تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود

 در این مراسم نظری رئیس آموزش و پرورش استان با بیان اینکه تحولات در مدیریت سرفا جهت استفاده از افکارها و در جهت ارتقاع سطح فرهنگی و پیشرفتها می باشد به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و  گفت با توجه به فرمایشات رهبری تحولاتی ازجمله بحث مسکن فرهنگیان –بیمه های طلای فرهنگیان و تلاش برای ارتقاء حقوق فرهنگیان و....صورت گرفته. رفیعی فرماندار خدابنده نیز در این مراسم هرچند که مورد انتقاد در جلسه قرار گرفت که چرا در مورد مشکلات منطقه که گریبانگیر کشاورزان است سخن نمی گویی؟؛؛ ایجاد فتنه 88 به دستور غریبها بود پرداخت و گفت که کسانی که طمع به این نظام داشتند وقتی دیدند که دستشان به جایی نمرسد  زیر سلطه غربیها رفته و به دستور آنها فتنه 88 را به راه انداختند .صفر پور نیز در این مراسم ضمن اشاره به عملکرد چهار ساله خود در پست مدیریتی آموزش و پرورش  به اجرایی شدن اکثریت اهداف دولت در زمینه آموزش و پرورش علی رغم کمبود امکانات اشاره کردو گفت با این وجود آموزش وپرورش بزینه رود در زمینه های علمی –قرآنی و ورزشی موفقیتها و افتخارات کشوری را نسیب خود کرده است . حسین بیگدلی رئیس جدید آموزش و پرورش بزینه رود با تاکید بر وحدت و همدلی و استفاده از ارزشهای اسلامی در کارها ؛ اهداف خود را پافشاری به اهداف نظام آموزش و پرورش با محوریت ولایت فقیه دانست و افزود درک بهتر فرهنگیان اهمیت دادن به علم و فرهنگ و شخصیت فرهنگی می باشد که چهار عامل؛ برجسته نگاه کردن به نقاط قوت ؛از بین بردن نقاط ضعف ؛ شناخت فرصتها و تهدیدها ؛ استفاده از پتانسیلها وتبدیل کردن تهدیدها به فرصتها را گام موثر در پیش برد اهداف نظام آموزش و پرورش دانست. ودر پایان ضمن قدر دانی از فعالیتهای چهار ساله صفر پور  حسین بیگدلو حکم ریاستی خود را از دست رئیس سازمان آموزش و پرورش استان دریافت نمود .

 


مطالب مشابه :


تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود

تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود
رئيس آموزش و پرورش بزينه رود توديع شد

رئيس آموزش و پرورش بزينه رود ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رودبا حضور
سئوالات مربوط به بخش خاک علوم تجربی پنجم ابتدائی

گروه آموزش ابتدایی منطقه بزینه رود اداره آموزش و پرورش بزینه رود پژوهشگاه ملاصدرای
خلّاقیّت و راه های پرورش آن

عضو گروه‌های آموزشی منطقه‌ی بزینه رود. مطلوب در دستگاه آموزش و پرورش خویش سرمایه
لیست کتاب های جامعه شناسی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش منطقه بزینه رود . دانشگاه پیام موضوع: آموزش و پرورش زنان (عالي )
مقاله : ((نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش ))

(نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش )) و پرورش منطقه بزینه رود . بوروکراتیک پیش می رود.
آموزش و پرورش ایران

آموزش ابتدایی در آموزش و پرورش ایران گروه آموزش ابتدایی منطقه بزینه رود. قالب های
برچسب :