کتاب های سمپاد


کتاب شیمی تکمیلی اول دبیرستان سمپاد:

این کتاب دارای ۸ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- آب
فصل دوم- هوا کره
فصل سوم- فرآورده های نفتی
فصل چهارم- پلیمرها
فصل پنجم- شیمی کربن
فصل ششم- روغنهای گیاهی
مطالعه ی بیشتر ۱- ساختن مواد جدید
مطالعه ی بیشتر ۲- مول

دانلود کتاب شیمی تکمیلی اول دبیرستان سمپاد
Format: PDF  |  Size: 3 MB

————————————————

کتاب شیمی تکمیلی اول راهنمایی سمپاد:

این کتاب دارای ۵ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- تأثیر علوم تجربی در زندگی ما
فصل دوم- مفاهیم بنیادی
فصل سوم- ساختار اتمی
فصل چهارم- جدول تناوبی عنصرها
فصل پنجم- نافلزها

دانلود کتاب شیمی تکمیلی اول راهنمایی سمپاد
Format: PDF  |  Size: 2 MB

————————————————

کتاب شیمی تکمیلی دوم راهنمایی سمپاد:

این کتاب دارای ۵ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- فلزها و ساختارهای فلزی
فصل دوم- استخراج فلزها
فصل سوم – الکترولیز
فصل چهارم- نمک طعام و سنگ آهک
فصل پنجم- اسیدها و بازها (قلیایی‌ها)

دانلود کتاب شیمی تکمیلی دوم راهنمایی سمپاد
Format: PDF  |  Size: 2.3 MB

————————————————

کتاب شیمی تکمیلی سوم راهنمایی سمپاد:

این کتاب دارای ۵ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- تغییرات انرژی
فصل دوم- سرعت واکنش‌ها
فصل سوم – واکنش‌های برگشت‌پذیر
فصل چهارم- ترکیب‌های یونی
فصل پنجم- پیوند کووالانسی

دانلود کتاب شیمی تکمیلی سوم راهنمایی سمپاد


Format: PDF  |  Size: 1.7 MBمطالب مشابه :


دانلود PDF کتاب های درسی سوم راهنمایی

ebook های کتاب های درسی سال سوم راهنمایی دانلود PDF کتاب های درسی سوم
دانلود pdf کتاب ریاضی سوم راهنمایی

دانلود pdf کتاب ریاضی سوم » دانلود pdf کتاب های » دانلود pdf کتاب تاریخ سوم راهنمایی
دانلود pdf کتاب سمپاد زبان سوم راهنمایی(کمبریج)

دانلود pdf کتاب سمپاد زبان سوم راهنمایی آموزش سوم راهنمایی پاورپوینت های جذاب
متن pdf کتاب های درسی سوم راهنمایی

تدریس *** یادگیری *** ارزشیابی - متن pdf کتاب های درسی سوم راهنمایی - آموزش و پرورش-علمی-فرهنگی
متن کتاب درسی جغرافیا سوم راهنمایی به صورت pdf

متن کتاب های تاریخ راهنمایی. متن کتاب درسی جغرافیا سوم راهنمایی به صورت pdf.
کتاب های سمپاد

کتاب های کتاب شیمی تکمیلی سوم راهنمایی شیمی تکمیلی سوم راهنمایی سمپاد. Format: PDF
PDF کتاب ریاضی ششم دبستان - نسخه نهایی

pdf کتاب ریاضی ششم آزمون تستی ریاضی سوم راهنمایی تا آخر توصیه های مهم برای کارایی
برچسب :