سوالات کتاب دین وزندگی سال سوم دبیرستان درس 6 تا 9

 

 سوالات درس ششم :                                                                                               

 1– چرا پس ازپیامبرگرامی اسلام (ص) به امامان معصوم علیهم السلام نیازمندیم ؟               

2- پیامبر اکرم (ص) در خصوص شناخت امام زمان توسط انسانها چه فرموده ؟ با ترجمه بنویسید ؟                                                                                       

3- پیامبر اکرم (ص) در چند مرحله و چگونه امام پس از خودش را به مردم معرفی نمود ؟ (فقط نام ببرید.)                                                                                 
4- آیه ولایت پیرامون چه شخصی نازل چه شده ؟ ترجمه آیه را بنویسید ؟            
5- درباره نحوه نزول آیه تطهیر توضیح دهید ؟
6- آیه تطهیر را با ترجمه بنویسید ؟
7- حدیث جابر بیانگر معرفی چه موضوعی است ؟ آنرا کامل بنویسید ؟    

8- حدیث منزلت درباره ی چه شخصی است و آنرا چه کسی فرموده ، توضیح دهید ؟       

 9- حدیث تقلین را با ترجمه بنویسید و منظور از این حدیث چیست ؟

 10- در غدیرخم نکته مهمی که پیامبر در آن مکان مطرح کرد چه بود آنرا با

ترجمه بنویسید ؟                                                         

 11- با برسی آیات و روایات 4 نکته در باره ولایت و رهبری حضرت علی (ع) و 3 فرزندش روشن میشود ، آنها را بنویسید ؟

پاسخ سوالات درس ششم :                                                                                                                 1- زیرا با گذشت زمان وگسترش سرزمین اسلامی، فرقه ها واندیشه های مختلف،

مسائل جدید وطرزفکرهای گوناگون به وجود می آیند. همچنین، روابط اجتماعی به

مرحله ی پیچیده تری وارد می شود وبه احکام وقوانین جدیدی نیاز پیدا می کند که

بدون وجود یک مفسرمعتبروحی، پاسخگویی صحیح به این نیازها ممکن نیست. به

همین جهت بود که رسول خدا(ص) درکنارقرآن کریم ازمیراث گران قدر« عترت »

سخن گفت وفرمود که پیروی ازاین دو برای همیشه مسلمانان را ازگمراهی حفظ می

کند وراه مستقیم را به آنان می  نمایاند .         

2- پیامبراسلام (ص) فرموده :« من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتةَ

جاهلیةَ» یعنی هرکس بمیرد وامام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ

جاهلی مرده است .                 

 3- در7 مرحله :1) معرفی امام درمراسم دعوت خویشان 2) نزول آیه ی

ولایت 3) نزول آیه ی تطهیر4) حدیث جابر 5) حدیث منزلت 6) حدیث

ثقلین 7) حدیث غدیر .          

4- حضرت علی (ع) – ولی شما تنها خدا ورسول اوو کسانی که ایمان

آورده اند، آنان که نماز بپا می دارندوزکات می پردازند ، درحالی که رکوع

می کنند .                                     

 5- ام سلمه، همسررسول خدا (ص) می گوید : « روزی ایشان دراتاق

من استراحت می کرد که دختر بزرگوارش فاطمه ی زهرا (س) وارد شد.

پیامبر(ص) ایشان را به کنارخود دعوت کرد. حضرت فاطمه(س) نزد پیامبر

رفت ودرکنارایشان قرارگرفت. پس ازوی به ترتیب، حضرت علی(ع)، امام

حسن(ع) و امام حسین(ع) آمدند. رسول خدا(ص) آنان را نیزدرکنارخود

جای داد. آن گاه برای آنان دعا کرد وفرمود : « خدایا! اینان اهل بیت من

اند؛ آنان را ازهرپلیدی و ناپاکی حفظ کن!» درهمین زمان فرشته ی

وحی آمد وآیه ی تطهیرنازل شد. ام سلمه می گوید: من هم پیش رفتم

که درکنارآن ها قراربگیرم تا ازاین افتخاربزرگ سهمی داشته وجزء اهل

بیت باشم اما رسول خدا فرمود: « ای ام سلمه ، نه ، توهمسرمن هستی وعاقبت

نیکویی داری اما اینان اهل بیت من اند.»                                                                                                                                                                                                                                                         ۶- « انّمایریدالله لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت ویطهّرکم تطهیرًا»

یعنی همانا خدا اراده کرده که دورگرداند ازشما اهل بیت پلیدی وناپاکی

را وشما را کاملاًپاک وطاهرقراردهد .             

 7- معرفی اولواالامریعنی جانشینان وامامان بعد ازپیامبراکرم(ص) –

وقتی آیه ی «یا ایًهاالًذین ءامنوا اطیعواالله و اطیعواالرًسول واولی

الامرمنکم» نازل شد، جابربن عبدالله انصاری به ایشان گفت : یا رسول

الله، ما خدا ورسول او را شناخته ایم. لازم است «اولواالامر» را هم

بشناسیم . رسول خدا (ص) فرمود :« ای جابر، آنان جانشینان من

وامامان بعد ازمن اند. نخستین آنان علی بن ابی طالب است وسپس به

ترتیب : حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن الحسین، محمدبن

علی که درتورات به«باقر» معروف است- وتودرهنگام پیری اورا خواهی

دید وهروقت اورا دیدی سلام مرا به اوبرسان. پس ازمحمدبن علی نیزبه

ترتیب : جعفربن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمدبن

علی، علی بن محمد، حسن بن علی وپس ازایشان فرزندش می باشد

که هم نام وهم کنیه ی من است. اوست که ازنظرمردم پنهان می

شودوغیبت اوطولانی می گرددتا آن جا که فقط افرادی که ایمان راسخ

دارند، برعقیده ی براوباقی می مانند.»                              

 8- درباره ی حضرت علی (ع) – پیامبراکرم (ص) بارها به حضرت علی

(ع) فرمود:« انت منًی بمنزلة هارون من موسی الًاانًهُ لانبًی بعدی »

یعنی توبرای من به منزله ی هارون برای موسی هستی؛ جزاین که بعد

ازمن پیامبری نیست .                                                      

 9- پیامبراکرم(ص) به طورمکرر، ازجمله درروزهای آخرعمرخود فرمود: «

انًی تارکُ فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسًکتم بهما

لن تضلًوا ابدا" وانًهما لن یفترقا حتی یردا علیً الحوض » یعنی من

درمیان شما دوجیزگران بها می گذارم : کتاب خدا وعترتم اهل بیتم را . تا وقتی که به

این دوتمسک جویید هرگزگمراه نمی شوید واین دوهیچ گاه ازهم جدا نمی شوند تا

کنارحوض کوثربرمن وارد شوند . منظوراین است که رسول خدا (ص) قرآن و اهل

بیتش را مایه ی سعادت انسان ها می داند .                        

10- رسول خدا (ص) فرمودند : « من کنت مولا فهذا علیًَ مولاهَ » یعنی هرکس من

ولی وسرپرست اویم ، علی نیزولی وسرپرست

اوست .                                                 

11- 1) پیامبراکرم(ص) حضرت علی(ع) ویازده فرزند ایشان را به جانشینی خود

معرفی کرده است وآنان عهده دارمسئولیت امامت اند. 2) لازمه ی این مرتبه

ازجانشینی، علم ومعرفت کامل وعصمت ازگناه و اشتباه است؛ همان گونه که رسول

خدا (ص) این دو ویژگی را دارا بود. 3) تعیین جانشین رسول خدا با هدایت

وراهنمایی خداوند بوده وخداوند، ائمه ی اطهار(ع) را به این مقام برگزیده است . 4)

حضرت فاطمه ی زهرا (س) جزء اهل بیت است واگرچه عهده دار امامت نبوده، اما

دارای علم وعصمت کامل است وپیروی از کلام ورفتار وی برهمه ی مسلمانان

واجب وسرچشمه ی هدایت ورستگاری است .                 

 سوالات درس هفتم :                                                                                  

 1 – چرا قرآن کریم مردم را به مطالعه ی سرگذشت ملت ها دعوت کرده است ؟            

2– چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل وتحریف به احادیث پیامبراکرم (ص) آماده

کرد؟            

3- تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه وبنی عباس با رهبری پیامبر(ص) چه بود ؟              

 4- ممنوعیت نوشتن احادیت پیامبراکرم (ص) بعداز رحلت ایشان چه اشکالاتی را بوجود آورد ؟                                                                                                               5- مهم‌ترین مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی عصر پس از پیامبر اکرم (ص)

چه چیزهایی بود؟ (4 مورد ذکر شود)

6 – آیه ی زیر را کامل وترجمه کنید:                                                         

« و....... ولاتحزنواو انتم الاعلون ان ........... .»  

  پاسخ سوالات درس هفتم :                                                                                 

1- تا با سنت های الهی اشنا شویم وباسرانجام تکذیب کنندگان آشنا وازآن ها درس عبرت بگیریم .                                                                             

 2- برخی ازعالمان وابسته به قدرت وگروهی ازعلمای اهل کتاب (یهودی

ومسیحی ) مانند کعب الاحبار که ظاهرا" مسلمان شده بودند، ازموقعیت وشرایط

برکناری امام معصوم استفاده کردند وبه تفسیروتبیین آیات قرآن ومعارف اسلامی،

مطابق با افکار خود وموافق با منافع قدرتمندان پرداختند.حاکمان بنی امیه وبنی

عباس نیزبه اندیشه هایی میدان می دادند که به قدرت آنان کمک می کرد ومردم را

مطیع آنان می گرداند. برخی ازدنیا دوستان برای نزدیکی به این حاکمان، احادیثی

ازقول پیامبراکرم (ص) جعل می کردند وازحاکمان جایزه می گرفتند. ممنوعیت

نوشتن حدیث هم که پس ازرحلت رسول خدا (ص) پیش آمد، بیش تربه آنان کمک

می کرد .                                                                                

۳- پیامبرخدا (ص) حکومتش رابرپایه ی برابری ومساوات بنا کرد، همه ی

انسان ها ازیک مرد وزن آفریده شده اند وتنها ملاک کرامت وگرامی بودن،

تقواست. آنان که نزد اشراف مکه ومدینه منزلت اجتماعی بالایی نداشتند وبی

ارزش تلقی می شدند، نزد پیامبر(ص) صاحب منزلت شدند. تاروپود نظام جاهلی

ازهم گسست. جایگاه افراد عوض شد وفضیلت هایی چون تقوا، علم وجهاد معیار

برتری قرارگرفت. پس ازگذشت مدتی ازرحلت رسول خدا (ص) جاهلیت درلباسی

حدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های با تقوا، جهادگرومورد

احترام واعتماد پیامبر (ص) منزوی شدند وطالبان قدرت وثروت، قرب ومنزلت

یافتند. به تدریج،شیوه ی حکومتی قیصران روم وکسرایان ایران را درپیش

گرفتند .

4- الف- احتمال خطا درنقل احادیث افزایش یافت وامکان کم وزیاد شدن عبارت

ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد. ب- شرایط مناسب برای جاعلان حدیث

فاهم می آمد که براساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث بپردازند یا

ازذکر برخی احادیث خودداری کنند. ج- نوشته نشدن حدیث سبب می شد که

مدرک ومنبعی که ازطریق آن بتوان احادیث درست را ازنادرست تشخیص داد،

دردست نباشد. د- مهم ترازهمه این که مردم ومحققان ازیک منبع مهم هدایت بی

بهره می ماندند وبه ناچار، سلیقه ی شخصی را دراحکام دینی دخالت می

دادند .                                                                

 5- 1) ممنوعیت ازنوشتن احادیث پیامبراکرم (ص) 2) پیدایش مسایل جدید با

گسترش دنیای اسلام 3) تحریف دراندیشه های اسلامی وجعل احادیث 4)

ظهورشخصیت ها والگوهای غیرقابل اعتماد 5) تبدیل حکومت عدل نبوی به

سلطنت قیصری و کسرایی .          

 6- ولا تهنوا– کنتم مومنین .وسستی نکنید وغمگین نشوید که شما برترید

اگرمومن باشید .    

  سوالات درس هشتم :                                                                                

1 – مسئولیت های سه گانه مقام امامت را نام

ببرید .                                             

 2 – اقدامات ائمه ی معصومین (ع) دررابطه با مرجعیت علمی جامعه را نام

ببرید .     

 3- امامان بزرگوارازدوجهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند . آن دوجهت

رانام ببرید .                                                                                                         

4– اصولی را که امامان معصوم (ع) درمجاهده همواره ازآنها تبعیت میکردند ،

کدامند ؟    

 5 - اصل تقیه چیست و چرا ائمه اطهار ( ع ) از این اصل بهره می بردند ؟                     

6- چراامامان بزرگوار شیعه ازشیوه های متفاوت در مبارزه با حاكمان استفاده

كرده اند؟

7- امامان معصوم (ع) چگونه به مسائل جدید ونیازهای نو پاسخ می دادند ؟            

 8- کتابهایی که ازسیره واحادیث معصومین (ع) باقی مانده کدامند ؟ نام

ببرید .               

  پاسخ سوالات درس هشتم :                                                             

 1- الف – اقدامات مربوط به مرجعیت علمی ب – مجاهده در راستای ولایت

ظاهری ج- راهنمایی ویاری مردم با ولایت معنوی                                         

 2- 1) تعلیم متفسیرقرآن کریم 2) اقدام برای حفظ سخنان وسیره ی پیامبر3)

پاسخ به مسایل جدید ونیازهای نو4) تربیت شخصیت های اسلامی     

 3- اول، ازآن جهت که رهبری و اداره ی جامعه ازجانب خداوند به آنان سپرده

شده بود ولازم بود برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند ودرصورت وجود

شرایط وامکانات حکمان غاصب را برکنارکنند. دوم، از آن جهت که سکوت

درمقابل ظلم وزیرپا گذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند ومعتقد بودندکه

اگرحاکمی، حقوق مردم را زیرپا گذارد وبه احکام اسلامی عمل نکند، براساس

وظیفه ی امربه معروف ونهی ازمنکر، باید با اومقابله ومبارزه کرد .   

 4- 1) عدم تایید حاکمان 2) معرفی خود به عنوان امام برحق 3) آگاهی بخشی

به مردم 4) انتخاب شیوه های درست مبارزه 

 5-  تقیه یعنی مخفی نگه‌داشتن اقدامات و مبارزات از دشمن - برای این که در

عین ضربه زدن به دشمن، کم‌تر ضربه بخورند .                                                                       

6- زیرا امامان شیوه ی مبارزه ی باحاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی

گزیدند ؛ به گونه ای که هم تفکراصیل اسلام راستین یعنی تشیع باقی بماند وهم به

تدریج، بنای ظلم وجوربنی امیه وبنی عباس سست شود، درعین حال، روش

زندگی امامان، به عنوان اسلام حقیقی، به نسل های آینده معرفی گردد . 

 7- ائمه ی اطهار(ع) با تکیه برعلم الهی خود، به دوراز انزوا وگوشه گیری وبا

حضورسازنده وفعال،درباره ی همه ی مسایل اظهارنظرکرده ومسلمانان را

ازمعارف خود بهره مند می ساختند.                     

 8- 1) کتاب نهج البلاغه شامل خطبه ها، نامه ها وکلمات حضرت علی (ع) 2)

کتاب غررالحکم ودررالکلم شامل یازده هزارسخن ازحضرت علی (ع) 3) کتاب

صحیفه ی سجادیه ازامام سجاد (ع) 4) وکتب کافی ازمرحوم کلینی وکتاب من

لایحضره الفقیه ازمرحوم صدوق وکتاب های التهذیب والاستبصار ازمرحوم شیخ

طوسی .              

 سوالات درس نهم :

1-  تاریخ تولد حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)  ،محل تولد ، و نام

پدر ایشان را بنویسید.                                                                                 

 2- امام حسن عسگری (علیه السلام) در ارتباط با امام مهدی (عجل الله تعالی

فرجه الشریف) چه وظایفی بر عهده داشتند ؟                                                                     

 3- امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چند مرحله غیبت داشتند ؟ نام

ببرید.

4- علت غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چیست ؟                 

 5- غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تا کی ادامه

دارد؟                          

  6- سخن امام علی (علیه السلام) در مورد علت غیبت را بنویسید .                                  

 7-امام باقر (علیه السلام) در رابطه با علت غیبت چه فرمایشی دارند ؟                                

 8- به فرموده خداوند متعال اوضاع و شرایط زندگی افراد در چه صورتی تغییر

می کند ؟     

 9- غیبت در مقابل کلمه ظهور است یا حضور ؟ توضیح دهید؟        

 10-امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) حضور امام زمان (علیه السلام) را در

جامعه چگونه بیان می نماید ؟                                                                                         

 11-امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) غیبت خود را چگونه توصیف

می کند؟         

 12- بخش اصلی رهبری امام مربوط به کدام قلمرو می باشد ؟                                      

 13- از نامه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شیخ مفید چه نکاتی

را می توان برداشت کرد ؟                                                                                                               14- چه شرایطی برای ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لازم

است ؟         

  15-آیا برای ظهور امام وقتی تعیین شده است ؟ امام باقر (علیه السلام)  در

پاسخ به این سؤال چه فرمودند ؟                                                                                                  

 16- پیامبراکرم(ص) ظهورحضرت مهدی(ع) رابه چه چیزی تشبیه کرده است ؟            

 17- چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان(عجل الله تعالی فرجه

الشریف) باشند ؟        

 18- امام صادق (علیه السلام) ویژگیهای یاران امام عصر (عجل الله تعالی

فرجه الشریف) را چگونه تصویر می کند ؟            

 19- شرط بیعت امام زمان با یاران چیست ؟سخن امام علی (علیه السلام) را در

این زمینه بنویسید .                                                 

20- چگونه می توان به استواری ، پاکی ، ساده زیستی ، عفت ، وفای به عهد ،

صداقت ، پولاد دلی ، ....... که از ویژگیهای یاران امام غایب است دست یافت ؟                          

 21-چرا غیبت امام عصر(عج) به خورشید پشت ابرتشبیه شده است ؟ 

 22- با توجه به آیه ی 11 سوره ی رعد، علت اصلی غیبت امام عصر(عج) را

تبیین کنید.                        

  پاسخ سوالات درس نهم :                                                                                           

 1- حضرت مهدی عج درسپیده دم جمعه، نیمه ی شعبان سال 255 هجری

درسامرا متولد شد ونام پدربزرگوارش امام حسن عسکری (ع) می

باشد .         

 2-امام عسگری (ع) درارتباط با ایشان دو وظیفه را عهده داربود : یکی حفظ

فرزندش ازگزند خلفای عباسی ودیگر، اثبات وجود ایشان واعلام امامتش به

عنوان امام دوازدهم .               

 3- دومرحله : 1) غیبت صغری که ازآغاز امامت ایشان درسال 260 شروع

وتا  سال 329 ادامه می یابد؛ دراین دوره ارتباط امام با شیعیان ازطریق نواب

اربعه صورت می گرفت. 2) غیبت کبری که بعد ازدرگذشت آخرین نایبش آغاز

می شود ومرحله ی دوم امامت شروع می گردد .                                                                                  

 4- به سبب قدرناشناسی وناسپاسی انسان ها نسبت به انبیاء وامامان معصوم

گذشته ودرخطربودن جان آن حضرت، خداوند آخرین ذخیره وحجت خودرا ازنظرها

پنهان کرد تا امامت درشکلی جدید وازپس پرده ی غیبت ادامه یابد .                                              

 5- این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعه ی انسانی

شایستگی درک ظهور وبهره مندی کامل از وجود آخرین حجت و ودیعه ی الهی را

پیدا کند .                     

  6- زمین ازحجت خدا (امام ) خالی نمی ماند. اما خداوند،به علت ستمگری

انسان ها وزیاده رویشان درگناه آنان را ازوجود حجت درمیان آن ها بی بهره می سازد .             

7- قضای حتمی خداوند است که اگربه بنده ی خود نعمتی دهد، آن نعمت را ازاو

نمی گیرد مگرآن که گناهی انجام دهد که شایستگی داشتن آن نعمت را ازدست دهد.               

 8- قرآن کریم می فرماید که تاگروه ها، اقوام وملت ها تغییرنکنند، خداوند

نیزاوضاع وشرایط زندگی آنان را تغییرنخواهد داد .                                                             

 9- غیبت دراین جا درمقابل «ظهور» است، نه «حضور». امام را غایب نامیده

اند؛ زیرا ایشان ازنظرها غایب اند، نه این که درجامعه حضورندارند. ایشان چون

خورشید عالم تاب انوارهدایت ورهبری خود را به خصوص برشیعیان می

تاباند .                          

10- حجت خداوند درمیان مردم حضوردارد، ازمعابروخیابان ها عبورمی

کند ...به نقاط مختلف جهان می رود، سخن مردم را می شنود وبرجماعت مردم

سلام می کند. می بیند ودیده نمی شود؛ تا این که زمان ظهورو وعده ی الهی

وندای آسمانی فرا می رسد. هان! آن روز، روزشادی فرزندان علی(ع) وپیروان

اوست .                                             

 11- بهره بردن ازمن درعصرغیبتم، مانند بهره بردن ازآفتاب است هنگامی که

پشت ابرها باشد .                                                                                            

12- بخش اصلی رهبری امام مربوط به قلمرو ولایت معنوی است . ایشان که به

اذن خداوند ازاحوال انسان ها آگاه است، به صورت های مختلف، افراد مستعد وبه

ویژه شیعیان ومحبان خویش را ازامدادهای معنوی درجهت رشد وتعالی روحی

برخوردارمی سازد .               

 13- درمی یابیم که لطف ومحبت ایشان همواره وجود دارد تا جایی که

اگردستگیری ایشان نباشد، مشکلات وحوادث، ریشه ی مسلمانان وشیعیان را قطع

خواهد کرد. درحقیقت، هم اکنون نیزامام عصر(عج) سرپرست، حافظ

ویاورشیعیان است.

 14- آنچه برای ظهورلازم است، احساس جهانی برای امداد الهی وکمک غیبی،

ناامیدی ازهمه ی مکتب های غیرالهی وآمادگی لازم پیروان ویاران امام برای

همکاری با ایشان است وازاین امورجزخداوند، کس دیگری آگاهی ندارد .                                                             

 15- سه بارفرمودند : کذب الوقَاتون. تعیین کنندگان وقت، دروغ  گویند .                                    

  16- مثل ظهور حضرت مهدی(عج)، مثل برپایی قیامت است . مهدی(عج)

نمی آیدمگرناگهانی .                                                                                                              17- یارامام کسی است که درغیبت ایشان برای همان چیزی تلاش می کند که

امام برای تحقق آن ظهور می کند. یاران امام، پیشتازان تحول جهانی وسازندگان

تمدن متعالی اسلامی اند. هسته ی مرکزی این یاران، سیصدوسیزده نفر، به تعداد

یاران پیامبراکرم(ص) درجنگ بدرهستندکه بنابه فرموده ی امام باقر(ع) پنجاه

نفرازآنان از زنان اند. همچنین، دراحادیث آمده که بیشتریاران امام را جوانان

تشکیل می دهند .                                             

  18- یاران مهدی(عج) مردمانی پولاددل، سرشارازیقین به خدا ومحکم

ترازصخره ها هستند؛ اگربه کوه ها روی آورند، آن ها را متلاشی می

کنند .                                             

 19- امام با این شرط با آنان بیعت می کند که درامانت خیانت نکنند، پاک دامن

باشند، اهل دشنام وکلمات زشت نباشند، به ظلم وستم خون ریزی نکنند، به خانه

ای هجوم نبرند، کسی رابه ناحق آزارندهند، ساده زیست باشند وبرمرکب های

گران قیمت سوارنشوند، لباس های فاخرنپوشند، مسجدی راخراب نکنند، به حقوق

مردم تجاوزنکنند، به یتیمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند،

به پیمان خود عمل کنند، ثروت ومال را احتکارنکنند... ودر راه خدا به شایستگی

جهاد نمایند .                                                   

 20- کسانی که قبل ازظهورآن حضرت، تمرین کرده ودرصحنه ی درگیری های

فکری واجتماعی ونبرد دائمی حق وباطل، درجبهه ی حق حضوری فعال داشته

باشند وبا ایستادگی ومقاومت درمقابل شیاطین درون وبرون، خصائلی چون

شجاعت، عزت نفس، بلند همتی وپاک دامنی را درخود پرورانده باشد .                                                              

 21- زیرا درعصرغیبت مردم از وجود امام زمان بهره مند می شوند هم چنان که

ازخورشید پشت ابر بهره می گیرند .                                                                                

 22- درجامعه ای که گرفتاربی عدالتی است. تصمیم یک فرد یا گروهی محدود

برای برقراری عدالت، اگر ازهمراهی اکثریت برخوردارنباشد . به نتیجه نمی

رسد . برقراری عدالت به تحول درونی همه یا بیشتر افراد نیازدارد؛ یعنی، روح

جمعی جامعه باید آماده وپذیرای آن شود .       مطالب مشابه :

سوالات کتاب دین وزندگی سال سوم دبیرستان درس 6 تا 9

آموزش خانواده - سوالات کتاب دین وزندگی سال سوم دبیرستان درس 6 تا 9 - مباحثی در مورد آموزش
ادامه ی سوالات کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان درس 13 تا 16

آموزش خانواده - ادامه ی سوالات کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان درس 13 تا 16 - مباحثی در مورد
آموزش خانواده

سوالات هفتم. سایت ریاضی مدرسه. وبلاگ زیست شناسی آقای زحلی. آموزش خانواده. آموزش خانواده .
دوره آموزشی به صورت غیر حضوری با عناوین نقش حجاب در حفظ حریم خانواده بمدت 4 ساعت و خانواده متعالی

دوره آموزشی به صورت غیر حضوری با عناوین نقش حجاب در حفظ حریم خانواده سوالات آموزش
چرا کودکان می‌پرسند چرا؟

آموزش خانواده - چرا کودکان می‌پرسند چرا؟ - خدمت به خانواده عبادت است - آموزش خانواده
نمونه سوالات آزمون غیرحضوری آسیب شناسی خانواده

آموزش وپرورش دریک نگاه - نمونه سوالات آزمون غیرحضوری آسیب شناسی خانواده - جدیدترین اخبار
سوالات آزمون هماهنگ برنامه ریزی امور خانواده

گروه مديريت خانواده گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده. سوالات آموزش درست
برچسب :