جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه

این عکسها قابلیت زوم بالایی دارند تا در موبایل و کامپیوتر استفاده شوند.

همچنین میتوان از آنها پرینت گرفت.

مثلثات1    مثلثات2


مطالب مشابه :


توابع مثلثاتی

زرین - توابع مثلثاتی - علمی فرهنگی وسیاسی زرین نسبت های مثلثاتی زوایای 3x :
جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه

\\\\ کشکول بشیر //// - جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه - یادداشتهای یک معلم
مثلث

مثلثی است که دارای سه ضلع با طولهای مساوی است و زوایای داخلی این مثلث نیز روش مثلثاتی .
نسبت های مثلثاتی

در ریاضیات دایره مثلثاتی دایره‌ای به شعاع واحد است. x و y دو می‌دانیم که زوایای B و C
مثلث

نسبت های مثلثاتی مانند sin و cos ،بر روی مثلث مثلثی را گویند که تمام زوایای داخلی آن کمتر
روش محاسبه سطح مثلث و اشکال هندسی

نسبت های مثلثاتی مانند sin و cos ،بر روی مثلث مثلثی را گویند که تمام زوایای داخلی آن کمتر
برچسب :