طرح بهره برداري معدن سنگ آهن كوهپايه

مقدمه طرح بهره برداري مربوط به معدن سنگ آهن کوهپایه می باشد، در طرح حاضر ابتدا مشخصات عمومی معدن مانند راههاي ارتباطی، شرایط آب وهوایی و سپس زمین شناسی منطقه و عملیات اکتشافی انجام شده و براساس نتایج آن گواهینامه کشف صادر گردیده و انجام گرفته سپس استخراج سالیانه معدن، مدت طرح، طراحی معدن و تعیین افقهاي استخراج و افق‌هاي پله‌هاي استخراجی، تعیین عرض و ارتفاع پله ها ، بلوك بندي استخراج و زمان بندي مراحل استخراج هر بلوك، میزان باطله برداری، حفاري و آتشباري و محاسبات آن، محاسبه تعداد و نوع ماشین آلات مورد نیاز، تعیین محل دپو باطله و در پایان بررسی اقتصادي ومالی پروژه همزمان با برآورد تعداد پرسنل، لوازم مصرفی و ابزار آلات و مواد مصرفی وسوخت سالیانه و......صورت گرفته است .   فصل اول کلیات مقدمه شرح کار سابقه پروژه  تعریف و تشریح پروژه اهداف پروژه شرایط عمومی منطقه جغرافیاي منطقه و طریقه دسترسی محدوده معدن  آب وهوا ، ژئومورفولوژي و ویژگیهاي انسانی فصل دوم زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی عمومی منطقه معدن زمین شناسی عمومی زمین ریختشناسی منطقه اطلاعات ومطالعات انجام شده قبلی زمین شناسی وتکتونیکزون معدنی بررسی گسل هاي اصلی وفرعی زون معدنی زمین شناسی تفصیلی زون کانه دار فصل سوم نوع ماده معدنی آهن تاریخچه سنگ آهن  مگنتیت هماتیت لیموتیت گوتیت ترکیبات سنگآهن مصرف وتولید آهن اسفنجی مواد اولیه فولادسازي آشنایی با بازار سنگ آهن ایران فصل چهارم عملیات اکتشافی ماده معدنی مورد اکتشاف اکتشاف دستگاهی بررسی اکتشافات غیر دستگاهی تشریح نمونه برداريه بررسی اکتشافات زمینی انجام شده هزینه هاي اکتشافی فصل پنجم ارزیابی ذخیره نگاهی اجمالی به ذخیره معدن عیار حد روشهاي محاسبه ذخیره قوانین محاسبه ذخیره ارزیابی وزن مخصوص بررسی وتحلیل ماده معدنی نحوه ارزیابی ذخیره تخمین ذخیره فصل ششم طراحی معدن  طراحی معدن هدف هاي اصلی طراحی هدف هاي طراهی پارامتر هاي طراحی طراحی اولیه معدن اولویت بندي استخراج تعیین موقعیت کاواك مقیاس معدنکاري مراحل طراحی استخراج روشاستخراج روشهاي اصلی استخراج استخراج نواري معادن کاواکی متغیر هاي مهم در طراحی معادن روباز استخراج روباز عوامل حاکم بر روشها طرح فنی استخراج وبهره برداري میزان استخراج سالیانه ومدت زمان کارکرد سالیانه کلیات روش استخراج برنامه استخراج و بهره برداري آماده سازي بلوك استخراجی طرح استخراج وبرنامه زمان بندي طراحی پله هاي استخراجی وبلوكبندي معدن موقعیت تاسیسات سطحی طراحی مسیر جاده دپو باطله فصل هفتم حفاري و آتشباري شالوده خاکبرداریهاي پله ای عوامل موثردر خاکبرداریهاي پله اي اصطلاحات رایج در الگوهاي حفاري مواد ناریه مورد مصرف خرج گذاري ویژه میزان مصرف مواد ناریه سالیانه میزان حفاري مورد نیاز سالیانه فصل هشتم ماشین آلات تعیین تعدادماشین آلات عوامل موثر در انتخابماشین آلات بارگیري وباربري کمپرسور منابع تامین آب وبرق سایر ماشین آلات وتجهیزات فصل نهم فرآوری و پرعیار سازی فرآوري فصل دهم محاسبات اقتصادی هزینه هاي ثابت هزینه هاي جاري محاسبه هزینه ثابت سرمایه گذاري هزینه ثابت سرمایه گذاري براي واحد فرآوري هزینه اکتشاف محاسبه هزینه هاي جاري نتایج محاسبات اقتصادي جداول سرمایه گذاري ثابت وجاري ونتایج محاسبات

طرح بهره برداري معدن سنگ آهن كوهپايه

طرح-بهره-برداري-معدن-سنگ-آهن-كوهپايهطرح بهره برداري مربوط به معدن سنگ آهن کوهپایه می باشد، در طرح حاضر ابتدا مشخصات عمومی معدن مانند راههاي ارتباطی، شرایط آب وهوایی و سپس زمین شناسی منطقه و عملیات اکتشافی انجام شده و براساس نتایج آن گواهینامه کشف صادر گردیده و انجام گرفته سپس استخراج سالیانه معدن، مدت طرح، طراحی معدن و تعیین افقهاي اسدانلود فایل


مطالب مشابه :


پروژه بررسی EFQM

دانلود جزوه، پروژه، کتاب و مقاله - پروژه بررسی efqm مقدمه پیدایش
مقدمه ای بر کنترل پروژه - بخش سوم

مدیریت / کنترل پروژه - مهندسی صنایع - مقدمه ای بر کنترل پروژه - بخش سوم - مباحث مدیریتی - مدیریت
مقدمه ای بر کنترل پروژه - بخش اول

مدیریت / کنترل پروژه - مهندسی صنایع - مقدمه ای بر کنترل پروژه - بخش اول - مباحث مدیریتی - مدیریت
طرح بهره برداري معدن سنگ آهن كوهپايه

دانلود جزوه، پروژه، کتاب و مقاله - طرح بهره برداري معدن سنگ آهن كوهپايه مقدمه. طرح بهره
مقدمه ای بر علم برنامه ریزی وکنترل پروژه

hadiwebnegar - مقدمه ای بر علم برنامه ریزی وکنترل پروژه - هادی وب نگار هستم با تمامی عقاید
مقدمه اي بر غواصي

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - مقدمه اي بر غواصي - پذیرش فصل 4 پایان نامه و انجام پروژه
مقدمه

مهندسان مکانیک - مقدمه - کتابها، جزوات و پروژه های درسی - مهندسان مکانیک
پروژه نيروگاه بخاري

دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی - پروژه نيروگاه بخاري ۱-۱۰-۱- مقدمه
مقدمه ای بر کنترل پروژه - بخش چهارم( پایانی)

مدیریت / کنترل پروژه - مهندسی صنایع - مقدمه ای بر کنترل پروژه - بخش چهارم( پایانی) - مباحث
پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير

دانلود جزوه، پروژه، کتاب و مقاله - پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير 1- مقدمه 2- تاثير
برچسب :