کانون بازنشستگان مرکز نوین توس (ملکه زمانیان گوارشکی )

کانون باز نشستگان و پیشکسوتان مرکز آموزشی نوین توس

 

 (( باز نشستگان حاصل تلاش وتجربه دیروز وتجلی بخش راه فردایند.))

باز نشستگان آئینه تمام نمای شاغلانند.

این کانون در سال 1386 با، باز نشسته شدن اولین معلم توانمند جناب آقای غلامحسین حیدری تشکیل گردید .هدف از راه اندازی این کانون استفاده ازتجارب ارزنده آنها در طی سی سال خدمت در زمینه آموزشی وجذب خیرین ،ارتباط با مدرسه وهمکاران و اینکه آنها خودشان را دور از دانش آموزان ندانند، میباشد.

اقدامات ارزنده کا نون :

1- جذب خیرین

2-  بازدید در منازل از یکدیگر و همراه بودن آنها با مدرسه

3- شرکت در بعضی جلسات مرکزو استفاده از نظریات ارزنده آنان

اسامی باز نشستگان:

1- آقای غلامحسین حیدری  نفر اول تدریس کشوری در سال 85 می باشد .

2-  مرحوم احمد رازی که به عنوان معلم نمونه کشوری در سال 87 انتخاب شده واین فرهیخته گرانقدر در سال 1388 به رحمت خدا پیوستند.(روحش شاد)

3-آقای علی اصغر غلامپور از مستخدمین بسیار زحمت کش در این شغل شریف چند سال در این مرکز فعالیت داشتند.

4-آقای جواد آشفته از معلمین بسیار توانمند و زحمت کش که تبحر خاصی در جذب خیرین داشته و ایشان در چند سال کار در مدرسه علاوه بر شغل معلمی ،آموزش نماز جماعت و بر گزاری آن و کارهای پرورشی را نیز بر عهده داشتند .

در این جا لازم میدانیم از زحمات دیگر عزیزانی که در این مرکز فعالیت داشتند ودر حال حاضر باز نسشته ویا در مراکز دیگر مشغول فعالیت هستند از جمله :آقای سید منصور حسینی ،خانم طلعت شکاری ،آقای قاسم پاسبان و عزیزان دیگر نیز تشکر و قدر دانی نماییم.

دو بیت شعر که سخن باز نشستگان است :

 

سی سال زدرس وبحث مستم کردند

در مدرسه خاک وگچ به دستم کردند

خامی بنگر، مدعیان فرهنگ

چون پخته شدم باز نشستم کردند

 

تلفن مرکز:5424189                 فاکس:5424190

 

      

    تهیه کننده : آقای مجتبی رباطی                  فروردین ماه  89


مطالب مشابه :


فیش حقوقی فرهنگیان

آموزش و پرورش خراسان رضوی در حقوقی بازنشستگان اموزش و ,فیش حقوقی آموزش و پرورش
درسهایی از زندگی

خراسان رضوی برای دریافت فیش حقوقی به آدرس زیر رجوع کنید: فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و
تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته(۱۰اسفند) به روایت خبرگزاری ها

کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بازنشستگان آموزش و پرورش فیش حقوقی بازنشستگان.
ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته کشوری

آموزش و پرورش ایران شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر وی. 2- فیش حقوقی . رجاء خراسان رضوی
امضای نمایندگان اصلاح‌طلب پای استیضاح وزیر آموزش و پرورش

پای استیضاح وزیر آموزش و پرورش فیش حقوقی و پرورش استان خراسان رضوی.
کانون بازنشستگان مرکز نوین توس (ملکه زمانیان گوارشکی )

دریافت فیش حقوقی و پرورش خراسان رضوی بر شغل معلمی ،آموزش نماز جماعت و بر گزاری
کسر از حقوق کارمندان - شرح 1 موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

در آموزش و پرورش آموزش موضوعات حقوقی و آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده
تاریخچه مرکز آموزشی نوین توس

دریافت فیش حقوقی و پرورش خراسان رضوی است که مدیریت آموزش و پرورش استثنائی
برچسب :