نمونه سوالات حسابرسی

 

1- کنترل های داخلی شامل کدام یک از اقدامات نمی باشد؟

1) رعایت اصول کلی مؤسسه و ارزیابی کارایی عملیات

2) حفاظت از دارائی ها

3) جلوگیری و کشف هر گونه تقلب و اختلاس     

4) افزایش قابلیت اعتمال اطلاعات مالی

2- کدام گزینه نمونه ای از کنترل های داخلی مالی پایه نمی باشد؟

1) استفاده از شماره سریال چاپی در فرم های مورد استفاده

2) تهیه صورت مغایرت بانکی توسط حسابرس داخلی

3) مشاهده عینی دارایی های ثابت

4) نگاهداری حساب کنترل بدهکاران

3- کدام مدرک در پرونده دائمی قرار می گیرد و هر سال با توجه به اطلاعات جدید و تغییرات داده شده تکمیل و یا اصلاح می گردند؟

1) کاربرگ رسیدگی به دارایی های ثابت

2) کلیه مکاتبات انجام شده با واحد اقتصادی و اشخاص ثالث

3) صورتجلسه شمارش موجودی کالا

4) نمودار گردش عملیات و شرح سیستم

4- گزارش حسابرسی مقبول معمولاً چه موردی را صراحتاً بیان نمی کند؟

1) رعایت استاندارد های حسابداری                                            2) رعایت استاندارد های حسابرسی

3) رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی  4) موضوع رسیدگی

5- شرکت مهر برای ارزشیابی موجودی کالاهای خریداری شده از خارج، از روش FIFO و برای موجودی های خرید داخلی، از روش میانگین استفاده می کند. در این شرایط، گزارش حسابرس درباره صورت های مالی به کدام صورت خواهد بود؟

1) مشروط به دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری    2) مشروط به دلیل عدم رعایت یکنواختی

3) مقبول                                                                   4) مردود

6) حسابرسان در 15 آبان ماه، اجرای عملیاتحسابرسی صورتهای مالی شرکت گلفام برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه را به پایان رساندند. در اول آذر ماه و قبل از انتشار گزارش حسابرسی، رویدادهایی اتفاق افتاد که شرکت و حسابرسان هر دو توافق داشتند که باید در یادداشتهای صورتهای مالی افشا شود. حسابرسان سایر رویداد های بعد از پایان عملیات حسابرسی را بررسی نکرده اند. تاریخ گزارش حسابرسی کدام است؟

1) 31 شهریور ماه، به استثنای یادداشت که تاریخ آن باید اول آذر باشد.    

2) 15 آبان ماه

3) 15 آبان ماه، به استثنای یادداشت که تاریخ آن باید اول آذر باشد.    

4) اول آذر ماه

7- کدام گزینه نمونه ای از آزمونهای محتوا می باشد؟

1) آزمون نمونه ای از پرداختهای نقدی جهت تعیین مناسب بودن ثبت هزینه ها

2) بررسی نمودگر سیستم دریافت های نقدی

3) تأییدیه حساب های دریافتنی

4) مقایسه امضاء چک با لیست امضاهای مجاز

8- حسابرسان به عنوان بخشی از رسیدگی های خود باید تأییدیه مدیریت دریافت دارند. کدام گزینه هدف منطقی اخذ تأییدیه به مدیریت نمی باشد؟

1) افزایش کارایی حسابرسی از طریق حذف برخی از روشهای رسیدگی

2) تأمین شواهدی برای مواردی که متکی بر هدف های آتی مدیریت است.

3) مستند ساختن پاسخ های شفاهی صاحبکار به حسابرس در طول دوره رسیدگی

4) یادآوری به مدیریت در مورد مسئولیت اصلی آنان در قبال صورتهای مالی

9- ترکیب اعضای کمیته حسابرسی یک شرکت عموماً کدام است؟

1) اعضایی از هیأت مدیره که نه در استخدام شرکت باشند و نه مسئولیت اجرایی داشته باشند.

2) مدیر مالی شرکت، وکیل حقوقی شرکت و شریک مؤسسه حسابرسی

3) نمایندگان گروههای عمده صاحبان سهام شرکت

4) نمایندگان مدیریت، سهامداران و فروشندگان مواد و کالا

10- هدف اصلی حسابرس از ارزیابی کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی کدام است؟

1) ارائه پیشنهای سازنده به صاحبکار جهت بهبود سیستم

2) تشخیص اشتباهات و تخلفات موجود در سیستم

3) تعیین میزان آزمون های متوا که باید انجام شود.

4) تعیین میزان آزمون های کنترلی که باید انجام شود.

 

 

 

شماره تست

جواب

شماره تست

جواب

1

ج

6

ج

2

ب

7

ج

3

د

8

الف

4

ج

9

الف

5

ج

10

ج


مطالب مشابه :


سوالات تستی حسابرسی(تست 1 تا 50

حسابداران جوان - سوالات تستی حسابرسی(تست 1 تا 50 - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تست حسابرسی

تست حسابرسی ارشد سراسری 87 - کدام شخص یا اشخاص مسئول کفایت افشا در صورتهای مالی و یادداشتهای
سری دوم تست های حسابرسی 2(تعداد سوالات 37)

مباحث حسابداری با حسابداران جوان - سری دوم تست های حسابرسی 2(تعداد سوالات 37) -
تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب

حسابداری و حسابرسی - تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب - حسابداری و حسابرسی - حسابداری و
تست ارشد حسابرسی 87

حسابداری - تست ارشد حسابرسی 87 - من و شما 1- گزينه 4 صحيح است. 2- گزينه 3 صحيح است. 3- گزينه 1 صحيح
تست ارشد حسابرسی سال87

حسابداری - تست ارشد حسابرسی سال87 - من و شما - كدام شخص يا اشخاص مسئول كفايت افشا در صورتهاي
تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب تشریحی

حسابداری و حسابرسی - تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب تشریحی - حسابداری و حسابرسی
نمونه سوالات حسابرسی

1-ترکیب اعضای کمیته کمیته حسابرسی یک شرکت عموماً کدام مورد است؟ 1) اعضایی از هیأت مدیره که نه
نمونه تستهای صنعتی 1و2

موضوعات مرتبط: تست صنعتی 1,2. تاريخ : دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ | 0:29 و اصول حسابرسی (1)
تست حسابرسی

تست حسابرسی . 1)حسابرسی ضمنی در طول دوره مالی وحسابرسی نهایی بعد از دوره مالی انجام می
برچسب :