انتخاب مقصد

انتخاب مقصد

برای اتخاب مقصدراههای گوناگونی وجوددارند که عبارتند از

·         پیروی از آنچه هست وادامه راه متقدمان (گذشتگان موفق).

·         شناسایی ضعف ها وعدم موفقیت ها وپاس داشت آن چه کارآمد است.

·         برگزیدن مقصدی نوبرای آن چه باید ومی تواند باشد.


مطالب مشابه :


رشته شيمي كاربردي...

به سایت اساتید و دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان خوش آمدید .
مدارک لازم برای ثبت نام دانشگاه آزاد گروه پزشکی و غیرپزشکی سال91 و شهریه دانشگاه ازاد در سال 91

دانشگاه علوم پزشكي بقيه
تبریک

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
اثردمابرتبخير

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
آنتالپی تبخیر مولی

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
انتخاب مقصد

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
ادامه مطلب باردارکردن ابرها

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
فشارسنج جیوه ای

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
دایره المعارف Kirk-Othmer

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
برچسب :