بيشترين سئوالات مطرح شده در انژکتوری

1-روشن شدن چراغ آب به همراه چراغ stop در خودروي خانواده 405 و RD:

پاسخ: روشن شدن چراغ آب به همراه stop زمانيكه درجه آب پايين باشد و دور تند فن يكسره عمل نمايد احتمال قوي ايراد از سنسور دماي آب خودرو و يا سيم كشي و ECU مي باشد و با چك كردن ميزان آب رادياتور و خنك بودن موتور به نزديك ترين نمايندگي جهت تعويض سنسور و بازديد سيم كشي و اي سي يو مراجعه نماييد . حال در صورتيكه دماي آب نيز بالا باشد در نتيجه موتور واقعا جوش آورده و نياز به بررسي سيستم خنك كننده دارد . در صورت عدم عملكرد فن هاي رادياتور ابتدا جهت چك كردن فيوزهاي فن موجود در جعبه فيوز كالسكه اي (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبيده به گلگير ) كه داخل آن 4 فيوز سبز رنگ وجود دارد 2 فيوز متمايل به سمت جلو خودرو كه شل مي باشند يدك بوده و 2 فيوز ديگر اصلي مي باشند در صورت معيوب بودن با يدك تعويض گردند . حال از سفت بودن سوكت هاي زير جعبه فيوز كالسكه اي اطمينان حاصل نماييد . در صورت عملكرد فن ها هواگيري را روي خودرو انجام دهيد .بدين ترتيب كه ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهيد سيستم كاملا سرد گردد . دو پيچ هواگيري قبل و بعد از ترموستات كه يكي برنجي و ديگري پلاستيكي مي باشد را با احتياط باز نموده و از درب رادياتور آب اضافه كرده تا آب بدون حباب از اين دو پيچ بيرون بزند سپس به ميزان مناسب ضد يخ اضافه كرده وپيچ ها و درب رادياتور را محكم ببنديد .در صورت جوش آوردن مجدد، ايراد احتمالي از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و يا يونيت مربوطه و سيم كشي مي باشد .

2-جوش آوردن خانواده خودروي 405 و RD :

پاسخ: اگر دماي مايع خنك كننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملكرد فن هاي رادياتور ابتدا جهت چك كردن فيوزهاي فن موجود در جعبه فيوز كالسكه اي (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبيده به گلگير ) كه داخل آن 4 فيوز سبز رنگ وجود دارد. 2 فيوز فيوز متمايل به سمت جلو خودرو كه شل مي باشند يدك بوده و 2 فيوز ديگر اصلي مي باشند. در صورت معيوب بودن با يدك تعويض گردند . حال از سفت بودن سوكت هاي زير جعبه فيوز كالسكه اي اطمينان حاصل نماييد . در صورت عملكرد فن ها هواگيري را روي خودرو انجام دهيد .بدين ترتيب كه ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهيد سيستم كاملا سرد گردد . دو پيچ هواگيري قبل و بعد از ترموستات كه يكي برنجي و ديگري پلاستيكي مي باشد را با احتياط باز نموده و از درب رادياتور آب اضافه كرده تا آب بدون حباب از اين دو پيچ بيرون بزند سپس به ميزان مناسب ضد يخ اضافه كرده وپيچ ها و درب رادياتور را محكم ببنديد .در صورت جوش آوردن مجدد،ايراد احتمالي از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و يا يونيت مربوطه و سيم كشي مي باشد .

3-ايراد دزدگير خودروي سمند و پارس ELX:

پاسخ: اگر خودروي شما از خانواده سمند و يا پارس ELx و داراي سيستم هوشمند(دزدگير) مي باشد جهت تنظيم ابتدا ميزان حساسيت شوك سنسور را در سيستم هوشمند روي 30-40 تنظيم نماييد . حال جهت ريست نمودن سيستم هوشمند ابتدا توسط كليد آژير صداي آن را قطع كرده و سپس با برداشتن سر منفي باتري و سوكت سه پايه قهوه اي آژير مشكي رنگ (داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سيستم را ريست نموده و مجدد سوكت و سر باتري نصب و سيستم آژير را با كليد مربوطه فعال نماييد. در صورت برطرف نشدن ايراد با آزاد كردن سوكت دو پايه مشكي پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتا ميكروسوئيچ درب موتور را از مدار خارج نموده و جهت بازديد سيستم هوشمند ، ميكروسوئيچ ها و آژير با تماس  بخش تخصيص وقت نمايندگي ها ارتباط برقرار نماييد.

4-روشن شدن چراغ چك (انژكتور) در خودرو :

پاسخ: روشن شدن چراغ چك موتور زمانيكه خودرو روشن مي باشد نشاندهنده ايرادي در سيستم سوخت رساني و كنترل آلايندگي خودرو است . كه اين ايراد مي تواند مربوط به سنسور اكسيژن ، ناك سنسور ، ايرادات كوئل، انژكتور ، موتور دريچه گاز (در صورت وجود) ، ECU و غيره ... باشد . حال اگر خودرو در حركت ريپ نمي زند و صداي غيرعادي از قسمت موتور شنيده نمي شود ، حركت خودرو بلامانع مي باشد . مي توانيد با ريست كردن يعني برداشتن قطب منفي باتري بصورت موقت و يا مصرف بنزين سوپر عيب هاي احتمالي موجود در سيستم انژكتور را پاك نماييد .

5-سيستم گازسوز روي حالت گاز نمي رود:

پاسخ: لازم به ذكر است در خودروهاي دوگانه سوز، هنگام روشن شدن ابتدايي خودرو در دماي آب زير 40 درجه و دور موتور زير 1250 سيستم در حالت گاز قرار نمي گيرد. اگر از پر بودن مخزن گاز اطمينان داريد ، چنانچه با باز كردن شير مخزن گاز و شير گاز داخل محفظه موتور(در صورت وجود) در حالت گاز قرار نگيرد و يا آلارم اخطار گاز را مشاهده نماييد ابتدا توسط ريست نمودن ، يعني برداشتن قطب منفي باتري بصورت موقت و نصب مجدد آن عيب هاي احتمالي موجود در حافظه اي سي يو را پاك نماييد . درصورت برطرف نشدن ايراد دو حالت زير بررسي مي گردد.

1-عدم تبديل وضعيت بنزين به گاز مربوط به خرابي قطعات زير مي باشد:

كليد تبديل-سنسور دما و فشار گاز- سنسور دماي آب-رگلاتور-شيرهاي برقي(روي مخزن و رگلاتور)-وجود نشتي در مسير گاز-مسدود بودن فيلتر گاز-خرابي ECU

2-پس از تبديل وضعيت به گاز بعد از چند لحظه به حالت بنزين باز گردد:

در حالتيكه پس از تبديل به گاز فشارسنج افت فشار را نشان دهد، مربوط به كافي نبودن گاز مخزن و يا خرابي شير سر مخزن مي باشد. همچنين ايراد مي تواند از گرفتگي فيلتر گاز ،خرابي رگلاتور و يا سنسورها باشد. نهايتا شيرهاي گاز سر مخزن و داخل موتور را بسته

6-روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206:

پاسخ: روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206 نشاندهنده زمان سرويس دوره اي در خودرو مي باشد كه بايد روي 20000 كيلومتر تنظيم شده باشد . حال اگر زمان سرويس نرسيده و يا تازه سرويس دوره اي خودرو را انجام داده ايد جهت ريست كردن آلارم مربوطه ابتدا انگشت خود را روي دكمه مشكي سمت راست پشت آمپر قرار داده و فشرده نگه داريد، حال با دست ديگر سوئيچ را داخل مغزي كاملا باز نموده تا چراغ هاي پشت آمپر روشن شود در قسمت كيلومتر عددي از 10 بصورت معكوس شمرده مي شود به محض صفر شدن اين عدد دست خود را از روي دكمه پشت آمپر برداشته و سوئيچ را مجدد بسته و باز نماييد در اين حالت آلارم مربوطه ريست مي شود . و حال در مراجعه بعدي به نمايندگي اين كيلومتر سرويس را توسط دستگاه روي 20000تنظيم نماييد.

7-كم شدن روغن موتور در موتورهاي خانواده پژو:

طبق طراحي موتور خانواده پژو در 5000 كيلومتر اوليه در هر 1000كيلومتر حداكثر 5/0 ليتر روغن كاهش مي يابد و بعد از اين كيلومتر كاهش سطح روغن كم مي شود ولي همواره بدليل نياز روغن كاري سوپاپها اين تبخير روغن وجود دارد و طبيعي مي باشد. حال اگر كاهش روغن بصورت دود آبي خروجي از اگزوز و يا نشتي روغن مشهود باشد 8-آلارم تعويض فيلتر روغن و ... در هوشمند سمند:

در خودرو خانواده سمند در كيلومترهاي 5000 بازديدها و سرريزها و در كيلومترهاي 10000تعويض روغن و فيلترها تعريف شده است و نياز به سرويس دوره اي مي باشد .حال اگر خودرو در اين بازه كيلومتري قرار ندارد و يا سرويس را تازه انجام داده ايد در منوي تنظيمات هوشمند در قسمت روغن و فيلتر كيلومتر مربوطه را روي 5000 تنظيم نماييد . و يا با ريست نمودن يعني برداشتن قطب منفي باتري بصورت موقت و نصب مجدد آن كيلومترسرويس به كيلومتر پيش فرض كارخانه يعني 5000 بصورت اتومات تنظيم خواهد شد

9-روشن شدن چراغ Stop به همراه ترمز دستي در خودروي 206:

پاسخ : روشن شدن چراغ Stop به همراه چراغ ترمز دستي در پشت آمپر خودروي 206 نشاندهنده موارد زير است:

 1- بالا بودن ترمز دستي و يا ايراد ميكروسوئيچ آن(در حين حركت)

2- كاهش سطح روغن ترمز ، قرارگيري در سراشيبي نيز ممكن است اين آلارم را ايجاد نمايد.

3- اتمام لنت ترمز حال جهت چك كردن موارد فوق با تماس نمايندگي ها ارتباط برقرار نماييد.

10-خودرو بي دليل گاز مي خورد و يا دور موتور بالا مي رود(نوسان دور موتور):

پاسخ : ايراد احتمالي از قسمت هاي زير مي تواند باشد:

1-استپر موتور

2-سنسورو موتور دريچه گاز (در صورت وجود)

3-مپ سنسور(سنسور فشار هواي ورودي)

4-ايراد سيم و پدال و دريچه گاز

5-سيستم ورودي هوا و منيوفلد

6-سنسور دور موتور

 7-ECU موتور

8-انژكتورها و غيره

منبع        شرکت امدادخودرو ایران            http://www.emdadkhodro.com


مطالب مشابه :


دفترچه راهنماي پرايد 131

روشن شدن چراغ abs. عیب یابی اولیه سیستم گاز : اطمینان از وجود گاز در
چراغهای اخطاری جلوی داشبورد

که اگر روشن شدن چراغ اخطار با روشن چراغ اخطار abs البته این چراغ در ماشین پراید
بيشترين سئوالات مطرح شده در انژکتوری

روشن شدن چراغ چك موتور زمانيكه خودرو روشن مي باشد abs. پمپ بنزین سوخت رسانی انژکتوری
عیب یابی سیستم انژکتور

فن با روشن شدن موتور یکسره کار می روشن شدن چراغ آب به همراه abs. پمپ بنزین
چگونه ترمز گرفتن

مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید روشن شدن چراغ بنزین روشن
روشن شدن پراید cng در هنگام روشن کردن پراید cng کلید تغییر وضعیت چه در چراغ cng خاموش است چهار
صفحه آمپر و علائم هشدار دهنده:

ترمز abs (ضد قفل شعر طنز در مورد پراید: شما مي توانيد با روشن شدن اين چراغ در اولين فرصت به
عيب‎يابي موتور از طريق رنگ دود اگزوز

مي ‎ آيد که بعد از روشن کردن موتور در و روشن شدن موتورهاي مصرفي در چراغ
یه روش توپ واسه اونایی که دیاگ ندارن

استفاده کنید و روشن و خاموش شدن بعد چراغ انواع گلفها و بنزهای دهه 90، پراید
برچسب :