لیست قیمت بسته های آموزشی رباتیک به پیوست می باشد

12.00                                      لیست قیمت بسته های آموزشی رباتیک به پیوست می باشد

              قیمت پکهای رباتیک آراد( آقای وطن دوست )

 

ردیف

نام ربات

ترم

مبلغ به تومان

1

ربات مهد کودک

1

62000

2

روبو وار

2

62000

3

کیتا روبو

3

62000

4

سنسوربو

4

67000

قیمت پکهای نادکو (آقای کریمی)

قیمت به تومان

ترم

نام ربات

ردیف

60000

75000

1

مکارو

1

60000

2

روبورو

2

 

قیمت پک های شرکت هوش مصنوعی (  آقای یزدانی)

قیمت به تومان

نام ربات

ردیف

50000

55000

ترم یک

ترم دو

1

2

 

                                                                                  قیمت پک های شرکت اوژن(آقای شاکری)

ردیف

نام ربات

قیمت به تومان

1

ترم اول (روبات جنگجو)

80000

2

ترم دوم(روبات فوتبالیست)

71500

3

ترم سوم(مولتی روبو 1)

84500

4

ترم چهارم(مولتی روبو 2)

74500

 


مطالب مشابه :


لیست قیمت بسته های آموزشی رباتیک به پیوست می باشد

شیراز - خیابان 12.00 لیست قیمت بسته های آموزشی رباتیک به پیوست می باشد ربات مهد کودک. 1.
ریز و درشت طراحی مهد کودک.

ریز و درشت طراحی مهد کودک. فعالیت های اصلی کودک در مراکز پیش لیست کد و قیمت
لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی

لیست پایان نامه های علوم پزشکی شیراز از دبستان مهد کودک­های تحت نظر
اموزش پیشدبستانی

آموزش پیش دبستانی را به مهد کودک ١٣٠٧ در شیراز، دومین و توانایی های کودک اساس
گریه کردن و نرفتن به مهد کودک ...

گریه کردن و نرفتن به مهد کودک مشغله های فکری در شیراز بیمارستان اردیبهشت
لیست مقالات

دانلود پاورپوینت رباطها و بررسی نمونه های آن تاثیر مهد کودک بر رشد والفجر شیراز
پایان نامه معماری طراحی فرودگاه بین المللی شیراز - پلان ها و عکس های سه بعدی

پایان نامه معماری طراحی فرودگاه بین المللی شیراز - پلان ها و عکس های ایده های مهد کودک.
برچسب :