معرفی دوره های رایگان فنی و حرفه ای شهرستان بابل - هفته چهارم خرداد

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت ظرفیت پذیرش کارآموز نام مربی
برق صنعتی 1 -عصر 93/06/03 93/12/14 منتظر برگزاری 15 مهندس شمس - مهندس زارع
برق صنعتی1 - صبح 93/06/18 93/11/18 منتظر برگزاری 15 مهندس شمس - مهندس زارع
برق صنعتی 1 -عصر 92/10/07 93/06/01 درحال آموزش تکمیل مهندس شمس - مهندس زارع
برق صنعتی1 - صبح 93/01/24 93/06/15 درحال آموزش تکمیل مهندس شمس - مهندس زارع
تعمیر لوازم خانگی 2 - صبح 93/05/18 93/11/06 منتظر برگزاری 10 مهندس اکبری
تعمیر لوازم خانگی 2 - صبح 92/11/05 93/05/13 درحال آموزش تکمیل مهندس اکبری
تعمیر لوازم خانگی - عصر 92/10/28 93/07/28 درحال آموزش تکمیل مهندس اکبری
ماشین های الکتریکی- ص  93/04/26 93/12/10 منتظر برگزاری 10 مهندس شاکری-مهندس حیدر تبار
ماشین های الکتریکی- ص  92/08/11 93/04/23 منتظر برگزاری تکمیل مهندس شاکری-مهندس حیدر تبار
ماشین های الکتریکی - ع 92/03/20 93/03/05 درحال آموزش تکمیل مهندس شاکری-مهندس حیدر تبار
ماشین های الکتریکی - ع 93/03/10 94/02/06 منتظر برگزاری 10 مهندس شاکری-مهندس حیدر تبار
الکترونیک صنعتی - ص 93/02/27 93/08/10 منتظر برگزاری تکمیل مهندس ابراهیمیان - مهندس مصطفی پور
تعمیر کار رایانه شخصی- عصر زوج 93/04/01 93/06/30 منتظر برگزاری تکمیل مهندس شیری پور
تعمیر کار رایانه شخصی- ص 93/05/01 93/08/27 منتظر برگزاری تکمیل مهندس شیری پور
تعمیر کار رایانه شخصی- ص 93/01/05 93/04/28 درحال آموزش تکمیل مهندس ابراهیمیان - مهندس مصطفی پور
عصر 2 PLC 93/04/25 93/08/11 منتظر برگزاری تکمیل مهندس ابراهیمیان - مهندس مصطفی پور
صبح PLC2 93/04/01 93/06/05 منتظر برگزاری تکمیل مهندس ابراهیمیان - مهندس مصطفی پور
عصر 2 PLC 93/01/05 93/04/21 درحال آموزش تکمیل مهندس ابراهیمیان - مهندس مصطفی پور
مکانیک درجه 1 92/10/11 93/02/16 درحال آموزش تکمیل مهندس قاسم تبار - مهندس وجدانی
مکانیک درجه 1 93/02/20 93/06/20 منتظر برگزاری تکمیل مهندس قاسم تبار - مهندس وجدانی
مکانیک درجه 1 93/06/23 93/10/23 منتظر برگزاری 20 مهندس قاسم تبار - مهندس وجدانی
آرماتور بند 1 ص 93/02/10 93/03/17 منتظر برگزاری تکمیل مهندس اصغر تبار - زارع - اصغر نیا
آرماتور بند 1 ص 93/04/25 93/06/02 منتظر برگزاری 15 مهندس اصغر تبار - زارع - اصغر نیا
آرماتوربند 2 - صبح 93/03/20 93/04/21 در حال آموزش تکمیل مهندس اصغر تبار - زارع - اصغر نیا
آرماتوربند 2 - صبح 93/06/03 93/07/03 منتظر برگزاری 21 مهندس اصغر تبار - زارع - اصغر نیا
قالب بند 1 - ع 93/02/17 93/04/14 در حال آموزش تکمیل مهندس اصغر تبار - زارع - اصغر نیا
قالب بند 1 - ع 93/05/28 93/07/23 منتظر برگزاری 21 مهندس اصغر تبار - زارع - اصغر نیا
پرورش ماهيان آكواريومي ص اعلام میشود       مهندس حسن زاده - مهندس محمدی
پرورش قارچ دکمه ای ص 93/04/01 93/05/11 منتظر برگزاری تکمیل مهندس حسن زاده - مهندس محمدی
پرورش قارچ صدفی ص 93/05/14 93/06/09 منتظر برگزاری 10 مهندس حسن زاده - مهندس محمدی
پرورش قارچ دکمه ای ع 93/04/01 93/05/15 منتظر برگزاری تکمیل مهندس حسن زاده - مهندس محمدی
پرورش قارچ دکمه ای ع 93/06/19 93/07/16 منتظر برگزاری 20 مهندس حسن زاده - مهندس محمدی
ورمي كمپوست عصر اعلام میشود       مهندس حسن زاده - مهندس محمدی
درودگری - ص 93/02/25 93/09/05 درحال آموزش تکمیل مهندس افراز - مهندس وهاب زاده
کابینت ساز چوبی - ع اعلام میشود       مهندس افراز - مهندس وهاب زاده
تاسیسات حرارت مرکزی-ص 92/11/26 93/04/11 درحال آموزش تكميل مهندس حنیفی
تاسیسات حرارت مرکزی-ع 93/02/21 93/08/24 درحال آموزش 5 مهندس حنیفی
تاسیسات حرارت مرکزی-ص 93/04/14 93/08/14 منتظر برگزاری 14 مهندس حنیفی


مطالب مشابه :


شرایط دریافت وام‌های اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع)

آموزشگاه خیاطی و مدارک فنی و حرفهای، دانشگاه » ثبت نام جهت دریافت وام
ثبت نام آزمون در فنی و حرفه ای

ثبت نام آزمون در فنی و حرفه ای آموزشگاه خیاطی » ثبت نام جهت دریافت وام مشاغل
ثبت نام جهت دریافت وام مشاغل خانگی آغاز گردید

ثبت نام جهت دریافت وام مشاغل آموزشگاه خیاطی و صنایع آموزشگاه فنی و حرفه ای
سوالات متداول

آموزشگاه خیاطی و صنایع شرایط ثبت نام در فنی و حرفه ای گفته برای وام مشاغل خانگی ثبت نام
ثبت نام کارآموزان در آموزشگاه های آزاد

آموزشگاه خیاطی و صنایع آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای. » ثبت نام جهت دریافت وام مشاغل
آغاز ثبت نام طرح اوقات فراغت دانش آموزی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید آموزشگاه خیاطی و صنایع » ثبت نام جهت دریافت وام مشاغل
آموزشگاههای آزاد در آموزشهای فنی و حرفه ای

آموزشگاههای آزاد در آموزشهای فنی و حرفه ای خیاطی و صنایع دستی » ثبت نام جهت دریافت
معرفی رشته عکاسی (گروه هنر)

آموزشگاه خیاطی و صنایع آموزشگاه فنی و حرفه ای » ثبت نام جهت دریافت وام مشاغل
معرفی دوره های رایگان فنی و حرفه ای شهرستان بابل - هفته چهارم خرداد

معرفی دوره های رایگان فنی و حرفه ای آموزشگاه خیاطی و » ثبت نام جهت دریافت وام
اطلاعیه

ثبت نام آزمون فني و حرفه آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای استان خیاطی و صنایع
برچسب :