مجله علمی تالاب در حال انتشار

این مجله از مصوبات سمینار ملی تالاب در دانشگاه آزاد اهواز می باشد.

 اولین تعریف علمی تالاب توسط کنوانسیون بین المللی رامسر ارائه شد. بر اساس این تعریف تالاب شامل مناطق مردابی ، آب مانده ؛ نم زارهای سیاه و باتلاقی ، برکه های مصنوعی یا طبیعی که به طور دایم و یا موقت دارای آبی ساکن یا روان، شیرین ،شور یا نیمه شور هستند و یا مناطقی از سواحل دریا است که در هنگام جذر ارتفاع آب در آنها بیش از 6 متر نباشد .

بنابراین اکثر محققین کشور نتایج فعالیت های پژوهشی و یا پایان نامه های خود را که در زمینه زیست بوم های آبی باشد می توانند به این مجله ارسال نمایند.


مطالب مشابه :


مجله ی علمی - تخصصی تالاب

مجله ی علمی - تخصصی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی اهواز منتهی به سال اول شماره اول پاییز ۱۳۸۸
تالاب انزلی در مجله خبری اخبار ساعت 19

آبکنارجوان - تالاب انزلی در مجله خبری اخبار ساعت 19 - اجتماعی خبری سیاسی ورزشی تحلیلی
مجله علمی تالاب در حال انتشار

وبلاگ شخصی دکتر غلامحسین محمدی - مجله علمی تالاب در حال انتشار - علوم شیلاتی و زیستی دریا
تالاب ها، ارزش و اهمیت آنها برای انسان

earth life - تالاب ها، ارزش و اهمیت آنها برای انسان - Environment and Natural Resources of the Earth
سوابق علمی تحقیقاتی مدیر وب سایت

* داور علمی مجله تالاب بين المللي پريشان در مجله علمی – تخصصی تالاب در دانشگاه آزاد
عکس هایی از تالاب کیاشهر

املاک ساحل سبز زیباکنار - عکس هایی از تالاب کیاشهر - - املاک ساحل سبز دریافت کد مجله.
برچسب :