نمونه سوالات کنکور

کنکوری ها دیگر رو خوانی کتاب کافیست . یَخته وخته تست زدن است %

نمونه تست های ما  مجموعه ای طبقه بندی شده و تحت لیسانس

بالاشهر میباشد که تمام رشته ها را در بر می گیرد .

دیگر لازم نیست به کاپ کله ی خود فشار بیاورید ! این تست ها به شما

کمک میکند که در کنکور رتبه های یک رقمی و دو رقمی کسب کرده و

پوز سرحدی ها را به خاک بمالید .

اعتماد بنفس خود را بالا ببرید ، شما جزیرتی هستید خوراکتان سویا

و ماکارنی و مرغ کُپُنی نیست ، تغذیه شما ماهی ، میگو ، خرچنگ ،

هُرما ، کولی خشک و مِویزگ است که اینها همه باعث تقویت ذهن شما

شده و شما پتانسیل کافی برای قبولی در کنکور را دارید.

سوالات کانون و گاج کهره و غیرُه را رها سازید و با تکیه بر سوالات ما

قبولی خود را در دانشگاه های سراسری در رشته های پزشکی ،

مهندسی و.... تضمین کنید.

4350574989_021bd09330_b.jpg

و حالا تست های رشته انسانی ( ادبیات ، دینی ، روانشناسی ، اقتصاد ، منطق و فلسفه ، عربی ، و ...)


1. شعر را کامل کنید : ای وای ای وای به .....

الف : مَ مَ حیدری        ب : عیسی قادری     ج : دلا نادری     د : علی پادری


2. این جمله از کیست : جای زخم خوب اوو ولی جای سِخَن تو خوب نابو

الف : مدو دوروشو       ب : زی زی گلو         ج : میرو         د : عَیسا


3.بوتیک ، موبایل ، دمپایی فروشی ، لوازم تحریر و غیره در کاروان با مدیریت چه

کسی است ؟

الف : حبیب حیدر     ب : موسی نادری     ج : علی هزار     د : عیسی نادری


4. پتان تری در مسجد کدام شهر  تر داد ؟

الف : کاروان    ب : رمکان   ج : توریان

د : چنین اتفاقی رخ نداده است و شایعه ای بیش نیست


5. خیارهای حاجی طاهر را چه کسی میخورد ؟

الف : عدنان و دوستانش   ب: عزالدین و ناتورها   ج : مسلم و نگهبانان

د : همه ی موارد


6. چه کسی چهره ی محبوب در کاروان است ؟

الف : حسن عَثمُن    ب : علی حبیب    ج : محمد رحیمی میر حسین

د : عمر کمالی


7 . مراسم اعتکاف در ماه رمضان در کاروان با همت چه کسی برگزار شد و جایزه

برای هر شرکت کننده چه بود ؟

الف : اسماعیل کمالی - موبایل      

ب : میر حسین - سَنتاب

ج : آغایی سَبدرحیم - لب تاب

د : مَحَبدول مجید : حراروت


8 . کسی که به شوراها و افراد مهم رمکان زنگ میزد و آنها را به سُخره می گرفت

از صدای چه کسی برای گمراه کردن قربانی هایش تقلید میکرد؟

الف : محسن کورو

ب : فرشید 

ج : احمه گُنگو

د : هیچکدام 


9. در کدام جمله آرایه ی مراعات نظیر بکار رفته است؟

الف : مثله چطو وخته که داخه سردخانه گیر اکنی دست و پا آدم الرزه ؟ همطو.

ب : به حسرت وُ محنت وُ زحمت 

ج : چوک کوچک مثل طفلن 

د : ای هواری سور ای روغن جونون به چَک ای پیاز ای لومبور چَ کُن سبحان الله


10 . در این جمله چه آرایه ای بکار رفته است: ( خیله خوشگلن کیوُر )

الف : تضاد       ب : ایهام     ج : تشبیه    د : متناقض نما


11. این جمله از کیست ؟ ( امیدوارُم که ذلیل در زندگی نَوی )

الف : دکتر شریعتی

ب : میرو

ج : برنارد شاو

د : ناپلوعون بناپارت


12. با رهبری چه کسی قشم به استعمار بالاشهر در آمد؟

الف : احمه درویش

ب : غلومشاه 

ج : صالح نارنگ

د : احمه کردوایی


13.چگونه در دانشگاه آزاد هلر قبول شویم؟

الف : با یک دور خواندن کلیه ی کتاب های مربوطه

ب : کتاب ده سال کنکور کانون را مطالعه کنیم

ج : یک هفته آخر کمی تست بزنیم 

د : فقط خود را به سر جلسه برسانیم


14 .علی دلا دانشگاه آزاد هلر را به چه چیزی تشبیه کرد ؟

 الف : مهد علم و دانش

ب : کمپینگ گردشگران

ج : گاج کهره اون

د : محل آشنایی با قومیت های مختلف


15. حسین جول شرایط اخذ مغازه در پاساژ خود را چه چیزی اعلام کرد؟

الف : به همه مغازه میدهم پولتان بارز باشد

ب : فقط به چوک شهر که مغازه ای ندارد میدهم سرحدی اینطرفا پیداش نشه

ج : همه ی مغازه ها مال خودم است اجاره بی اجاره 

د : همه ی موارد اشتباه میباشد


16. در چه سالی  ع ک متاهل شد ؟ 

الف : 1388

 ب  : 1389

 ج  :1390

د : هنوز در دوران مجردی است و متاهل شدن آن شایعه ای بیش نیست .

17 . چرا پتان تری در مسجد سر نماز تر داد ؟

الف : پا نه خو حلا خورده بود که اشمکمش باد کرده بود .

ب : چون حلا ، گوشت نداشته و سیب زمینی هایی که خورده بود باد نه اشکمش

ناده بود.

ج : گوشغ ناغافلی که زد باعث خارج شدن تر شد .

د : موارد الف و ج صحیح است . 


18. کدام یک از گزینه های زیر اشتباه است ؟

الف : عروسی ب ن چوک د بعد از رمضن است .

 ب  : مربی تیم ملی کاروان احمد کمالی است .

 ج  : دهیار کاروان احمد کمالی است . 

 د  : ماجرای زن دوم گرفتن م ا ر شایعه بود .


19. شب در صحرا در حال گردش هستید ناگهان بنزین موتور شما تمام میشود:

الف : موتور را ول میکنید و با پای پیاده به خانه ی خویش برمیگردید

ب : زنگ میزنید آتش نشانی

ج : موتور را خوابانده و چند بار حده توی باک اُف میکنید

د : موتور را اوراق کرده و وسایل های مهم آن را بر میدارید و بقیه را فیراو میکنید


20. در حال وضو گرفتن در وضوخانه ی مسجد هستید چند تا از کریگها دارند مثل

حمار میکنند و آب می ریغند شما میگویید :

الف : عزیزان من ، دوستان ، آب مایه ی حیات است.

ب : خود را غیظی نشان میدهد تا آنها از این حرکت شما خجلت زده گشته

و دست از این کار ناپسندشان بردارند.

ج : میگویید کریگون جاخو بینینی جاخو . امگو جاخو نه . اِ

د : یکتا مَهر پیدا کرده و به اشکومیشون میخاوید و چنان آنها را به باد کتک میگیرید

که به گربه بگویند آقا


21: پر کولر روبروی شماست و احتمال دارد هوا داخه خُلگ شما بکشد.

الف : به زور و زحمت و حسرت و محنت از زیر پتو بیرون میایید و پر کولر را بالا میزنید

ب : عنیدی میکنید و سر خود را زیر پتو میکنید تا خفه بشید گور بشید

ج : سر خود را به علت خفه شدن بیرون آورده و بچک خو می نستید که سرما بخورید و کولغ بنگو بسرتان بیفتد

د : با موبایل به تلفن خانه زنگ میزنید و می گویید که یک نفر به اتاق شما بیاد و

پر کولر را بالا بزند


22. کدام جمله صحیح نیست:

الف : پدر و مادر مثل والدین آدم هستند

ب : هر شهره یک محله

ج : چیزه که سخت وود مشکلن

د : نسیه نه حتی به شما مدیر وبلاگ عزیز


23 . در تابستان گرم جزیره قشم چه چیزی نمی چسبد؟

الف : شربت فیمتو سرد تگری که یخ داخلش باشه و لمبور هم داخلش بشکنن

ب : شب در ساحل پسا بندر شنا کنید و در لب دریا غذا بخورید

ج: زیر کولر تا پیشین بخوابید و به خوراک پیشین به شما پا بکنند و بگن عزیزم

غذا آماده هست .

د : پیشین غلات روز با موتور به درگهان بروید و با استقبال گرم هوای لوار روبرو شوید.


24 . کدام جمله  غلت املایی ندارد ؟

الف : بیبسی غاز بیشتر دارد یا کوکاکولا؟

ب : یک لُک هُرما بهش بده که خوب میشه

ج : سُراکی گرفتم گفت چند روز مریض بودم خاطر همی پیداش نبود

د : کهره زاغ میدهد گویا پینگ دور مُلَش شده و دارد خفه میشود


25 . کدام گزینه لهجه ی مدینه سوزا می باشد؟

الف : امرو رفتُم سُرا خَه آمنه ،همه خوراک شاخرد 

ب : می امرو رفتم سرا خه آمنه همه خوراک شاخه

ج : امرو سَرا خَه آمَنَکو رفتَروم همه خوراک شُ نَ خَ

د : امرو رفتوم سُرا خاه آمنه ، همه خوراک شُنَخامطالب مشابه :


دانلود پاورپوینت طراحی لرزه ای دکتر میر قادری

دانلود پاورپوینت طراحی لرزه ای دکتر میر قادری - وبسایت شخصی مهندس عالی زاده
نمونه سوالات کنکور

نمونه سوالات کنکور عیسی قادری ج : علی حبیب ج : محمد رحیمی میر حسین . د : عمر کمالی .
منابع کنکور کارشناسی ارشد

1ـ بنیادهای علم سیاست دکتر عالم 2 دکتر قادری دانلود نمونه سوالات ارشد، نمونه
منابع آزمون کارشناسی ارشدعلوم دامی،پرورش طیور،

- جزوه ژنتیک دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی نمونه سوالات; محسن قادری;
مطالب و دانلودهای برگزیده سایت ایران سازه(بهمن ماه 93)(مهندس حسن فراهانی)

در سازه های فولادی -دکتر میر قادری. سوالات پایان ترم پیام نور نمونه سوالات و
منابع آزمون دكتري علوم سياسي

اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر دکتر میر » نمونه سوالات
منابع کنکورکارشناسی ارشد علوم خاک

۳- جزوه خاکشناسی عمومی دکتر حسین میر سید حسینی خلاصه درس نمونه سوالات; محسن قادری;
مطالب و دانلود های برگزیده سایت (بهمن 93)

پرتال دانشجویان و مهندسان عمران(سازه،راه و ساختمان ،سد،راه آهن، پل ،سازه های دریایی،ژئو
برچسب :