انفورماتیک پزشکی چیست؟

قبل از هرچیز لازم دانستیم انفورماتیک پزشکی را تعریف کنیم؛ چرا که با توجه به جوان بودن این علم و جدید بودن آن در ایران، اکثر افراد درک واضحی از آن ندارند. بسیاری از افراد انفورماتیک پزشکی را به "کاربرد کامپیوتر در پزشکی" تعبیر میکنند که تعریف درستی نیست.


مطالب مشابه :


دروس و منابع مربوطه جهت آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی - دروس و منابع مربوطه جهت آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی - محلی برای
چند توصیه برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1393

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - چند توصیه برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
کارنامه آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی 90-1389

انفورماتیک پزشکی (Medical Informatics) - کارنامه آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی 90-1389 -
سوالات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - سوالات آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی - فرزانه کریمی
چند توصیه خیلی مهم برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1392

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - چند توصیه خیلی مهم برای قبولی درآزمون کارشناسی ارشد
آشنایی با دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1393

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - آشنایی با دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد انفورماتیک
آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترای انفورماتیک پزشکی

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترای انفورماتیک پزشکی - فرزانه
انفورماتیک پزشکی چیست؟

این وبلاگ توسط اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
آشنایی با دانشگاه های پذیرنده دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 1392

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - آشنایی با دانشگاه های پذیرنده دانشجوی کارشناسی ارشد
برچسب :