روانگرایی خاک ها

نظریه روانگرایی برای اولین بار توسط کاساگرانده ارائه شد. شرایط زیرسطحی مستعد روانگرایی شامل لایه های رسوبات جدید و یا ماسه های شل می باشند، بعلاوه سطح آب زیرزمینی نیز می بایست نزدیک سطح زمین باشد.تنش های برشی سیکلی در اثر انتشار موج برشی در طول زلزله ایجاد می گردند که سبب فشردن و کشیدن های سیکلی می گردند. این تنش ها سبب افزایش فشار آب حفره ای در خاک می شوند. سرعت ایجاد چنین تنش هایی به قدری زیاد است که برای خاک، شرایط زهکش نشده را اعمال می نماید و خاک فرصت کافی برای زهکشی این فشار اضافی آب را ندارد. این شرایط سبب حرکت به سمت بالای جریان آب می گردد. این جریان در سطح زمین به صورت فوران رسوبی یا جوشش ماسه خارج می گردد. بنابراین افزایش فشار آب حفره ای در اثر زلزله سبب حرکت جریان آب به سمت بالا و ایجاد روانگرایی می گردد.در این شرایط، تنش موثر خاک صفر می گردد و بخش هایی از خاک از بستر خود جدا شده و در این جریان سیال گونه غوطه ور می شوند.

 


مطالب مشابه :


نقشه پهنه بندی روانگرایی ایران

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک - نقشه پهنه بندی روانگرایی ایران -
دانلود پاورپوینت روانگرایی خاک ها

پرتال جامع مهندسی عمران،معماری و شهرسازی - دانلود پاورپوینت روانگرایی خاک ها - پرتال جامع
پدیده روانگرایی خاک

وبلاگ تخصصی عمران و معماری - پدیده روانگرایی خاک - دانلود مقررات ، آئین نامه ها ، نشریه ها
روانگرایی خاک ها

دانلود مهندسی عمران،معماری و شهرسازی - روانگرایی خاک ها جامعه مهندسان نقشه بردار ایران.
دانلود نقشه با کیفیت گسلهای ایران

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - دانلود نقشه با کیفیت گسلهای ایران - وبلاگ مهندس علیرضا
پدیده روانگرایی خاک

دانشجویان عمران 87 مجتمع آموزش عالی فسا - پدیده روانگرایی خاک - مهندسی عمران برنامه مقاله
روانگرايي خاك در مهندسي خاك وپي

روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های دوربین نقشه برداری می ( بلند ترین برج ایران)
نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمینلرزه در ایران

وبلاگ شخصی مالک شاهینی - نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمینلرزه در ایران , این وبلاگ حاوی
برچسب :