کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟

در بین بانکهای غیر دولتی، انواع طرح های سپرده گذاری برای تقاضاهای مختلف وجود دارد، به نحوی که هر شخص با هر مبلغ سپرده می تواند از میان این طرح ها چند گزینه را در نظر بگیرد.

بانک پارسیان یکی از بانکهای خصوصی است که به سپرده یک ساله خود با ماندگاری شش ماهه، سود ۲۲ درصد اعطا می کند، همچنین این بانک برای سپرده یکساله خود با ماندگاری تا سررسید (به معنی ماندگاری در یکسال) سود ۲۳ درصد را در نظر گرفته است.
برای افتتاح این “حساب سپرده گذاری ویژه” به مبلغ یک میلیون تومان نیاز است. البته سود سپرده یک ماهه در این بانک نیز حدود ۱۸ درصد گزارش شده است.
بانک ایران زمین برای سپرده های کوتاه مدت خود با مبالغ بالای ۳۰ میبلیون تومان سودهای ۲۳ و ۲۴٫۵ درصد اعطا می کند. براساس بررسی های میدانی از شعب این بانک، به سپرده های یکساله این بانک با موجودی ۱۰ میلیون تومان، سود ۲۲ درصد و به سپرده های یکساله با حداقل موجودی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصد تعلق می گیرد.
بانک سینا برای جذاب کردن سپرده های خود با درج این جمله که ” قابلیت اعطای تسهیلات از محل سپرده ها وجود دارد”،برای سپرده های یک ماه و شش ماه خود سودهای ۲۰ و ۲۱ درصد در نظر گرفته است.علاوه بر این این بانک برای سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان ،سود ۲۳ درصد در سررسید سه ماهه اعطا می کند.
بانک صادرات نیز که در قالب طرح عیدانه خود حدود ۲۳٫۳ درصد طی یکسال به سپرده های بالای ۱۰ میلیون تومان سود پرداخت می کند. در این بانک برای سپرده هایی با همین مبلغ و با سررسید شش ماهه ۲۱ درصد سود اعطا می گردد.
در طرح تازه بانک آینده، نرخ های سود سپرده ها براساس مدت زمان واگذاری، در دامنه نسبتا بزرگ تری قرار دارد، بعنوان مثال این بانک برای سپرده سه ماهه که سود آن در همان سه ماه واریز می گردد، سود ۲۴ درصد را در نظر گرفته است و برای سپرده شش ماهه که سود ان در شش ماه سررسید می گردد، سود ۲۵ درصد سود می دهد. همچنین سود سالانه سپرده این بانک ۲۶ درصد عنوان شده است.
بانک پاسارگاد سپرده ویژه خود را یکساله معرفی می کند. این بانک در یکسال ۲۲ درصد به سپرده های خود سود پرداخت می کند و واریز این سودها به صورت ماهانه صورت می گیرد. همچنین این بانک برای سپرده های کمتر از یکسال، سود ۲۰ درصد را در نظر گرفته است.
بانک ملت نیز به سپرده های خود با مبلغ حداقل ۱۰ میلیون تومان سود ۲۲ درصد اعطا می کند. این بانک در قالب طرح موج، به سپرده های بلند مدت پنج ساله در سررسید خود، ۱۳۳ درصد سود می هد.
بانک دی که مهمترین ویژگی طرح های تازه سپرده های خود را پرداخت سود ۲۲ درصد به حساب های جاری کارت های شتابی عنوان می کند.
همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یکساله خود را ۲۳٫۲۳ درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده های روزشمار خود را ۲۰ درصد گزارش می کند.
بانک تجارت نیز در قالب طرح بهارانه به سپرده های ویژه دو ساله ۵۷ درصد و یکساله ۲۶ درصد سود پرداخت می کند. نرخ سود ۵۷ درصد برای دوسال در نظر گرفته شده است.
بانک اقتصاد نوین طرح های سپرده خود را تحت عنوان سپرده های ” سپند ” و ” نسیم ” ارایه می کند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ” سپند ” ۲۲ درصد سود علی الحساب اعطا می کند که این سود به صورت ماهانه پرداخت می گردد. این بانک به سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه ” نسیم ” نیز سود علی الحساب ۲۳ درصد می پردازد و در صورت بسته شدن پیش از سه ماه و بعد از یک ماه نرخ سود ۱۹ درصد محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می گردد.
بانک سامان نیز سپرده کوتاه مدت ” سیما ” را معرفی کرده که دارای ویژ گی هایی چون امکان واریز،برداشت،انتقال و صدور کارت را دارد.حداقل موجودی در این سپرده ۲۰ میلیون تومان است و نرخ سود آن ۱۹ درصد می باشد.
بانک قوامین نیز در طرح “بهمن” سپرده شش ماهه را با سود ۲۳ درصد معرفی کرده است.
بانک حکمت ایرانیان سود ۱۹ درصد را برای سپرده روزشمار اعلام کرده و اعلام کرده برای سپرده سه ماهه نیز همین سود اعمال می گردد.
بانک سرمایه نیز برای سپرده های بالای ۱۰ میلیون تومان حدود ۲۳ درصد پرداخت می کند که این سود به صورت ماهانه پردخات می گردد و این بانک برای طرح سالانه خود تا ۲۵ درصد نیز برای سپرده خود سود می پردازد.
بانک شهر نیز سود روزشمار خود را برای سپرده های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ۲۲٫۵ درصد و کمتر از این مبلغ سپرده را ۱۸ درصد تعیین کرده است.
بانک مسکن نیز به سپرده های سه ماهه که بالای ۱۰ میلیون تومان باشد،۲۳ درصد سود می پردازد نرخ سود این سپرده بصورت ماهانه واریز می گردد.همچنین این بانک به سپرده کوتاه مدت خود ۲۲٫۲ درصد سود به صورت روزشمار می پردازد.
بانک سپه نیز نرخ سود علی الحساب خود برای سپرده های یکساله را ۲۰ درصد تعیین کرده و البته حداقل موجودی باید یکی ملیون تومان باشد به همین ترتیب اگر این مبالغ به ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد نرخ سهم سود این سپرده ها در یکسال نیز به رقم ۲۱ و ۲۱٫۵ درصد افزایش می یابد. این بانک به سپرده دو و سه ساله سود ۲۱٫۷۵ و ۲۲٫۲۵ درصد سود می پردازد به این شرط که مقدار سپرده ۲۰ میلیون تومان باشد.
موسسات اعتباری نیز نرخ سود روزشمار خود را ۱۸ تا ۲۵ درصد افزایش داده اند و برای سپرده یکساله نیز ۲۵ تا ۲۹ درصد سود می پردازند. البته این نرخ سود ۲۹ درصدی به شرط ماندگاری یکساله است. فرد اگر بعد از سه ماه پول خود را برداشت کند نرخ سود به صورت کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه


مطالب مشابه :


نرخ سود سپرده های بانکی(12) موسسه های مالی و اعتباری

نرخ سود سپرده های بانکی(12) موسسه های مالی و
کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟

نرخ سود ۵۷ درصد برای دوسال در نظر بانک قوامین نیز در طرح “بهمن” سپرده شش ماهه را با سود
همه بانک ها می فروشند؛"قوامین"می‌خرد

معاملات بورس - همه بانک ها می فروشند؛"قوامین"می‌خرد - پر بیننده ترین وبلاگ تحلیلی بورس تهران
نرخ سود سپرده در کدام بانک بیشتر است؟

نظام صنفی کشاورزی قوچان - نرخ سود سپرده در کدام بانک بیشتر است؟ - قوامین. 7. 17. 18.5. 19.5.
نخستین حقوق پرسنل ناجا در بانک قوامین واریز شد

بانک قوامین طی سه ماه گذشته حساب های افتتاحی حساب های کوتاه مدت با نرخ سود ۷ درصد می باشد
موسسه مالی و اعتباری قوامین، مولی‌الموحدین، ثامن‌الائمه ، مهر، ایرانیان ، انصار، شهر، عسگریه، میزان

کوتاه و مختصر درباره موسسات مالی و اعتباری قوامین این چهره جدید بازار، با تثبیت نرخ سود
برچسب :