180 هزار معلم محروم از ارتقاءشغلی

180 هزار معلم محروم از ارتقاءشغلی

مديركل امور اداري آموزش و پرورش با اعلام تصويب حذف سقف 65 درصد ارتقاي شغلي معلمان در دولت، گفت: منتظر رسيدن مصوبه فوق از دولت و ابلاغ رسمي آن به سازمانها هستيم. به گزارش آموزش نیوز به نقل از ایرنا براتيان با بيان اين كه براساس آخرين آمار 930 هزار معلم متقاضي طرح ارتقاي شغلي، فرم پر كرده‌اند، اظهار كرد: از اين بين حدود 580 هزار نفر مشمول طرح شده و هم اكنون فوق‌العاده ويژه دريافت مي‌كنند. وي با علام اين كه 170هزار نفر از فرم پركنندگان طرح ارتقاي شغلي، حد نصاب نمره 600 را كسب نكرده‌اند، افزود: 180هزار نفر از معلمان متقاضي ارتقاي شغلي نيز علي‌رغم كسب نمره 600 به جهت سقف 65 درصد، نتوانسته‌اند از مزاياي ارتقا بهره‌مند شوند. براتيان با تأكيد بر اين كه آموزش و پرورش محدوديت اعمال شده براي طرح ارتقاي شغلي را نمي‌پذيرد، تصريح كرد: طرحي كه خود ضابطه و امتيازبندي دارد، محدوديت ايجاد كرده است لذا گذاشتن محدوديتي مضاعف به هيچ‌وجه صحيح نيست. ارايه پيشنهاد بهره‌مندي فرهنگيان حايز امتياز 600 از افزايش 20 درصدي فوق‌العاده جذب به دولت وي در ادامه بيان كرد: علي‌رغم حذف سقف 65 درصد ارتقاي شغلي در دولت، هنوز تعدادي از فرهنگيان هستند كه امتياز 600 را كسب نكرده‌ يا در شمول طرح مزبور قرار نمي‌گيرند، بنابراين به هيات دولت پيشنهاد شده است تا در صورت صلاحديد با پيشنهاد بهره‌مندي اين افراد از افزايش 20 درصدي فوق‌العاده جذب، موافقت كنند. مديركل امور اداري آموزش و پرورش گفت: به منظور تحقق اهداف و شعارهاي عدالت محور دولت نهم، از دلايل عمده حذف سقف 65 درصد ارتقاي شغلي آن است كه در برخي استانها معلمان با كسب 850 امتياز و در برخي ديگر با كسب حداقل 600 امتياز مشمول طرح مي‌شدند، لذا تدابير براي حذف سقف 65 درصد انديشيده شد. معلمان مامور به تحصيل نيمه‌وقت مشمول مزاياي ارتقاي شغلي شدند وي محاسبه مابه‌ التفاوت همترازي در تعيين فوق‌العاده جذب مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، حذف محدوديت سقف 3 سال ماموريت كاركنان وزارت آموزش و پرورش، پرداخت حقوق و مزاياي منتقلين اداري از ابتداي انتقال از سمت مقصد انتقال را از جمله دستاوردهاي اخير اداره كل امور اداري بيان و اظهار كرد: صدور بخشنامه انتقال اضطراري، طرح سير ارتقاي شغلي مديران، مشاوران، كارشناسان و معلمان نيز از جمله اقدامات اخير در حوزه كاركنان بوده است. براتيان با بيان اين كه مديران دروسي كه سابقا در پست مدير دروس مدارس شاهد، هنرستانها و مراكز پيش‌دانشگاهي منصوب شده‌اند، مشمول ارتقاي شغلي كارشناسان مي‌شوند به ايسنا گفت: به علاوه معلمان مامور به تحصيل نيمه‌وقت و زنان فرهنگي استفاده كننده از طرح نيمه‌وقت بانوان نيز مشمول مزاياي طرح ارتقاي شغلي فرهنگيان شده‌اند. حذف آزمون سال جاري حفظ و ارتقاي توانمندسازي فردي ارتقاي شغلي فرهنگيان اعطاي فوق‌العاده ويژه به بازنشسته‌ها درصورت عدم تكميل سقف 65 درصد و كسب حداقل600 امتياز به گفته وي در صورتي كه فرهنگيان از پستهاي كارشناسي به واحدهاي آموزشي يا بالعكس انتقال يابند، ارتقاي شغلي آنها بر مبناي طرح معلم ارشد، خبره و عالي برقرار بوده و يك ماه مهلت دارند تا مدارك خود را تكميل و تحويل دبيرخانه هيات مميزه دهند. مديركل امور اداري آموزش و پرورش در ادامه تصريح كرد: در سال جاري آزمون حفظ و ارتقاي توانمندسازي فردي فرهنگيان در طرح ارتقاي شغلي برگزار نمي‌شود و به مشمولين اين بند با تاييد كميته تخصصي و تصويب هيات مميزه مربوطه، حداكثر 100 امتياز تعلق مي‌گيرد. وي ادامه داد: بعلاوه سازمانهاي آموزش و پرورش استانها مجازند در خصوص فرهنگيان بازنشسته در صورتي كه سهميه استاني 65 درصد آنها تكميل نشده باشد به شرط كسب حداقل 600 امتياز و با تاييد هيات مميزه استان نسبت به اعطاي فوق‌العاده ويژه اقدام كنند. براتيان در پايان گفت: تعميم 10 درصد فوق‌العاده جذب به كاركنان اداري، دفترداران و تمام فرهنگيان، افزايش حق همترازي دارندگان مدرك فوق ليسانس و دكتري تا 100 درصد مشابه به اعضاي هيات‌علمي، استفاده همزمان از مزاياي همترازي و ارتقاي شغلي براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري از جمله طرحها و لوايحي است كه جهت اتخاذ تصميم به دفتر رييس جمهوري ارسال شده است


مطالب مشابه :


ارتقا شغلي فرهنگيان در احكام جديد چگونه انجام مي شود

معلم منتقد - ارتقا شغلي فرهنگيان در احكام جديد چگونه انجام مي شود - نقد سيستم آموزش و پرورش
«جام‌جم» از ضرورت بازنگري در ارزشيابي معلمان گزارش مي‌كند

بر اساس دستورالعمل ارزشيابي و ارتقاي شغلي فرهنگيان كه به تصويب و كمي آموزش را ارتقا
بخشنامه : درخواست تجربیات مدون شده (فرهنگیان دارای رتبه خبره و عالی)

از مجموع امتياز ارزيابي عملكرد كارمندان در سال قبل، براي هرگونه ارتقا شغلي فرهنگيان .
مقاله ارتقا شغلی خبره به عالی و ارشد به خبره

فرهنگيان محترم براي ارتقاء رتبه شغلي ارشد به خبره و خبره به عالي مي توانند از مقالات سايت
تهيه تجربيات شغلي براي ارتقاء رتبه خبره/عالي

مقالات ارتقا رتبه و تهيه تجربيات شغلي براي ارتقاء فرهنگيان عزيز برای دیگر
بخشنامه : درخواست تجربیات مدون شده (فرهنگیان دارای رتبه خبره و عالی)

آئين‌نامه ارتقاي شغلي در سال قبل، براي هرگونه ارتقا شغلي از جمله، انتصاب در پست
تهيه تجربيات شغلي براي ارتقاء رتبه خبره/عالي

مقالات ارتقا رتبه و تهيه تجربيات شغلي براي ارتقاء تجربيات مدون ويژه فرهنگيان. rss
دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان ابلاغ شد.

عملكرد آنها در پنج سال متوالي حداقل 85 درصد باشد، از يك طبقه شغلي ارتقا شغلي فرهنگيان
28 مقاله ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي مخصوص كافي نت ها ويژه آموزگاران ابتدايي

مقالات ارتقا رتبه و 28 مقاله ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي فرهنگيان محترم براي
180 هزار معلم محروم از ارتقاءشغلی

حذف آزمون سال جاري حفظ و ارتقاي توانمندسازي فردي ارتقاي شغلي فرهنگيان اعطاي و ارتقا
برچسب :