دیتیل اجرایی معماری: جزييات اتصال در و پنجره

دیتیل اجرایی معماری و سازه های ساختمانی مصوب سازمان برنامه و بودجه

جزييات اتصال در و پنجره

دیتیل اجرایی معماری و سازه های ساختمانی مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد که در قالب فایل های DWG به صورت رایگان آماده برای دانلود میباشد.
این دیتیل ها می توانند در ترسیم نقشه های فاز دو به شما کمک نماید و به عنوان مرجعی برای یادگیری انواع جزییات ساختمانی می باشند.


مطالب مشابه :


پروژه فولاد

و در هر دوحالت و استخراج خروجی برنامه و ترسیم دتایل و سازه و ترسیم دتایل فونداسیون و
فایل های کاملا اجرایی

ستون و نحوه مهاربندی- پلان تیر ریزی سقف مرکب و سقف شیبدار- پلان فونداسیون و دتایل مربوط
بیش از سه هزار پروژه آماده رشته های عمران ، ساختمان ، معماری ( در 3 DVD (

دهها دتایل و برش راه پله . دهها دتایل جزییات اجرای فونداسیون. دهها دتایل جزییات اجرای
دانلود مجموعه نقشه دتایلهای ساختمانی(شماره 1)

4-مجموعه دتایل های اسکلت بتنی اعم از ستون فونداسیون و پودر بتنی با نحوه آرماتور بندی
دیتیل اجرایی معماری: جزييات اتصال در و پنجره

تعداد دتایل ،نقشه محوطه سازی ،نقشه نماسازی ،نقشه تاسیسات ،نقشه شالوده ،نقشه فونداسیون
نمونه هایی از پروژه های ساختمانی اسکلت فلزی شهر همدان

- دتایل جوش ورقهای تقویتی در محل اتصال تیر - در دتایلهای فونداسیون جزییات طول و خم
برچسب :