دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارتنشريه 1 زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)
نشريه 2 زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)
نشريه 3 بررسیهای فنی
نشريه 4 طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه
نشريه 5 آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی
نشريه 6 ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
نشريه 7 دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعی
نشريه 9 مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
نشريه 10 بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارس
نشريه 12 روسازی شنی و حفاظت رویه آن
نشريه 13 زلزله 17 آبان ماه 1350 بندرعباس
نشريه 14 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)
نشريه 15 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)
نشريه 16 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
نشريه 17 برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از 150 تا 720 تخت
نشريه 18 مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
نشريه 19 روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
نشريه 20 جوشکاری در ساختمانهای فولادی
نشريه 21 تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری
نشريه 22 جوش پذیری فولادهای ساختمانی

دانلود نشریه 1 الی 22 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(56mb)


نشريه 25 زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
نشريه 26 جوشکاری در درجات حرارت پایین
نشريه 27 مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
نشريه 28 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)
نشريه 29 بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور
نشريه 30 مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
نشريه 31 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)
نشريه 32 شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان
نشريه 33 مشخصات فنی عمومی راه های اصلی
نشريه 34 مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
نشريه 35 مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
نشريه 36 مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
نشريه 37 استانداردهای نقشه کشی
نشريه 38 مشخصات فنی عمومی اندودکاری
نشريه 39 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
نشريه 40 مشخصات فنی عمومی در و پنجره
نشريه 41 مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
نشريه 42 مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
نشريه 43 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)
نشريه 44 استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی

دانلود نشریه 25 الی 44 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(48mb)

نشريه 45 استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
نشريه 46 زلزله 16 اسفند ماه 1353 سرخون بندرعباس
نشريه 47 استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی
نشريه 48 مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو
نشريه 49 بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری
نشريه 50 گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
نشريه 51 مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف
نشريه 52 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی
نشريه 53 زلزله های سال 1970 کشور ایران
نشريه 54 راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد
نشريه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم
نشريه 56 راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی
نشريه 57 شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه
نشريه 58 موقعیت 170 دستگاه شتاب نگار حرکات شدید
نشريه 59 شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
نشريه 60 شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
نشريه 61 طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
نشريه 62 شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی
نشريه 63 زلزله های سال 1969 کشور ایران
نشريه 64 مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط

دانلود نشریه 45 الی 64 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(42mb)

نشريه 65 نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)
نشريه 66 تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر
نشريه 67 راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
نشريه 68 ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
نشريه 69 زلزله های سال 1968 کشور ایران
نشريه 70 مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)
نشريه 71 محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
نشريه 72 راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی
نشريه 73 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
نشريه 74 ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی
نشريه 75 برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
نشريه 76 مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)
نشريه 77 زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی
نشريه 78 راهنمای طرح ساختمان های فولادی
نشريه 79 شرح خدمات نقشه برداری
نشريه 80 راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
نشريه 81 سیستم گازهای طبی در بیمارستان - محاسبات و اجرا
نشريه 82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک
نشريه 83 مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
نشريه 84 طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)

دانلود نشریه 65 الی 84 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(108mb)

نشريه 85 معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
نشريه 86 معیارهای طرح هندسی راه های روستایی
نشريه 87 معیارهای طرح هندسی تقاطعها
نشريه 88 چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع ها
نشريه 89 مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
نشريه 90 دیوارهای سنگی
نشريه 91 الفبای کالبدی خانه سنتی
نشريه 93 گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم
نشريه 94 تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
نشريه 95 مشخصات فنی نقشه برداری
نشريه 96 جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)
نشريه 97 ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)
نشريه 98 ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
نشريه 99 وسایل کنترل ترافیک
نشريه 100 بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار
نشريه 101 مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
نشريه 103 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
نشريه 104 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
نشريه 105 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
نشريه 106 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)

دانلود نشریه 85 الی 106 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(105mb)

نشريه 100 بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار
نشريه 101 مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
نشريه 103 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
نشريه 104 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
نشريه 105 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
نشريه 106 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
نشريه 108 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
نشريه 109 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
نشريه 1-110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
نشريه 2-110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف
نشريه 2-110 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني- جلد دوم: تاسيسات برقي جريان ضعيف (تجديد نظر 1)
نشريه 111 محافظت ساختمان در برابر حریق
نشريه 112 دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
نشريه 113 کتابنامه تونل و تونل سازی
نشريه 114 کتابنامه بندر
نشريه 115 مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
نشريه 3-117 - r1 ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي (ویرایش 1)
نشريه 1-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی
نشريه 2-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)
نشريه 3-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
نشريه 4-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)
نشريه 5-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی
نشريه 6-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری
نشريه 7-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد هفتم: آبنگاری
نشريه 120 آیین نامه آبا
نشريه 120 آیین نامه آبا (تقسیر جلد 1)
نشريه 120 آیین نامه آبا (تقسیر جلد 2)


دانلود نشریه 100 الی 120 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(105mb)

نشريه 122 مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
نشريه 123 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
نشريه 124 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
نشريه 126 راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"
نشريه 127 آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
نشريه 1-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشريه 2-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی
نشريه 3-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی
نشريه 4-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - عایق کاری
نشريه 5-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد 5 لوله های ترموپلاستیک
نشريه1-6-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)
نشريه 2-6-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)
نشريه 131 راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
نشريه 131 راهنماي طرح، اجرا و بهره برداري راه‌هاي جنگلي (تجديد نظر 1)
نشريه 1-132 موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
نشريه 2-132 موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
نشريه 3-132 موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
نشريه 4-132 موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد
نشريه 133 راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
نشريه 134 نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
نشريه 135 مجموعه مقالات: 1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ 2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ 3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
نشريه 1-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان
نشريه 2-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان
نشريه 3-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان
نشريه 4-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه
نشريه 5-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان
نشريه 6-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان
نشريه 137 راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
نشريه 1-137 راهنماي بهره برداري و نگهداري از مخازن آب شهري (بازنگري اول)
نشريه 139 آیین نامه بارگذاری پل‌ها
نشريه 140 توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب

دانلود نشریه 122 الی 140 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(210mb)

نشريه 141 راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشريه 142 ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشريه 143 برنامه ریزی و طراحی هتل
نشريه 146 آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
نشريه 147 ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
نشريه 148 دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
نشريه 150 سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه
نشريه 151 راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
نشريه 152 راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
نشريه 153 دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
نشريه 154 دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
نشريه 155 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
نشريه 156 راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
نشريه 157 دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
نشريه 158 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
نشريه 159 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
نشريه 160 دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز


دانلود نشریه 141 الی 160 سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت با لینک مستقیم بدون رمز و پسورد مثل همیشه(48mb)

جاي تشكر از مدير كل سايت ماي سيويل دارد كه زحمت اين نشريه ها را كشيده تا كاربران استفاده راحت و ارزشمند را از اين مطالب ببرند.


منبع ما: http://www.webca.ir


مطالب مشابه :


مخازن هوایی و زمینی

مخازن هوایی و زمینی (نشریه شماره 373) دانلود رایگان جزوه طراحی معماری و شهرسازی
معرفی کتاب "بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب و پدافند غیرعامل "

در فصل چهارم مخازن هوایی آب با دو نوع سیستم پایه مجله، فصل نامه و نشریه. [ طراحی : ایران
مراحل طراحی فوندانسیون روشنایی (نشریه 195)

مراحل طراحی فوندانسیون روشنایی (نشریه 195) مخازن هوایی.
دانلود آیین نامه طراحی مخازن نفت و گاز به همراه فهرست بهاء 1383 (مهندس حسن فراهانی)

دانلود آیین نامه طراحی مخازن نفت و گاز به همراه (اداره نظارت و کنترل زمینی،هوایی)
مخازن هوائی و زمینی

١٢-تحلیل رفتار مخازن هوایی بتن آب در هنگام و محاسبه مخازن آب زمینی نشریه طراحی : ایران
فروش پکیج نرم افزاری مهندسی عمران

نشریه شماره 100 بلوک بتنی و کاربرد آن در مراحلی از طراحی موارد زیر به مخازن هوایی.
مجموعه کل قوانین و مقررات معاونت امور فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن طراحی طرح خطوط توزیع هوایی و کابلی
مخازن توزیع آب

در سیستم های آبرسانی شهری،مخازن توزیع یا فشار طراحی واحداث می شوند با هوایی که در
دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت

نشريه 84 طراحی دانلود نشریه 100 الی 120 نشريه 123 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن
نکات مرتبط با تاسیسات مکانیکی مخازن نگهداری مایعات

- انواع مخازن (زمینی و هوایی و بتنی و - استاتداردهای طراحی مخازن کتاب و نشریه
برچسب :