سوالات آزمون مصاحبه ادارات

سوره حمد دارای چند نام است ؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ده نام : المثانی - فاتحة الکتاب - البیع - امالکتاب - الحمد - الصلاة - الوافیه - الاساس - الکافیه - الشفاء .


 
ملائکمقرب خداوند را نام ببرید . جبرائیل - اسرافیل - عزرائیل - میکائیل .


 
ماههای حرام را نام ببرید . محرم - رجب - ذیقعده - ذیحجه .


مذاهب چهارگانه اهلسنت کدامند ؟ حنبلی - حنفی - شافعی - مالکی .


نام کلیددار بهشت چیست ؟ رضوان .


 
حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند ؟ هفت ساعت .


آفرینش زمینو آسمان چند روز طول کشید ؟
مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سالاست .


 
دو ملک مأمور ثبت اعمال چه نام دارند ؟ عتید و رقیب .

 

www.ehsan-news123.blogfa.com

 


روزقیامت برابر با چند سال است ؟ پنجاه هزار سال .


 
کدام کتاب به اخ القرآن (برادر قرآن) معروف است ؟ نهج البلاغه

 
 
کدام کتاب به اخت القرآن (خواهرقرآن) معروف است ؟ صحیفه سجادیه.


خداوند متعال، دنیا را در چه روزیآفریده است ؟ روز یکشنبه .


 
اصول دین چندتاست ؟ پنج تا ، توحید - عدل - نبوّت - امامت - معاد .


 
فروع دین چندتاست ؟
ده تا ، نماز - روزه - خمس - زکات - حج - جهاد - امر به معروف - نهی از منکر - توّلی تبرّی

 


به چهکسانی پنج تن آل عبا می گویند ؟
حضرت محمد (ص) - حضرت علی (ع) - حضرت فاطمه (ع) - حضرت امام حسن مجتبی (ع) - حضرت امام حسین (ع) .

 

www.ehsan-news123.blogfa.com


 
به چه کسانی چهاردهمعصوم می گویند ؟
حضرت محمد (ص) - حضرت فاطمه (ع) - و دوازده امام علیه السلام .


اصول دین کدامند ؟ توحید - نبوّت - معاد .

 


 
اصول مذهب کدامند ؟عدل - امامت .


معاد بر چند نوع است ؟ دو نوع : جسمانی - روحانی .


از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند ؟
پنج نفر : حضرتمحمد (ص) - حضرت عیسی (ع) - حضرت موسی (ع) - حضرت نوح (ع) - حضرت ابراهیم (ع) .


 
نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است ؟ 25 نفر


 
اجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند ؟ تقلید


احکام بر چند قسم است ؟پنج قسم : واجب - مستحب - حرام - مکروه - مباح .


آب ها بر چند قسم هستند ؟دو قسم : آب مضاف - آب مطلق .


مطهرات چندتاست ؟
10 تا : آب - زمین - آفتاب - استحاله - انتقال - اسلام - تبعیت - برطرف شدن عین نجاست - استبراء حیواننجاستخوار - غائب شدن مسلمان .


نجاسات چندتاست ؟
11تا : بول - غائط - منی - مردار - خون - سگ - خوک - کافر - شراب - فقاع (آبجو) - عرق شتر نجاستخوار .


 
غسل بر چند نوع است ؟ دو نوع : ترتیبی - ارتماسی .


 
غسل های واجبچندتاست ؟
 7 تا : غسل جنابت - غسل حیض - غسل نفاس - غسل استحاضه - غسل مس میت - غسلی که به واسطه نذر و قسم واجب می شود .


 
تیمم بر چند قسم است ؟ دو قسم : بدل از وضو - بدل از غسل .


 
نمازهای واجب چندتاست ؟
 6 تا : نمازهای یومیه - نماز آیات - نماز میت - نماز طواف واجب خانه خدا - نماز قضای پدر که بر پسر بزرگواجب است - نمازیکه به واسطه اجیر شدن، نذر، قسم و عهد واجب می شود .

 

www.ehsan-news123.blogfa.com


واجبات نماز چند قسم است ؟ دو قسم : رکن - غیر رکن .


رکن نماز چند چیز است؟
پنج چیز : نیت - تکبیرة الاحرام - قیام - رکوع - دو سجده .


واجباتنماز چند چیز است ؟
یازده چیز : نیت - قیام - تکبیرة الاحرام - رکوع - سجود - قرائت - ذکر - تشهد - سلام - ترتیب - موالات .


 
مکانی که انسان در آن نمازمی خواند باید دارای چه شرائطی باشد ؟
مباح باشد(غصبی نباشد) - بی حرکت باشد - تنگ و سقف آن کوتاه نباشد - جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد - مکان اگر نجساست طوری تر نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند - جایی که پیشانی را میگذارد از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پایش از چهار انگشت بستهپایین تر یا بلندتر نباشد .

 


لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟
پاک باشد - غصبی نباشد(مباح باشد) - از اجزاء مردار نباشد، مثلاً : از پوستحیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند و کلاه - ازحیوان حرام گوشت نباشد مثلاً از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد - اگر نمازگزارمرد است لباس او طلاباف یا ابریشم خالص نباشد .


آیا شکستن نماز واجب از رویاختیار حلال است ؟ خیر، حرام است .

www.ehsan-news123.blogfa.com


شکیات چند نوع است و مجموعاً چند قسم میشود ؟
شکیات سه نوع است : شکهایی که نماز را باطل می کند (8 قسم) - شکهایی کهنباید به آنها اعتنا کرد (6 قسم) - شکهایی که صحیح است(9 قسم)، که مجموعاً 23 قسممی شود

 

 

موفق باشید

 

در صورت نیاز از موضوعات وب نیز دیدن فرمایید با کلی موضوعات مختلف .


مطالب مشابه :


مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش استخدامی

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ/ مجموعه سوالات احکام شرعی و مسائل دینی با جواب ( مربوط به استخدام در ادارات دولتی )/نمونه سوالات عقیدتی
سوالات آزمون مصاحبه ادارات

شگفت انگيز✿ܓܨ Wonderful ❤Phenomenal ☆ - سوالات آزمون مصاحبه ادارات - ღღ ... سوالات آزمون مصاحبه و گزینش ادارات، سوالات احکام آزمون استخدامی + مصاحبه
نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی با جواب

نمونه سوالات گزینشی،استخدامی،مصاحبه ای ✿ - نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی ... مجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرعی را از منابع اسلامی استنباط می کند و طبق آن
مطالب راجب به احکام نماز و عقیدتی

نمونه سوالات گزینشی،استخدامی،مصاحبه ای ✿ - مطالب راجب به احکام نماز و عقیدتی - سوالات مصاحبه ای عقیدتی سیاسی استخدامی - نمونه سوالات
سولات احكام

سولات احكام. احکام اسلامی در چه مواردي باید از مجتهد تقلید کرد؟ در احکام دین. مراجع تقلید چه کسانی هستند؟ دانشمندانی هستند که سالیان سال در حوزه هاي علمیه به تحصیل
سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی

سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی ... ( احکام اسلامی - تاریخ اسلام و معاصر - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - شناخت مسائل
سوالات مصاحبه استخدامی، عقیدتی، احکام نماز

سوالات آزمون استخدامی، سوالات مصاحبه - سوالات مصاحبه استخدامی، عقیدتی، احکام نماز - نمونه سوالات استخدامی، سوالات مصاحبه عقیدتی سیاسی، استخدام، جزوه، سوالات
سوالات مصاحبه استخدامی، عقیدتی، احکام و مبطلات نماز

4 فوریه 2012 ... سوالات آزمون استخدامی، سوالات مصاحبه - سوالات مصاحبه استخدامی، عقیدتی، احکام و مبطلات نماز - نمونه سوالات استخدامی، سوالات مصاحبه عقیدتی
نمونه سوالات مصاحبه حضوری - توصیه ها - و مراحل گزینش یک فرد

31 مه 2012 ... 3- از احکام چند سوال پرسیده می شود.مثلاً نحوه ادای سجده سهو یا نماز شکسته (البته در اینجا بیشتر تاکید بر مسائلی بسیار ساده است که هر مسلمانی
مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش استخدامی (50 سوال)

مجموعه سوالات احکام » مجموعه سوالات گزینش قانونگذاری صادره از خدای متعال برای
برچسب :