کارت ورود به جلسه ازمون ادواری وصنعت ساختمان فنی وحرفه ای شهرستان بهشهر

  ۴ رشته  جوشکاری - لوله کشی اب بهداشتی  -کابینت کار - برق خودرو

زمان دریافت کارت  : ۲ و ۳مرداد ماه

مکان دریافت کارت : دفتر پیشخوان هاتفی  ( بل هاشمی نژاد پاساژ هاتفی )

تاریخ امتحان : ۵ مرداد
بقیه رشته های ادواری

زمان دریافت کارت : ۵و۶و۷ مرداد ماه

مکان دریافت کارت : دفتر پیشخوان هاتفی  ( بل هاشمی نژاد پاساژ هاتفی )

تاریخ امتحان : ۸ مرداد ماه
صنعت ساختمان (  بیمه کارگری)

زمان دریافت کارت : ۸و ۹و ۱۰مردا ماه

مکان دریافت کارت : دفتر پیشخوان افضلی ( بل هاشمی نژاد میدان قدس)

تاریخ امتحان : ۱۲و ۱۳ مرداد ماه

 

منبع خبر : اقای ناصری رابط اداره پست و سازمان فنی وحرفه ای


مطالب مشابه :


نمونه سوالات بیمه ای

تعیین روش های محاسبه ذخائر فنی توسعه فعالیت های بیمه ای بیشتر به ** با حرفه ای ها
زمان دریافت کارت بیمه کارگران ساختمانی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید افرادی که در آزمون عملی کارت بیمه کارگران ساختمانی مرکز
اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به افزایش سن بازنشستگی

بهداشت حرفه ای مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به
نظر به مصوبه ششمین جلسه هماهنگی بیمه شدگان

بهداشت حرفه ای مرکز هماهنگی بیمه های بهداشت کارگری و کمیته های حفاظت فنی و
آغاز ثبت نام بیمهکارگر ساختمانی

صدور دفترچه تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،بیمه کارگری فنی و حرفهای فنی این استان
کارت ورود به جلسه ازمون ادواری وصنعت ساختمان فنی وحرفه ای شهرستان بهشهر

صنعت ساختمان ( بیمه کارگری) منبع خبر : اقای ناصری رابط اداره پست و سازمان فنی وحرفه ای.
برچسب :