شعری زیبا از مولانا (وصف خدا)

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود

                                                             داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود

 دیده عقل مست تو چرخه  چرخ  پست تو

                                                 گوش  طرب  به دست تو بی تو بسر نمی شود

 جان ز تو جوش می کند  دل ز تو نوش می کند

                                                      عقل خروش می کند بی تو بسر نمی شود

 خمر من و خمار من  باغ  من و بهار من 

                                                      خواب من  و خمار من بی تو بسر نمی شود

 جاه و جلال  من تویی  ملکت  و مال من تویی

                                                        آب  زلال  من تویی  بی تو بسر نمی شود

 گاه سوی وفا روی  گاه سوی جفا روی

                                                            آن منی کجا روی بی تو بسر نمی شود

 دل  بنهند  بر کنی توبه  کنند  بشکنی

                                               این همه  خود  تو میکنی  بی تو بسر نمی شود

 بی تو اگر بسر شدی  زیر جهان زبر  شدی

                                                       باغ ارم  سقر شدی  بی تو بسر نمی شود

 گر تو سری قدم شوم  ور تو کفی  علم شوم

                                                      ور بروی عدم  شوم  بی تو بسر نمی شود

 خواب مرا ببسته ای  نقش مرا بشسته ای 

                                                    وز همه ام گسسته ای بی تو بسر نمی شود

 گر تو نباشی  یار من  گشت  خراب کار من

                                                    مونس و غمگسار من  بی تو بسر نمی شود

 بی تو نه زندگی  خوشم  بی تو نه مردگی  خوشم

                                                 سر ز غم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود 

 هر چه بگویم ای صنم  نیست جدا ز نیک وبد

                                                   هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود


مطالب مشابه :


شعری زیبا از مولانا (وصف خدا)

شعری زیبا از مولانا (وصف خدا). بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو. گوش طرب به دست تو
چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر ... به یک لحظه فدای مادرم کـــــــــن ... کـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته
تحلیل یک بیت از شعر

تحلیل یک بیت از شعر. امروز داشتم یه شعر از مهدی سهیلی میخوندم. قسمتی از این شعراین بود: ***میان سیرت و صورت خدایا دل زیبا به از رخسار زیباست***. این سوال
گلچین اشعار زیبا در باره امام حسین (ع)

هلال یک شبه ی من، ز چیست خونینی؟ ... این شعر بسیار زیبا از شاعر دلسوخته اهل بیت آقای احد ده بزرگی می باشد . ***. باز هم شعر دیگری از استاد احد ده بزرگی. گل خوش
نگاهی به یک بیت شعر: دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود

نگاهی به یک بیت شعر: دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود ... قبل از هر چیز باید گفت شعر زیبا معنا بردار است؛ شعر زیبا چند صدایی است؛شعر زیبا
برچسب :