سايت هاي مرتبط با آموزش وپرورش

 اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

 http://eaa.razaviedu.ir

 

 معاونت پرورشی و فرهنگی

 http://mpt.razaviedu.ir

 

 گروه حرفه و فن راهنمايي

 http://Herfe.razaviedu.ir

 

 گروه تاريخ

 http://Tarikh.razaviedu.ir

 

 امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 http://ob.razaviedu.ir

 

 گروه انجمن اولیا و مربیان

 http://aom.razaviedu.ir

 

 اداره آموزش و پرورش منطقه رضویه

 http://razavi.razaviedu.ir

 

 اداره آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش

 http://fhk.razaviedu.ir

 

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد

 http://nahie2.razaviedu.ir

 

 اداره بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان رضوی

 http://ebm.razaviedu.ir

 

 گروه رياضي متوسطه

 http://math.razaviedu.ir

 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بردسکن

 http://bardaskan.razaviedu.ir

 

 پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان

 http://ptta.razaviedu.ir

 

 گروه فيزيك

 http://Physics.razaviedu.ir

 

 گروه زيست شناسي

 http://Zist.razaviedu.ir

 

 گروه عربي

 http://Arabi.razaviedu.ir

 

 معاونت پژوهش،برنامه ریزی ونیروی انسانی

 http://drphr.razaviedu.ir

 

 گروه مديريت خانواده

 http://Khanevadeh.razaviedu.ir

 

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد

 http://n6.razaviedu.ir

 

 اداره حقوقی ، املاک و حمایت قضایی کارکنان

 http://eha.razaviedu.ir

 

 گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه

 http://Gtm.razaviedu.ir

 

 گروه الکترونیک فنی حرفه ای

 http://electronic.razaviedu.ir

 

 گروه زبان انگليسي راهنمايي

 http://Rzaban.razaviedu.ir

 

 اداره آموزش و پرورش سرخس

 http://sarakhs.razaviedu.ir

 

 گروه كشاورزي

 http://Agro.razaviedu.ir

 

 گروه صنايع شيميايي

 http://Sshimi.razaviedu.ir

 

 گروه كامپيوتر

 http://Cf.razaviedu.ir

 

 گروه ديني و قرآن

 http://Dini.razaviedu.ir

 

 گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی

 http://dca.razaviedu.ir

 

 گروه جغرافي

 http://Geo.razaviedu.ir

 

 گروه ادبيات فارسي راهنمايي

 http://Adabiyat.razaviedu.ir

 

 گروه كامپيوتر كاردانش

 http://ck.razaviedu.ir

 

 گروه علوم اجتماعي

 http://Ejtemaee.razaviedu.ir

 

 مرکز آموزش نیروی انسانی شهید شهریاری ناحیه 7 مشهد

 http://shn7.razaviedu.ir

 

 اداره مشارکتهای مردمی

 http://emm.razaviedu.ir

 

 گروه علوم تجربي راهنمايي

 http://Oloom.razaviedu.ir

 

 اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان

 http://tabadkan.razaviedu.ir

 

 معاونت آموزش متوسطه

 http://mm.razaviedu.ir

 

 گروه حسابداري

 http://Hesab.razaviedu.ir

 

 گروه آزمايشگاه

 http://Az.razaviedu.ir

 


مطالب مشابه :


تاریخچه مرکز آموزشی نوین توس

مدیر آموزش وپرورش استثنایی خراسان رضوی ورئیس اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان
پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصيلي 90-89

گروه آموزشی الهیات منطقه تبادکان دراين ايام تنها 40 موضوع در آموزش وپرورش مورد بررسي و
حضور فعال گروه فیزیک منطقه تبادکان در نخستین نمایشگاه هوشمند سازی مدارس

حضور فعال گروه فیزیک منطقه تبادکان در آموزش وپرورش منطقه آموزش و پرورش تبادکان
شاندیز شناسی رشته معماری

وزارت آموزش وپرورش. سازمان بازنشستگی برای منطقه شاندیز می پردازد.
نمونه سوال دین وزندگی2 دبیرستان نجمه

به نام خدا سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی منطقه تبادکان منطــــقه
نقد وبررسی کتاب ریاضی هشتم

کارشناسی آموزش متوسطه های آموزشی وتکنولوژی اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان ارسال
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی بازنشستگان آموزش وپرورش منطقه جی حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش منطقه تبادکان
کارگاه باغبانی هنرستان فنی تلاش

آموزش وپرورش استثنايی خراسان رضوی آموزش و پرورش منطقه تبادکان
سايت هاي مرتبط با آموزش وپرورش

سايت هاي مرتبط با آموزش وپرورش اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان
برچسب :