه –زرد –پرتقالی تیره  دائم الرشد )

Golden Boy(80روزه224گرمی دارای میوه یطلایی رنگ تیره کم دانه دائم الرشد )

 

صورتی: 

                گونه های صورتی به طور نسبی به گونه ی زرد رنگ ها به نوع گیاه وزمان رشد بستگی دارند شباهت دارند .اصلاح نژادی اخیر روی مقاومت گیاهان در برابر آفت ها پیشرفت های خوبی داشت که منجر به تولید میوه خیلی جذابی شده است بعضی از گونه های قدیمی تر به خاطر کیفیت بالای میوه هنوز دارای مزه بهتری نسبت به گونه های جدیدتر هستند.

 Pink Girl (برداشت 76روزه 196گرمی نم مقاوم دربرابر ترک خوردگی دائم الرشدمقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )

Brandywine(گرده افشانی باز 80روزه 336گرمی بزرگ درشت دارای صفات  صفات موروثی آبدار با مزه رضایت بخش دائم الرشد)

 

انواع ورنگ های دیگر :

                                         اگرچه رنگها  وانواع وارقام اتفاقی وعجیب وعریب برای مدتها طولانی درپیرامون ما وجودداشته است اما احیا ءمجدد انها نیازبه جلب رضایت مردم دارد.

برای اینها بازارهای فروش برای عرضه گونه های جدیدترودرخشان تر محصول رقابت شدیدی دارند تقریبا بعضی از گونه های فراموش شده گوجه فرنگی نیازبه بازگردانی واحیاءمجدددارند.

Whit  Wonder(گردهافشانی باز برداشت محصول 85روزه 244گرمی مغزوپوست سفید خامه ای داوم الرشد )

Evergreen(گرده افشانی باز 85روزه 244گرمی پوست سبزرنگ یا سایه کم رنگی از زرد مغزروشن در هنگام برداشت دائم الرشد )

Long Keeper(گرده افشانی باز 78روزه 168گرمی پوست پرتقالی رنگ مغزقرمزپرتقالی سفت قابل نگهداری برای هفته ها دائم الرشد)

Yellow Stuffer(گرده افشانی باز 80روزه112گرمی بلند زردلیموی شکلی شبیه فلفل نیمه پرنگ توخالی ماده اولیه آسان دائم الرشد )

 

انواع رب قرمز رنگ:رب گوجه فرنگی معمولا برای ساختن سس گوجه فرنگی –رب –سس-قابل استفاده در همه  کنسرو سازی ها است .

آنها معمولا مغزدار سفت –گوشتی با رطوبت کم عمل آوری می شود .

عمل آوری این محصولات مشکلات کمتری دارند اخیرا برخی از آنها در بازار رایج شده اند وازرضایت مردمی بیشتری برای استفاده از این نوع میوه برخودارشده است .اینها معمولا از انواع گیاهان کوتاه هستند که تمایل به باردادن میوه ی زیادی دریک مدت کوتاه را دارند و به نسبت زیادی این میوه برای اولین بار می رسد استفاده از گوجه فرنگی های تازه معمولا یک امتیاز برای میوه رسیده است که معمولا میوه رسیده بیشتر در فصل خاص رشد ودر گونه های خاصی وجود دادرد اما بیشتر میوه های رسیده در مدت کوتاه برای درست کردن رب گوجه استفاده می شود زیرا محصول یبشتر با کیفیت بالا به وجود می آورند .

 

Veeroma(گرده افشانی باز برداشت 72روزه 56تا84گرمی گونه Romacزود رس شکل مربعی تیره مقاوم در برابر آفات گیاهی وفوزاریم )

Roma (گرده افشانی باز75روزه56گرمی گوجه بزرگ استاندارد مقاوم در برابربادزدگی وآفتاب زدگی محدود الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )

Sam Marzano(گرده افشانی باز80روزه 84گرمی قرمزتیره مقاوم در برابرترک خوردگی مغز دار کم آب محدودالرشد)

Via Italia(80روزه 84گرمی مغز دار- شیرین-تازه –محدودالرشدمقاوم دربرابرآفت گیاهی وکرم نخساند)

میوه های کوچک سالادی:

                                           این گونه ها معمولا رشد زیادی دارد واغلب گونه های پرمحصولی هستند تنوع آنها دراندازهی آنها از 1تا1.5اینچ درقطراست ومعمولا برای هرس کردن مناسب هستند محصول هرگیاه خیلی زیاد است باتوجه به این که در هنگام چیدن محصول زیاد شاید راضی کننده نباشد.شاید بعضی از اوقات همه دستهها به یک باره و با برداشتی سریع چیده شوند شکاف خوردگی در میان گونه های جدیدیک مساله مهم است این گونه ها معمولا به خاطر شیرینی ومزه خوب آنها توصیه می شود .

 

Super Sweet 100  (برداشت 70روزه میوه ها به اندازه گیلاس در دسته های بزرگ دائم الرشد مقاوم دربرابرآفت گیاهی فوزاریم )

Sweet Million(65روزه 1اینچ –قرمز –شیرین –مقاوم دربرابرترک خوردگی دسته های بزرگ دائم الرشدمقاوم در برابرآفت گیاهی کرم نخساندوویروس تنباکو)

)Yellow Pear گرده افشانی باز 70روزه 1اینچ دسته های زرد- رنگ-میوه گلابی شکل-دائم الرشد)

 

Large Red Cherry(گرده افشانی باز 70روزه 1تا1.2اینچ –سفت –قرمزتیره –میوه شیرین –دائم الرشد)

Mountain Belle(65روزه 11.4اینچ –قرمز-مقاومت دربرابر ترک خوردگی به طور یکنواخت رسیده قابل نگهداری در تابستانها محدود الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )

گونه پا کوتاه :

                         معمولا این گوجه ها مناسب برای استفده در مخزن –محفظه –سبدهای آویزان –باغچه یا مکانهای مثل ایوان وحیاط وجاهای که دارای فضای محمدود هستند میباشد

درحال حاضر برای یبشتر افراد زندگی در جاهایی که به صورت سنتی در خانه هایی با باغچه های سبزیجات ممکن نیست ومحفظه وایوانها بیشترمعمولی است که برای گوجه فرنگی ها ارزش تزئینیشان یک مزیت محسوب می شود و اخیرا هم کیفیت میوه شان به خوبی ثابت شده است آنها میوه هایی دررنگ های قرمز وبعضی رنگها دیگر دارند که به جزء گونهی دو رگه ها Husky  جدیدبقیه برای هرس کردن مناسب نیستند .

Tiny Tim(برداشت 45روزه 1اینچ –خیلی پاکوتاه –میوه گیلاسی قرمزرنگ محدودالرشد)

Cherry Gold(45روزه 1اینچ گونه طلایی از نوع Tiny Tim محدودالرشد)

Red robin(55روزه 1اینچ-گیاه فوق العاده پا کوتاه بلندی 6اینچ –طعم ملایم محدودالرشد )

Yellow Canary(55روزه 1اینچ –شبیه سینه سرخ اما دارای میوه ی زرد رنگ محدود الرشد)

Pixie Hybrid 2(52روزه 56گرمی –گیاه پا کوتاه توپر –متراکم محدودالرشد )

Patio Hybrid(65روزه 84گرمی –گیاه پا کوته –محکم –دارای میوه ی بزرگ –گیاه مخزنی عالی-محدود الرشد)

Small fry (72روزه 1اینچ –قرمز –مناسب برای سبدهای آویزان محدود الرشد )

HUSKY Red Hybrid(68روزه 168گرمی گیاه پا کوتاه دارای میوه بزرگ برداشت ممتد پی در پی –دائم الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )

HUSKY Gold Hy brid(70روزه 168گرمی برنده جایزه سلکسیون آمریکا AAS دارای گیاهی مشابه از نوع صورتی –میوه طلایی رنگ دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )

 

Husky pink Hybird(72روزه -168گرمی –میوه صورتی روشن شبیه به گیاه گونه husky دائم الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )

Husky pink Hybird(72روزه -168گرمی –میوه صورتی روشن شبیه به گیاه گونه husky دائم الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )

 

گلخانه :

              باغبانان علاقه مند به پرورش گوجه فرنگی در گلخانه باید بدانند که انواع ویژه و خاصی رابرای این گونه شرایط رشد پیدا کنند در حال حاضر بعضی از کتابچه ها راهنما بطور معمول لیستی از این نوع دارند که باید برای بعه دست آوردن نتایج رضایت بخش از اینکتابچه ها ی راهنما استفاده کنند کتابچه های راهنمایی ومشاوره برای انوتع گونه ها در همه جا موجود ودردسترس همگان است .

Heirloom(اصل-اصالت –نژاد –چیزی که چند نسل دست به دست گشته است):

امروزه تعداد زیادی از گونه های گوجه فرنگی اصیل مخصوص دردسترس است اساساچون گوجه فرنگی ها به طورطبیعی گرده افشانی نمی کنند گیاهان دانه ی محصول تولیدی خود را در گونه های غیر دورگه همانند گیاه والدین خوددرخودذخیره می کنند

گونه های خود ذخیره ای که اخیرا آنها درزمانهای گذشته کشف وشناسایی  شده اند که دارای انواع ورنگهای عجیب وغریب هستند که به باز سازی واصلاح نژاد پرداخته اندوبه گونه های امروزی تبدیل شده اند که گیاهانی بزرگ وپهن که قابل مقایسه با گونه های تجاری رایج در بازار هستند .اما مقاومت دربرابر آفت ها هنوز در مورد این گونه های غیر معمول وانواع مزهها  انجام داده اند معمولا این میوه ها در همه جا به غیر از نواحی که دارای فصول کوتاه هستند می رویند .    

 

زمان کشت :

                      خرید نهال ها و شروع به کاشت نهال وبیرون زدن گوجه فرنگی ها در باغ شروع خوبی است زمانی که هوا گرم باشد بلاخره گوجه فغرنگی ها میرویند وهمه یاین مراحل  چندین هفته طول می کشد .بعضی از باغ داران نهال  گوجه هایشان را فورا بعد از این که خاک برای باغبانی بهاری آماده شد می کارند .هنگامی که ریسک بالای از آسیب سرما و یخ بندان شبانه محافظت کند برای نتایج بهتربرای باغبانی خیلی زودمحافظ پلاستیکی سیاه و یا پوشش های قفسه ای

آویزان  برای فراهم کردن گرما ومحافظت آنها در برابر سرما تهیه کنید.برای نتیجه بهتر باریسک پایین تر نهال ها را وقتی که خاک گرم است فورا بعد از تاریخ یخبندان منطقه تان بکارید .برای برداشت پاییزه و ذخیره سازی گوجه های زمستانی زود رس گیاهان دیر رس شاید از اواخربهار تا اواسط تابستان باشند .که بستگی به طول و مدت فصل رشد دارند.این گیاهان دارای مزیت های از قبیل افزایش توان وقدرت ورهای از بیماری ها وآفت ها را دارند اغلب آتها از لحاظ کیفی محصول اولیه بهتری نسبت به برداشت های بعدی گوجه فرنگی از گیاهان بهاری زود رس دارند گیاهان زمانهای بعدی با حداکثر محصول باید قبل ازسرما زدگی محصول در منطق تان چیده شوند (برای بیشتر گونه ها از زمان کاشت نهال تا100روز)

فاصله بندی وعمق:

                                 فاصله لازم به الگوی رشد گونه و شضرایط کشت بستگی دارد فاصله گیاهان پا کوتاه  در هر ردیف 12 اینچ جدا ازهم وتیرچه گیاهان  به فاصله 15تا 24اینچ جدا ازآنها وداربست باغچه گیاهان 24تا36اینچ جدا از هم زده می شود .بعضی از گونه های مخصوص دائم الرشد قوی شاید به4فوت(cm120)بین هر کدام از گیاهان یا 5تا6 ف6وت بین هر ردیف نیاز داشته باشد تا محصول فضای راحت تری داشته باشد .

 

مراقبت از گیاه:

                          زمانی که نهال هایتان راد کاشتید استفاده از کود های شیمیای را آغاز کنید هلف های  هرز اطراف گیاه را به آرامی وبدون آسیب رساندن  به ریشه وجین کنید وآنها را بیل بزنید .مالچینگ(لاشبرگ)استفاده از مالچ توصیه می شود .مخصوصا برای باغداری که می خواهند گیاهانشان را برای تمام فصل برداشت حفظ کنند پلاستیک سیاه یا مواد آلی وحیوانی تا بعد از این که خاک در اوایل تابستان کملا گرم است در نتیجه رشد گجیاه به خاطر دمای پایین وخاک سرد در فصل برداشت کند می شود که نباید به تعویع افتد .

آبیاری  گیاهان بایدبه طور کامل ومنظم در طول دوران طولانی خشک انجام گیرد. گیاهان محدود در مخزنها یا محفظه ها شاید نیاز به آبیاری روزانه یا حتی دفعات بشتر آبیاری داشته باشد.استفاده از کودهای نیتروژن دار یا نیترات آمنیوم به نسبت 1 پوند(28گرمی)در100فیت(300 سانت )از هر ردیف (به مقدار 1قاشق غذا خوری برای هر گیاه )بعد از این که گوجه فرنگی ها ی اول به اندازه توپ های گلف رشد کردندمناسب است.(اگر نیترات آمونیوم در دسترس نبود از کود های شیمیای به نسبت 3 پوند 10-10-10-استفاده کنید )وبه مدت 3تا6 هفته 2بار یا بیشتر استفاده کنید اگر به دنبال استفاده از آن خاک خشک شدآبیاری گیاهان رابه طور منظمو بیشتر ادامه دهید –هرگز کود شیمیای را برروی برگها نریزید .بیشتر باغبانانی که گیاه گوجه فرنگی را در ستون های چوبی ویا داربست یا قفسه ها پرورش می دهند نتیجه ی بهتری به دست می آورند.اگر چه اگر چه همه گونه ها مناسب برای استفاده در ستون چوبی و هرس کردن هستند. قفسه های گو جه فرنگی شاید با سیم های محکم سفت شده ویا با سیم های بافته شده ساخته شده باشند ویا با طرح های متنوع چوبی باشند انتخاب طرح های سیمی یا چوبی که روزنه های بزرگ کافی دارند به میوه اجازه رشد و جابجای بدون له شدن رامی دهد .

در نوع باریک –کوچک و کوتاه که اغلب در باغ های مرکزی فروخته می شود اغلب بدون استفاده هستند که فقط این قفسه ها برای انواع پاکوتاه استفاده می شود .

بیشتر گوجه فرنگی های محدود الرشد جدید به آسانی 3تا4فیت بلند می شوند و گونه های دائم الرشد بلندتر میشوند تا زمانی که سرما زدگی پاییزی شروع شود به آسانی به ارتفاع نزدیک به 6 فیت می رسند .استفاده از قفسه های که به ارتفاع  گونه ها و نوع گونه ها مناسبت دارد و استفاده از بست قلاب های محکم در زمین با استفاده از تی چه یا میله های فولادی خاک گیاهان را از ریشه کن کردن آنها در برابر طوفان های آخر تابستان حفظ می کند .

اخیرا طریقه ی بافت داربست ها برای کارهای تجاری پیشرفت کرده است و در یک باغ  گیاهان کار به خوبی انجام می شود .تیرک های بلند برای هر 2تا3 گیاه در هر ردیف از گوجه فرنگی ها باید محکم نسب شود آتها با بلندی گونه ها ی گوجه فرنگی تان سازگار باشد و مطمئن شوید که آنها در داخل زمین برای جلوگیری از آسیب های باد محکم هستند (این تیرک ها می توانند گوجه فرنگی ها را در برابر باد محافظت کنند )

وقتی گوجه فرنگی ها به سمت بالا رشد کردند ریشه های ظریف می توانند به انتهای ساقه می چسبند این کار تا زمانی که گوجه فرنگی ها به6 اینچ برسند ادامه دارد تا وقتی که گیاهان سراز خاک بیرون می زند اما پوشش برگ نسبت به گیاهان تیرکی بهتر است و میوه قابل دسترس تر نسبت به قفسه ها است .

 

برداشت محصول :

                                 گوجه فرنگی ها باید سفت و رنگ کامل باشد وقتی که آنها در تابستانها وبا متوسط دمای روزانه تابستان در حدود 75درجه فارنهایت برسند دارای بهترین کیفیت هستند.زمانیکه دمای هوا بالا است (دمای هوای 90 در جه فارنهیت یا بیشتر )فرآیند نرم شدگی تسریع مییابد و تسریع رنگ عقب می افتد در نتیجه کیفیت محصول کاهش پیدا مکند .به خاطر این دلیل در طول آب وهوای گرم تابستانی گوجه فرنگی ها یتان را هر روز یا دو روز یک بار بچیند  برداشت میوعه ها وقتی که رنگ آنها را در داخل ساختمان (در دمای 70تا75درجه فارنهایت ) نگه داری کنید .

گوجه فرنگی ها را در کاغذ بپوشانید در دمای 60تا65درجه فارنهایت نگه داری کنید .آنها بغعد ارز گذشت چندین هفته به آرامی می رسند شاید گل گیاهان را بتوان از ریشه در آورد ودر مکانهای قفسه مانند جای که میوه تا مرحله رسیده شدن نگه داری شود آویزان کرد .

 

مشکلات معمولی :

                                 کرم شاخکی گوجه که بزرگ (به طول 2تا3 اینچ )کرمهای حشره ای بزرگ با قطعات سفید رنگ برروی بدن هستند یک کرم با شاخک که بسیار نادر وکمیاب هستند کرم شاخکی گوجه تخم های خود را برروی برگهای وو میوه می ریزند  تعدادیاز کرم ها برروی یک گیاه می توان به راحتی میوه را خراب کند و رشد میوه را متوقف کند .

اگر کرم های شاخکی را با پیله های کوچک وسفید رنگ دیدید آنهارا رها کنید زیا انگل های ریز حشرات می تواند جمعیت کرم های شاخکی را کنترل کند و به راحتی می توانند آنها را به هلاکت برسانند.

قارچ ناقصآفت گیاهی و پژمردگی فوزاریم بیماری های هستند که منجرب به زرد شدن برگ ها –پژمردگی و مرگ نابهنگام گیاه می شود این بیماری ها در باغ ها جای که کیاهانحساسی رشد می کند به وجود می آید اگر آنها شروع به زیاد شدن کردند تنها راه عملی برای مبارزه با آنها استفاده از گونه های مقاوم در برابر آفت های گیاهی فوزاریم است .

آفت زدگی زود رس یکی دیگر از بیماری های است که با شروع لکه های قهوه ای رنگ در برگ های پایینی و گسترش آ«ها به گل گیاه است –در یک کنترل شما می تواند حلقه های راببینید که بالکه هایی گیاه را احاطه کرده اند اگر چه آفت زدگی زودرس بیشتر در برگهای است اما بعضی اوقات برروی ساقه ها هم ایجاد می شودکه می تواندمنجربه ریزش برگ  شوند گونه های((Rma Super  sonic  

بیشترین گونه های مستعد به ابتلا به آفتاب زدگی هستند .

 

لکه دار شدن برگ  که به وسیله ی تعدادی لکه های سیاه به صورت نقطه های سیاه وسفید ریز در مراکز آنها ظاهر می شود که بیشتردر شرایط مرطوببه وجود می آیند .

پوسیدگبی یا فساد در انتهای گل شکوفه دهی –پوسیدگی یا فساد با لکه هی سفت قهوه ای خشک در پایان شکوفه دهی میوه در بعضی از فصول رشد گوجه فرنگی یک امر عادی و معمولی است که منجر به کمبود کلسیم در قسمت های محلی که باعث رشد گیاه و تعییرات وسیع در رطوبت خاک می شودبه ویژه مشکل در هوای گرم بدتر می شود استفاده گهگاه کلسیم در خاک سمپاشی کلسیبم در میان برگها می تواند از پیشرفت این مشکل جلوگیری کند .مطمئن شوید که فرمول طراحی شده برای استفاده برگها یا برای جلوگیری ازآسیب وصدمه به گیاه است .هرس کردن منجر به وارد آمدن فشار به گیاه می شود که منجر آمدن فشار به گیاه می شود که منجر به افزایش پوسیدگی شکوفه ها می شود .بعضی از گونه های گوجه فرنگی بیشتر از بقیه به این شرایط دچار می شوند –مالچ وآبیاری منظم میتواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند .

آنها به راحتی جابه جا می شوندو میوه را خراب می کنند بنا براین می تواتد کیفیت میوه را که میتواند بعدا بهتر رشد کند خراب کند.

رنگ کم زمانی اتفاق می افتد که دمای زیاد تسریع رنگ قرمز کامل را در گوجه فرنگی های که در آفتاب داغ قراردارند را به تعویع بیندازد .ووقتی که میوه در هوای گرم خشک قرار دارد منجر به لکه هایی در مناطقی از میوه می شود که لکه های بزرگ سفید رنگ هستند این مشکل زمانی شروع می شود وقتی که میوه شاخ وبرگ خود رادر اثر بیماری از دست داده باشد وطبیعتا شاخ وبرگ کمی میوه رسیده راپوشانده باشد .

 

انتخاب وذخیره سازی :

                                       در میان باغ داران گوجه فرنگی ها به خاطر کرتهای کوچک بیشتر مورد علاقه آنها هستند وهیچ مزه ای بهت از یک نوع از آنها که در تابستانها می رسد نیست اگر چه گوجه فرنگی ها در طول سال در دسترس هستند گوجه فرنگی های رسیده در تابستان ها فقط در طول فصل رشد انها دردسترس هستند.

12عدد از گونه های گوجه فرنگی ها دانه و نهال آنها در دسترس است آنها در طبقه وسیع از اندازه –رنگ وشکل قرار د ارند.یک گونه ازگیاه گوجه فرنگی رشد خوبی در گلدانهای بزرگ یاسطل دارد .در حقیقت اگر شما هیچ جای برای کاشت ندارید می توانید با آنها درگلدان بکاریدواغلب اوقات گوجه فرنگ های تازه بخورید اغلب  گوجه فرنگی ها به سه گروه تقسیم می شوند گوجه فرنگی های گرد –گوجه فرنگی های آلویی وگوجه فرنگی های گیلاسی کوچک .

انتخابگونه باید با چگونگی استفاده شما از آنها مناسب باشد گوجه فرنگی های گرده اغلب گونه های گرد وبزرگ هستند که اغلب آبدار ودارای دانه وتخم هستند آنها کاملا مناسب برای خوردن خام گوجه فرنگی هستند .

گوجه فرنگی های آلوی –گوشتی,بادمجانی شکل وقرمز یا زرد رنگ هستند و آنها فوق العاده برای درست کردن  سس ,پیتزا وکنسرو کردن هستند .

گوجه فرنگی های نوع گیلاسی کوچک اغلب برای همه نوع توصیه می شود اگر چه می توان آنها را به دو نصف ,نیم برید و در ظرفی تفت داد-آنها حاوی مقادیر زیادی آب ودانه هستند گوجه های رسیده تازه نباید در یخچال نگهداری شوند .

متا سفانه قراردادن آنها در یخچال  موجب بی مزگی وگوشت آنها تبدیل به خمیری نرمی می شود , طعم و بافت آنها شروع به خراب شدن می کند وقتی که دمای پایین تر  از54درجه فارنهایت باشد .دمای بالای80درجه فارنهایت منجر به خرابی سریع گوجه فرنگی ها می شود گوجه فرنگی ها را دمای اتاق 2تا 3روز نگه داری کرد-اگر در مقابل نور مستقیم خورشید با باشند تا وقتی که آماده برای استفاده شوند (نور خورشید باعث تسریع در رسیدن گوجه فرنگی ها می شوند).

هم چنین یخچال باعث می شود که گوجه فرنگی ها دیر تر و کند تر برسند ,تنها گوجه فرنگی ها یی را که خیلی زیاد رسیده اند وشما می خواهید از این بیشتر نرسند را می توانید در یخچال نگه داری کنید.

مکان گوجه فرنگی های رسیده حسیر های کاغذی است اطراف آن را چندین روزنه سوراخ کنید و آنرا تا بزنید , کیسه ی کا غذی کمک می کند  , که بستگی به مقدار رسیدن آنها دارد معمولا گوج ها 1تا5روز می رسند , هر روز پیشرفت رشد آنها را بررسی کنید.

ارزش غذای و فواید سلامتی:  

متخصصان تغذیه گوجه فرنگی را مناسب برای شما می دانند هم اکنون اطلاعاتی بر پایه ی تحقیقات علمی وجود دارد که گوجه فرنگی حاوی ویتامینcوپتاسیم,فیبر و ویتامین شAکه در بهبود سلامتی نقش فراوانی دارد حاوی بتا- کاروتن است که در بدن تبدیل به ویتامینAمی شود.

گوجه فرنگی ها معمولامنبع از لیکوپن هستند که در بهبئد سلامتی انسان نقشی از گیاهان شیمیای راایفا می کند .تحقیقات نشان می دهد که لیکوپن نقش مبارزه علیه سرطان به خصوص سرطان پروستات را در بدن ایفا می کند .شبیه بتاکاروتن, لیکوپن یک کاروتینویید است که در گوجه فرنگی های قرمز روشن,هندوانه و میوه انگور یافتمی شود ,اگرچه لیکوپن در همه ی گوجه فرنگی های رسیده موجود است اما منبع بزرگی که برای بدن مفید است در گوجه فرنگی های پخته شده یافت می شود .ارزش غذایی (که به اندازه 1فنجان خام خرد شده می باشد )

 

 

   کالری

24

پروتئین

 1.1  گرم

    کربوهیدرات

5.3   گرم

   فیبر غذایی

   1    گرم

       پتاسیم

254  میلی گرم

   ویتامین c

   22 میلی گرم  

    ویتامینA

  133 میلی گرم

 

 

تهیه وآماده سازی:

                               البته گوجه فرنگی ها ی به صورت خام تفت داده ,کبابی وقابل اضافه کردن به بسیاری ازغذااستفاده می شوند استفاده از یک چاقوی دندانه دارویا یک چاقوی خیلی تیز بی دندانه برای خرد کردن یا تکه تکه کردن گوجه فرنگی ها  یا سوراخ و خراش دادن پوست آنها وتبدیل به تکه های کوچکتر کردن خورد می شود –گوجه فرنگی ها را از قسمت ساقه به انتهای گل از جهت صول ببرید تا آب آن در هر تکه بیشتر باقی بماند برای بی رنگ کردنگوجه فرنگی ها وسفید کردن منبع گوجه فرنگی ها آنها را به درون آب جوش در حدود 80ثانیه یا برای سفت تر شدن گوجه فرنگی ها آنها را به مدت طولانی ترقرار دهید .

سپس آنها را را درون کاسه از آب سرد قرار دهید تا وقتی کاسه به اندازه کافی سرد شود –یک تکه از آنرا از ساقه تا به انتها  ببرید ودو باره بریده آن را بر روی پوست بکشید,به آسانی بلند می شود اگر گوجه فرنگی ها به اندازه کافی سفید شده باشند .

تخم گوجه فرنگی , گوجه را به صورت افقی نصف کنید و1نصف آنرا کف دست قرار دهید و آن را فشار دهید تا آبی ژله مانند ودانه های آن را از صافی بگذرانید و باقی مانده ی دانه ها را با نوک انگشتانتان درون پیمانه ای بریزید , آب آن را دور نریزید ,آن را الک کنید وبرای استفاده در نوشیدنی ها دیگریاز آن اسنفاده کنید

 

نگهداری خانگی :   

                               گوجه فرنگی ها برای کنسروکردن ,خشک کردن عالی هستند به وسیله دستگاه های خشک کن (آب زدا)یا خود شما می توانید گوجه هایتان را در برابر آفتاب خشک کنید,استفاده از نوع Romaآلویی که دارای مغز گوشت دار و سفت است همچنین درصد آب کمتری نسبت به بقیه داردنتایج بهتری به دست می آید .در ابتدا گوجه ها را بایدخشک کنید,گوجه ها باید در محفظه های خلاءمانند نگه داری شود آنها را نباید برای مدت طولانی (به مدت1تا2روز)در روغن نگه داری کنید .

تهیه گوجه فرنگی ها در مقیاس صنعتی که به وسیله نور خورشید خشک می شود حتما باید برای جلوگیری از رشد باکتری در روغن نگه داری شوند.

 

منجمد کردن گوجه فرنگی ها:

                                                  گوجه فرنگی ها منجمد به طرز شگفت آوری طعم وتازگی میوه را حفظ می کنند اما بافت آنها لهیده می شود .بهترین استفاده ای که می توان از آنها کرددر پختن سوپ,سس وجوشاندن است .

در منجمد کردن پوست سفت می شوداما به آسانی زمانی که در آب آنها را قرار دهیم پوست بلند می شود یا در فریزرکردن گوجه ها  درون آب سرد پوست گوجه ها پیچیده می شود و به آسانی بلند میشود .

1-کل گوجه رابشوید از ساقه به طرف هسته  آن راببرید.

2-در یک پاکت فریزر کل گوجه ها را یا 1 ربع آنها را قرار دهید و در داخل پاکت را فضای 1اینچی فاصله دهید .

 

 کنسروکردن گوجه فرنگی:


مطالب مشابه :


ترشی بندری

آشپزی - ترشی بندری - آموزش آنلاین شیرینی پزی و آشپزی ایرانی و گوجه فرنگی کال 5 عدد
ترشی بندری

گوجه فرنگی کال آب گوجه فرنگی غلیظ شده و تمرهندی ظرف مخصوص ترشی بریزید و سرکه را
طرز تهیه ترشی بندری

طرز تهیه ترشی سوپ خوری ، ادویه ترشی ،پنج عدد گوجه فرنگی کال ،یک لیوان آب گوجه
گوجه ‌فرنگى خواص درمانی و غذایی

- گوجه فرنگی گرچه 1- گوجهفرنگی نارس و کال هضمش سنگین و چون ترشی آن برای
گیاه گوجه فرنگی

امروزه گوجه فرنگی از رایج ترین لکه دار –کال وبد شکل خواهید از ترشی جلو گیری
سازگاری و ناسازگاری غذاها با هم...

پنیر - میوه زیتون - بادام - سیب زمینی ترشی عدس و میوه های کال و ترش گوجه فرنگی
چه مواد غذایی با هم سازگار یا ناسازگارند

پنیر - میوه زیتون - بادام - سیب زمینی ترشی گوجه فرنگی عدس و میوه های کال و ترش
جوجه کباب تابه ای

سالاد شور مشهدی یا ترشی گوجه فرنگی. بیشتر با نام برند هپی کال شناخته شده گوجه فرنگی
ترشی بندری

گوجه فرنگی کال . - ادویه ترشی ، رب انار، آب گوجه فرنگی غلیظ شده و تمرهندی رقیق شده با سرکه
برچسب :