دانلود نرم افزار حسابداري رافع 7 همراه با كرك

دانلود نرم افزار حسابداري رافع 7

اين نرم افزار يكي از قويترين نرم افزارهاي حسابداري موجود تحت ور‍‍ژن هاي مختلف ويندوز مي باشد.امكانات و قابليت هاي اين نرم افزار به شرح زير مي باشد

امكانات مرتبط با سیستم حسابداری
تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه
تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه مانند :
آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب كردن ستون بدهکاران و بستانکاران در اسناد حسابداری
تعيين و تعريف کلیشه اسناد برای صدور سند هاي حسابداری اتوماتیک
تنظیم و تبيين تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف به صورت دلخواه بوسيله کاربر
ذخيره اسناد حسابداری طي سه مرحله پیش نویس ، موقت و دائم
امكان کپی كردن از یک یا چندين سند ديگر در سند جاری
امكان کپی كردن از آرتیکل های اسناد حسابداری قبلي در سند جاری
تعريف و تدوين صندوق های مربوط به شرکت به هر تعداد
صادر كردن سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل به دوره جديد
بستن كليه حسابهای موقت و صادركردن کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی
مرتب كردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها به روش تعيين شده توسط كاربر
قرار دادن توضيحات تكميلي علاوه بر شرح آرتیکل در سندهاي حسابداری جهت درج توضيحات ويژه
امكان مرتب كردن و جستجوي آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی
صادركردن قبض هاي دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورت نقد و چک و حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک
دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد ، چک و حواله بانکی
صادر كردن و چاپ رسید دریافت و پرداخت
چاپ سندهاي حسابداری در سه فرمت
دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری
مدیریت گزارشگیری و سازماندهي دفاتر توسط کاربر

قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ
تعيين دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد ترازگزارشات مرتبط با سیستم حسابداری
تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار، شش وهشت ستونی ) در بازه زمانی دلخواه و تعیین نحوه نمایش حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی چهار، شش و هشت ستونی
ارائه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه
گزارش مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری

صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و
گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل
گزارش مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه
حساب عملکرد سود و زیان
ترازنامه استاندارد
صدور کاربرگ
گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی در معین

امكانات مرتبط با سیستم خرید و فروش
تنظیم و تعریف مشتریان
تعیین مشخصات مشتریان طبق طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل حسابداری ، آدرس ، شماره تماس و...
معرفي بازاریاب و تعيين نوع قرارداد و ميزان درصد آن
تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش
اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش
تعيين و معرفي تمامي خدمات مربوط به خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای
ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید
ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش
چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده
تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش
قابليت كانكت شدن به دستگاه باركد خوان
قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و
نمايش موجودي پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش
نمايش مقدار موجودي كالا به صورت آنلاين و لحظه اي به هنگام فاكتور فروش كالا


گزارشات مرتبط با سيستم خرید و فروش
ليست فروشندگان و خریداران یک کالا
ليست عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا
ليست عملکرد یک شخص با کالاها
ليست کالاهای خریداری شده از یک شخص
ليست کالاهای فروخته شده به یک شخص
ليست ارائه دهندگان یک نوع خدمات
ليست دریافت کنندگان یک نوع خدمات
ليست خدمات ارائه شده به یک شخص
ليست خدمات دریافت شده از یک شخص
گزارش دهي ویژه از ميزان کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش
وضعيت عملکرد یک کالا با بازاریابان
وضعيت عملکرد یک بازاریاب با کالاها
گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه مربوط به هر يك از فاكتورها
گزارش دهي از پورسانت های کالاهای فروش رفته
گزارش دهي سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا
آنالیز ماهانه ميزان فروش کالا

امكانات مرتبط با سیستم انبار
تعريف انبار به تعداد دلخواه و ثبت موجودی اولیه کالاها در انبار
معرفي و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای انواع كالاها
تعيين واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و معرفي ضریب تبدیل بین واحدهای فرعي و اصلی
تعريف مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، تعيين روش قیمت گذاری و تعريف طبقه بندي آن
مشخص كردن نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا در انبارهاي مختلف
قیمت گذاری کالا از سه طريق ، میانگین و میانگین موزون و
FIFO
صدور حواله انبار و رسید کالا مجزا از گردش خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی

تهیه و تدوین اطلاعات مرتبط با انتقال کالاها ما بین انبارها
چاپ اسناد رسید انبار و حواله انبار

انواع مختلف گزارشات سیستم انبار
كاردكس حسابداری موجودی کالا تعدادی
كاردكس موجودی کالا ریالی
گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری)
ليست موجودی های جنسی انبارها
ليست موجودی های جنسی به تفکیک نقطه سفارش کالاها
آمارگردش کالاها بر اساس اسناد انبار

امكانات مرتبط با سیستم اموال و داراییها:
تعريف و ذخيره انواع گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت جهت مصارف داخلی یا فروش

ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
مشاهده كلي مشخصات تمامی مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید و فروش اموال
مشاهده ليست كلي فاکتورهای خرید و فروش اموال
ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال
ذخيره ذخائراستهلاک اموال گوناگون در راههاي مختلف مبتني بر اصول قانون مالیات های مستقیم ( روش مستقیم، نزولی، ارزش ویژه،
)

انواع گزارشات مربوط به سیستم اموال و داراییها

ليست موجودی اموال
ليست موجودی گروه های اموال
ليست وضعیت گردش یک اموال
ليست وضعیت ذخائر استهلاک اموال
ليست اموال فروخته شده
ليست اموال خريداري شده
ليست اموال تعمیر شده
ليست خريداران اموال
ليست فروشندگان اموال
ليست تعمیر کنندگان اموال

امكانات مرتبط با سیستم چک و بانک
چاپ بر روی چک در قالب های گوناگون
ثبت تمامي تفضیلی های مربوط به كليه حساب های بانکی شرکت
ذخيره تمامي حساب های بانکی اشخاص شامل مشتريان و پرسنل مرتبط با شرکت
ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص
ثبت چک های ابتدای دوره شركت
مشاهده ليست كلي حساب های بانکی شرکت
مشاهده ليست كلي حساب های بانکی اشخاص
مشاهده ليست كلي چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چکهای باطل شده و چک های صندوق
مشاهده ليست كلي چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های نقد شده، چک های خرج شده، چک های وصول
شده و اسناد بانکی
ثبت همه حواله های بانکی صادره و وارده
مشاهده ليست كلي حواله های بانکی وارده و صادره
مشاهده ليست كلي حسابهای بانکی اشخاص و شرکت
ارائه کلیه عملیات چک و بانک شامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکي،
بررسي چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص
نمايش ليست کامل سند های عملكردهاي بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

انواع گزارشات مربوط به سیستم چك و بانك
گزارش چک های دريافتني
گزارش چک های پرداختني
گزارش چک های دریافتنی معوقه

گزارش چک های پرداختنی معوقه

گزارش وضعیت چک های عمل شده اشخاص
گزارش وضعیت چک های عمل شده شركت
گزارش حواله های بانکی پرداختني
گزارش حواله های بانکی دريافتني
گزارش برداشتهاي های نقد به بانک
گزارش دريافت های نقد از بانک
گزارش انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر
گزارش هزینه های بانکی


 


مطالب مشابه :


دانلود رايگان نرم افزار حسابداري رافع 7

برچسب‌ها: دانلود نرم افزار حسابداري
دانلود رایگان جزوه آموزشی نصب نرم افزار حسابداری هلو در ویندوز 7

دانلود رایگان جزوه آموزشی نصب نرم افزار حسابداری هلو دانلود رایگان بهترین نرم
نرم افزار حسابداری هلو نسخه7.1

نرم افزار حسابداری هلو نسخه 7.1 . یک جلسه آموزش رایگان. تعریف حدود اعتبار برای هریک از
دانلود رایگان نرم افزار هلو نسخه ی 4.2 همراه با کرک

دانلود رایگان نرم افزار هلو نسخه ی 4.2 همراه دانلود رایگان نرم افزار هلو نسخه ی 4.2
دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو

دانلود رایگان نرم افزار دارنده تندیس نمایندگی برتر فروش و خدمات تکمیلی نرم افزار هلو
دانلود نرم افزار حسابداري هلو 5.3

نرم افزار حسابداري هلو يكي از مهمترين نرم افزارهاي فارسي زبان است. ويژگي مهم اين نرم افزار
دانلود نرم افزار حسابداري رافع 7 همراه با كرك

دانلود نرم افزار حسابداري رافع 7 همراه دانلود نرم افزار هلو 5.3 نرم افزار حسابداري
دانلود رایگان جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7 با کرک :: موضوعات مرتبط: آموزش، هلو :: دانلود رایگان
دانلود نسخه اصلی نرم افزار گوگل ارث به صورت رایگان

هلو دانلود دانلود نسخه اصلی نرم افزار گوگل ارث دانلود همه چیز در اینجا رایگان بوده و
نرم افزار حسابداری هلو برای گوشی همراه + دانلود

لازم به ذکر است که نرم افزار حسابداری شخصی هلو از نرم افزار هلو مجزا دانلود رایگان
برچسب :