موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي

•    بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت x بر ميزان رضايت مشتريان اين شركت مطالعه موردي : ........
•    بررسي عوامل مؤثر بر ميزان صادرات محصول x
•    بررسي عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستانهاي .......
•    بررسي نگرش صادر كنندگان در مورد تأثير عوامل توليد، بازاررساني و اطلاع رساني به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ...............
•    تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي کسب مزيت رقابتي در شركت x
•    امکان سنجي استقرار تجارت الکترونيک در صنايع شركت x 
•    بررسي ارتباط همکاري و عملکرد در بين مؤسسات صنايع دستي شهر .......(مورد مطالعه : .......)
•    بررسي موانع توسعه و صادرات محصول x ايران
•    انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي : شركت x
•    بررسي تأثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان x
•    مطالعه ويژگي هاي کارآفريني مديران ارشد صنايع x.
•    تکنولوژي اطلاعات و تأ ثير آن بر اشتغال (مطالعه موردي: استان x)
•    بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين استراتژي شركتهاي موجود در فهرست x
•    بررسي تأثير مديريت بازاريابي بر افزايش فروش داخلي و جهاني محصول x
•    بررسي عوامل مؤثر بر نگرش خريداران محصول x با نام هاي تجاري متفاوت در شهر x
•    بررسي عوامل مؤثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك بانك دولتي در شهر x 
•    بررسي اثر بخشي فعاليتهاي ترويجي انجام شده در زمينه بيمه هاي عمر توسط صنعت بيمه 
•    بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات محصول x
•    بررسي رابطه بين کيفيت برنامه ريزي بازاريابي با عملکردصنايع مواد غذايي در شهر x
•    مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان درانتخاب محصول x با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي:x

 • بررسي كارايي پرتفوي (سبد سهام) بيمه x  
  بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت x و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك 
  بررسي تأثير مدل EFQM به عملكرد شركت x
  قيمت گذاري استراتژيک براي محصول x شرکت x در منطقه x
  بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات صنعت x  
  بررسي عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجي در مورد وجهه ايران به عنوان يک مقصد گردشگري 
  بررسي تاثير تبليغات تجاري بر آگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي x در شهر x  
  بررسي تاثير مديريت با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك x  
  بررسي آمادگي شرکت x جهت پذيرش مديريت ارتباط با مشتري 
  بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانک x در شهر x  
  اندازه گيري کيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سروکوال در بانك x شهر x
  رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان محصول x
  بررسي عوامل موثربر انگيزش كاركنان شركت x بر اساس تئوري هرزبرگ 
  تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شرکت x
  بررسي عوامل مؤثر بر تصميم خريد خودرو x  
  عوامل موثر بر عملکرد تيم هاي مراقبت پرواز در فرودگاه x
  رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر بر کانال توزيع صادرات محصول x  
  رابطه بين نگرش مشتريان و انتخاب آن ها در خريد محصول x 
  بررسي عوامل مؤثـر بر فرآيند تصميم‌گيري خريداران صادراتي محصولات x مورد مطالعه: شركت x  20. عوامل موثر بر وفاداري مشتريان : مطالعه موردي بر مصرف کنندگان محصول x
  فضيلت هاي اخلاقي بازاريابي: بررسي ديدگاه متخصصين بازايابي و جامعه مصرف کننده 
  بررسي تأثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملکرد کلي مؤسسات مالي شهر x
  بررسي عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
  تأثير سودآوري در تأمين مسئوليت اجتماعي سازمان : بررسي ديدگاه کارکنان و مشتريان شرکت x
  آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري؛ مطالعه ي موردي بانک x 
  تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش بر واکنش‎هاي پس از خريد مصرف ‎کنندگان مواد غذايي (مورد مطالعه: فروشگاههاي x ) 
  رابطه بين كيفيت خدمات و ارزش نام تجاري در هتل‌هاي چهار ستاره و پنج ستاره استان‌هاي x
  موانع و چالش‌هاي توسعه گردشگري داخلي در استان x
  شكاف ‌هاي داخلي كيفيت خدمات و تحليل ارتباط آن با رضايتمندي شغلي كاركنان در صنعت بيمه (مورد مطالعه: شركت بيمه x) 
  تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شرکت x بر اساس روش FAHP 
  طراحي يک مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الکترونيک در موسسات کوچک و متوسط صنعتي شهر
 • ارائه يك مدل تلفيقي از تحليل SWOT، به منظور تحليل استرات‍‍ژيك مشتري محور مورد مطالعه : بانك x  
 • مقايسه اثربخشي شرکت‎هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه‎ گذاران در شهر x با تاکيد بر بخش خسارت بيمه x  
 • عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از نظر مديران بنگاه¬هاي کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاري- صنعتي x  
 • عوامل مؤثّر بر شکل گيري تصوير ذهني مشتريان از بيمارستان هاي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و دانشگاه علوم پزشکي شهر x  
 • تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد هتلهاي شهر x  
 • بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين کنندگان قطعات به شرکت x


مطالب مشابه :


موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي

موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني با استفاده از مدل سروکوال در بانك x
موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي

موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني با استفاده از مدل سروکوال در بانك x
دانلود پايان نامه مديريتي

دانلود پايان نامه مديريتي موضوعات. وبلاگ دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
ليست پايان نامه هاي مديريت(بازرگاني-دولتي)

ليست پايان نامه هاي مديريت نامه هاي مديريت(بازرگاني سازمانی كاركنان بانك
پايان نامه هاي دفاع شده دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور گرمسار

مديريت بازرگاني سال دفاع گرايش مشتريان بانك ملت با موضوعات پايان نامه.
لیست پایان نامه

عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پايان نامه بازرگاني بانك سپه مديريت در
عنوان پايان نامه

١عنوان پايان نامه بازرگاني مديريت حقوقي بانك سامان مديريت
دانلود پايان نامه مديريتي

دانلود پايان نامه مديريتي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني موضوعات.
برچسب :