دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

1- کتاب ریاضی عمومی 1 موسسه پارسه

۲-کتاب ریاضی عمومی2 موسسه پارسه

۳- کتاب معادلات دیفرانسیل موسسه پارسه : فصل 1و2-   فصل 3و 4و 5

 ۴-ریاضیات مهندسی موسسه پارسه

۵-جزوه معادلات دیفرانسیل استاد مرشدی

۶-جزوه معادلات دیفرانسیل استاد نیسی

 ۷-کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار:قسمت اول-قسمت دوم-قسمت سوم-قسمت چهارم-قسمت پنجم

 ۸-کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار

۹- کتاب روشهای عددی

۱۰- کتاب آنالیز عددی- Quarteroni-numerical mathematics

۱۱- کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس 

۱۲- کتاب ریاضیات مهندسی دکتر شیدفر همراه با حل تمرین

۱۳-دانلود حل تمرین فصل1-2-3 آنالیز عددی استوئر

۱۴- کتاب ریاضی مهندسی - دکتر قنبری

۱۵- حل تمرینات کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی:فصل دوم-فصل سوم-فصل چهارم 

16 - جزوه تبدیلات لاپلاس موسسه پارسه

۱۷- معادلات دیفرانسیل - دکترمعتقدی (درس و تست)

۱۸- معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها - دکتر بیژن شمس

19-ریاضیات مهندسی پیشرفته - اروین کرویت سیک - جلد ۱

20- ریاضیات مهندسی پیشرفته - اروین کرویت سیک - جلد 2

21- آمار و احتمال مهندسی شلدون راس همراه با حل تمرینات

22- آمارریاضی- جان فروند

23 -حساب دیفرانسیل و انتگرال - توماس جلد اول- قسمت اول

24 - حساب دیفرانسیل و انتگرال -توماس جلد اول- قسمت دوم

25- حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس - جلد دوم

26- حساب دیفرانسیل و انتگرال - سیلورمن

27-آنالیزعددی - پیام نور- بابلیان

28 - کتاب آمار پیام نور

29 - نمونه سوالات ریاضی 2 با حل تشریحی

30 - معادلات دیفرانسیل - سیمونز

31 - معادلات دیفرانسیل - بویس

32 - ریاضی عمومی 1 پیام نور

33- آمار توصیفی کالت

34- کتاب متغیرهای مختلط و کاربردهای آن - چرچیل

35 - حساب برداری - مارسدن

36 - حساب دیفرانسیل و انتگرال -آپوستل - جلد اول

37 - حساب دیفرانسیل و انتگرال - آپوستل - جلد دوم

38 - ریاضی عمومی - مارون - جلد اول

۳۹- ریاضی عمومی - مارون - جلد دوم

40 - ریاضی عمومی 1- دکتر نجفی خواه

41 - ریاضی عمومی 2- دکتر نجفی خواه

42- تحلیل رگرسیون غیر خطی و کاربردهای آن

 43 - نخستین درس آماره های ترتیبی

44- حل تمرینات متغیرهای مختلط و کاربردهای آن - چرچیل

45 - جزوه آمار

46 - جزوه ریاضی عمومی 1 دانشگاه شریف

47 - جزوه ریاضی عمومی 2 دانشگاه شریف

48 - کتاب آنالیز عددی پیشرفته

49 - کتاب نظریه و کاربردهای آنالیز عددی

۵۰- کتاب آنالیز حقیقی و احتمالات - رابرت بی اش

51 - کتاب ریاضیات و محاسبات عددی

 52 - کتاب آمار و احتمال مهندسی

53 - حل المسایل محاسبات عددی -دکتر نیکوکار

54 - کتاب نظریه و کاربردهای آنالیز عددی

55 - کتاب روش های عددی - دوکیپاتی

۵۶- ریاضی عمومی - استیوارت

57 - حل تمرینات ریاضی عمومی - استیوارت

58 - کتاب مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته

59 - آمار و احتمال مهندسی (تست و جواب تشریحی) - موسسه ماهان

60 - تحقیق در عملیات (تست و جواب تشریحی) - موسسه ماهان

61 - خلاصه نکات - تحقیق در عملیات 1

62 - خلاصه نکات - تحقیق در عملیات 2

63 - کتاب ریاضی عمومی 1 - مارسدن- وینستین

64 - کتاب ریاضی عمومی 2 - مارسدن - وینستین

65 -کتاب ریاضی عمومی 3 - مارسدن - وینستین

66 - کتاب مثلثات - لارسن - هاستتلر

67 -کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر صفار اردبیلی

68 - جزوه ریاضی 1 نوشته فاطمه قزلباش

69 -کتاب آنالیز عددی 2 نوشته دکتر رشیدی نیا

70 - کتاب جبر، حساب و مثلثات

71 - جزوه آمار واحتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت

7۲- کتاب انفجار ریاضیات

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


دانلود رایگان کتاب آمار ریاضی جان فروند

دانلود رایگان کتاب آمار ریاضی جان فروند (ترجمه فارسی) John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications
دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

دانلود نمونه سوالات سال سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک; دانلود کتاب آمار جان فروند.
منابع کارشناسی ارشد ریاضی

دانلود کتاب و جزوه ریاضی * آمار ریاضی - نوشته جان فروند اساسی کارشناسی ارشد آمار و
دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

خانه ریاضی بهبهان - دانلود مجموعه ۱۵ - حل تمرینات کتاب آمار و 22- آمارریاضی- جان فروند.
لیست کتابهای آمار در کتابخانه پیام نور سنندج

تشریح کامل مسائل آمار ریاضی راهنما ومرجع کامل حل مسائل امارریاضی جان فروند. بامداد کتاب.
معرفی کتابهای آماری مفید

دانلود کتاب و نرم افزار های عنوان کتاب:مبانی آمار ریاضی آمار ریاضی مولف:جان فروند
منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی دولتی و آزاد

دانلود کتب وجزوات ریاضی تمام 2- کتاب مبانی علوم ریاضی ۱ - آمار ریاضی، جانفروند ۲
جزوه کنکوری کنترل کیفیت استاد محمد حسین زوار

کاربرد آمار و
معرفی کتب آمار

سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه دانلود کتاب و آمار رياضي. جان فروند:
برچسب :