آنالیز فولاد ها


:: فولادهای ساختمانی آلیاژی فولادهای ساختمانی آلیاژی به دو نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند. نوع اول این دسته از فولادها دارای چهار استاندارد  مختلف می باشند که برای ساخت قطعات یدکی مانند پلوس - فول - میل لنگ - شاتون - اکسل ماندالین - محور - شافت - میل گاردن - دسته پیستون و وسایل یدکی هواپیما و سایر قطعات ماشین آلات به کار می رود. فولاد 7225 به علت کم شدن سختی از سطح تا مفز برای ساخت قطعاتی که ضربه خور زیاد داشته و باید حالت ارتجاعی نیز داشته باشند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. گرچه این فولادها عملا برای ساخت قالب های پلاستیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ولی استانداردهای 6580 و 6582 به علت دارا بودن کرم و نیکل بالا دارای پلیش بهتری می باشند.
استاندارد اول HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغن 830-860 650-700 1050-850 0.30 0.3 0.5 2.0 0.4 2.0 30CrNiMo8 6580   روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 823M30 BOZSCSN:16435 D 22 S MONiX 2 VCN200 V145   استاندارد دوم   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغن 830-860 650-700 1050-850 0.34 0.3 0.5 1.5 0.2 1.5 34CrNiMO6 6582   روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 38Ch2N2MA 35NiCrMO6KB 817M40 4340 705 BOZCSN:19341 D 15 S MONiX 15 VCN 150 V155   استاندارد سوم   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغنآب 830-860820-850 650-700 1050-850 0.36 0.3 0.7 1.1 0.2 1.1 36CrNIMO4 6511     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 40ChN2MA 38NiCrMO4(KB) 816M40 9840 BOZI MONiX 10 VCN 100 V165   استاندارد چهارم   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغنآب 830-860820-850 680-720 1050-850 0.41 0.3 0.7 1.1 0.2 42CrMO4 7225     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 38ChMA 42CrMO440CrMO4 708M40 41404142 709 Cm5CSN:15142 BSH MO40 VCL 140 V320   استاندارد پنجماین فولاد برای ساخت میل لنگ - شافت - اکسل - دوک - شاتون و سایر قطعاتی که فشارهای معمولی و متوسط را باید متحمل شوند مورد استفاده قرار می گیرند.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 40-48 540-680 روغنآب 830-860820-850 680-720 1050-850 0.41 0.3 0.7 1.1 41Cr4 7035     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 40Ch 41Cr4 530 A40 530 M40 5140 AUTO DCSN:14151 VC135 V500       :: فولاد فـنـری برای ساخت فنرهای چند لایه ای- مارپیچ تخت و فنر های میله ای تحت پیچش به کار می رود ( تسمه تا قطر 30 میلیمتر ضخامت و گرد تا قطر 40 میلیمتر ). برای کار در حرارت زیاد ( تا حدود 300 درجه سانتی گراد ) نیز مناسب است. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr تابانیده 23آبکاری شده  31 450-520 روغن 830-860 640-680 1050-850برای کارهای معمولی______900-850برای فنر 0.51 0.3 1.0 1.1 0.1 50CrV4 8159     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 50ChGFA 50CrV4 ~735A50(En47) ~6150 CV4CSN:15260 DCRV F2K C.R.V F550   :: فولادهای ابزاری گرمکاربه طور کلی این دسته از فولادها به چهار نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند. نوع اولپس از آبکاری و برگشت، سختی و استحکام خود را در حرارت زیاد حفظ نموده و جهت ساخت انواع ابزار و قالب گرمکار آهن و فولاد و سایر فلزات گداخته، هم چنین قالب های تزریقی و تحت فشار فلزات سنگین مناسب است. جدول زیر ارائه دهنده ی ویژگی های این فلز تحت استاندارهای مختلف است. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 50-5444-48 دو مرتبه در 600-680 درجه برگشت داده و در هوا خنک شود روغن حمام نمک 500-550C هوا 1060-1100 750-800 1100-900 0.32 2.4 0.6 4.3 X30WCrV53 2567     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 4Ch2W5FM 212D2CSN:19720 SPECIALW5 RWA WKZ 50 W105   نوع دوماین فولاد گرمکار نیزمقاومت و سختی خود را مانند 2567 بالا در حرارت نسبتا زیاد به خوبی حفظ می نماید.جهت ساخت قالب های تزریقی فلزات سبک مناسب است.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 52-5650-54 دو مرتبه در 550-650 درجه برگشت داده و در هوا خنک شود روغن حمام نمک 500-550C هوا 1020-1080 750-800 1100-900 0.39 0.1 5.0 1.3 0.1 X40CrMoV51 2344     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 4ch5MFIS X35CrMoVo5KU BH 13 H 13 8407 TLI19554 E38 V RDC2V US ULTRA2 W302   نوع سومبا داشتن سختی زیاد بسیار خوش تراش بوده و با قابلیت پلیش بسیار عالی جهت قالب های پلاستیک و ملامین سازی مصرف می شود و معمولا نیاز به آبکاری ندارد.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 620-680 روغن 820-850 760-780 1050-850 0.33 0.8 1.6 0.4 S: 0.07 40CrMnMoS 86 2312     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید ~P20 718 GS31.2311CSN:19520 CMSK MFRS K456 M210   نوع چهارماین فولاد مخصوص صنایع پرسکاری و آهنگری (فورجینگ) و همچنین مخصوص سیلندرها و قالب های تزریقی (اکستروژن) برای فلزات غیر آهنی می باشد.با پلیش عالی در صنایع پلاستیک سازی مصرف می شود. در مقابل ضربه و اصطکاک نیز مقاوم است. با خواص بالا و درجه بازگشت 300-160 درجه سانتی گراد به عنوان سردکار نیز می توان استفاده کرد.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان   سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 52-56 400-650 روغن 830-870 650-700 1100-850 0.55 0.7 0.3 1.7 0.1 55NicrMov6 2713     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 5Ch NM Nr.5 L6 ALVAR14 TBM1CSN:19662 AMS RGS1 GNM W501         :: فولادهای ابزاری سردکار به طور کلی این دسته از فولادها به پنج نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند. نوع اولاین فولاد در آبکاری  تغییر فرم نمی دهد. برای ساخت سنبه _ ماتریس _قالب های سرامیکی چینی _ کاشی _ ابزار برشی مانند تیغچه _ برقو _قلاویز _ تیغه های برش فلزات _ ابزار خم قالب های پرس و کشش و فرم دهنده و قرقره عاج به کار می رود. در مقابل سایش بسیار مقاوم است. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 63-65 100-400 روغن حمام نمک 200-250C400-450C تا قطر 25 میلیمتر هوای خشک فشرده 930-980 800-850 1050-850 2.00 11.5 X210Cr12 2080     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید Ch12 X210Cr13Ku BD3 D3 2002CSN:19436 BORA12 RCC SPECIALK K100   نوع دوماین فولاد نیز دارای خواص فولاد بالا (2080) می باشد. با داشتن تنگستن اضافی دارای راندمان کار بسیار بالا بوده و در مقابل حرارت ناشی از کار خاصیت برشی خود را به خوبی حفظ می نماید.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 64-66 100-400 روغن حمام نمک 200-250C یا400-450Cهوا - هوای فشرده 950-980 800-850 1050-850 2.10 11.5 0.7 X210CrW12 2436     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید Ch12W D6 XW5 2002SPECIALCSN:19437 BORA RCCEXTRA SPECIALKR K107   نوع سومفولادی است مقاوم در مقابل ضربه و فشار برای ساخت انواع سنبه های پر استقامت سنبه های حکاکی _ زرگری و ضرب مسکوکات _ انواع قلم _ ماتریس برش _ تیغچه های برش ورق و میله گردهای فولادی با ضخامت و سختی زیاد به کار می رود. در کارخانجات میخ سازی نیز مصرف می شود. برای برش چوب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با تغییر درجه بازگشت به عنوان گرمکار نیز به کار می رود.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 55-59 100-400 روغن 890-920 710-750 1050-850 0.47 0.9 1.0 0.2 2.0 45WCrV7 2542     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 5ChW2SF 58WCr9KU BS1 S1 M4 TENAX N RTW2H MY EXTRA K450   نوع چهارماین فولاد با وجود قدرت برش زیاد برای ورق های نازک و مقاومت در مقابل اصطکاک شکننده نبوده و برای ابزار سردکار مانند ابزارهای نجاری _ سنبه _ ماتریس _ برش پرس و کشش و انواع ابزارهای اندازه گیری به کار می رود. در کارخانجات پروفیل سازی برای ساخت قرقره استفاده می شود پس از آبکاری فرم اصلی خود را حفظ می نماید. با پلیش عالی برای ساخت انواع قالب های ملامین _ باکلیت و پلاستیک مصرف می شود.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان   سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 63-65 100-400 روغنحمام نمک 200-250Cتا قطر 20میلیمتر 820-780 710-750 1050-850 0.95 1.1 0.5 0.1 0.5 100MnCrW4 2510     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 9ChWG BO1 O1 DF2 STABiL KCSN:19314 VERESTA V RUS3 AMUTITS K460   -------------------------------------------------- نوع پنجمفولاد نقره ای به صورت سنگ زده برای ساخت انواع سنبه _ پین _ مته _ حدیده _ قلاویز برقو و وسایل دقیق مانند محور ماشین های کوچک به کار می رود.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 64-66 100-400 آب   روغن تا قطر 12 میلیمتر 780-810810-840 710-750 1050-850 1.18 0.7 0.1 115CrV3 2210     :: فولادهای ابزاری کربنیاین فولاد برای ساخت همه نوع ابزار دستی و کشاورزی مانند قلم دستی - چاقو - تیغ اره - داس - انواع چکش - آچار - پیچ کش - پیچ و مهره - سندان - ماتریس - محور کرپی و سایر ابزار ساده به کار می رود. در مقابل اصطکاک داری مقاومت خوبی است. برای قالب های تزریق پلاستیک و تقویت پشت و زیر انواع قالب ها به کار می رود. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 5863 100-300 روغن آب 800-830790-820 680-710 1050-800 0.60 0.3 0.7 C 60 W 1740     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید W1 760 T5WEXTRACSN:19103 W85 T5 MS60 K960                       :: فولادهای ساختمانی کربنیبه طور کلی این دسته از فولادها به دو دسته اصلی با استانداردهای مختلف تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند : نوع اول با دارا بودن مقاومت در مقابل سایش و حرارت در کارخانجات سیمان و آجر سازی به منظور ساخت قطعات یدکی مانند سرندهای سنگ شکن - سپرهای آسیاب - بدنه ماشین آلات و دیگر قطعات یدکی مانند شاتون دسته پیستون - شافت - دوک - پیم آچار - اهرم - میخ - دنده مارپیچی و انواع کوپلینگ و سایر قطعات مشابه به کار می رود. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 550-660 روغن آب 830-860820-850 650-700 1100-850 0.45 0.3 0.7 CK45 1191     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 45 C45;C46 O80M46 O60A47 ~1045 W6HCSN:12050 CK45 RM4 HEH V945   -------------------------------------------------- نوع دومفولاد سرد کشیده شده و پلیش خورده  ST60-2  برای ساخت شافت های چاه عمیق - لوازم یدکی ماشین آلات در راه آهن - نساجی - ماشین سازی - کشتی سازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.عملیات حرارتی در کارخانه انجام گرفته است.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 0.4 E335ST 60-2 1.0060     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید ST60-2   :: فولادهای ساختمانی آلیاژی فولادهای ساختمانی آلیاژی به دو نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند. نوع اول این دسته از فولادها دارای چهار استاندارد  مختلف می باشند که برای ساخت قطعات یدکی مانند پلوس - فول - میل لنگ - شاتون - اکسل ماندالین - محور - شافت - میل گاردن - دسته پیستون و وسایل یدکی هواپیما و سایر قطعات ماشین آلات به کار می رود. فولاد 7225 به علت کم شدن سختی از سطح تا مفز برای ساخت قطعاتی که ضربه خور زیاد داشته و باید حالت ارتجاعی نیز داشته باشند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. گرچه این فولادها عملا برای ساخت قالب های پلاستیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ولی استانداردهای 6580 و 6582 به علت دارا بودن کرم و نیکل بالا دارای پلیش بهتری می باشند. استاندارد اول HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغن 830-860 650-700 1050-850 0.30 0.3 0.5 2.0 0.4 2.0 30CrNiMo8 6580     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 823M30 BOZSCSN:16435 D 22 S MONiX 2 VCN200 V145   -------------------------------------------------- استاندارد دوم   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغن 830-860 650-700 1050-850 0.34 0.3 0.5 1.5 0.2 1.5 34CrNiMO6 6582     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 38Ch2N2MA 35NiCrMO6KB 817M40 4340 705 BOZCSN:19341 D 15 S MONiX 15 VCN 150 V155   -------------------------------------------------- استاندارد سوم   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغنآب 830-860820-850 650-700 1050-850 0.36 0.3 0.7 1.1 0.2 1.1 36CrNIMO4 6511     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 40ChN2MA 38NiCrMO4(KB) 816M40 9840 BOZI MONiX 10 VCN 100 V165   استاندارد چهارم   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 48-50 540-680 روغنآب 830-860820-850 680-720 1050-850 0.41 0.3 0.7 1.1 0.2 42CrMO4 7225     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 38ChMA 42CrMO440CrMO4 708M40 41404142 709 Cm5CSN:15142 BSH MO40 VCL 140 V320   استاندارد پنجماین فولاد برای ساخت میل لنگ - شافت - اکسل - دوک - شاتون و سایر قطعاتی که فشارهای معمولی و متوسط را باید متحمل شوند مورد استفاده قرار می گیرند.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 40-48 540-680 روغنآب 830-860820-850 680-720 1050-850 0.41 0.3 0.7 1.1 41Cr4 7035     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 40Ch 41Cr4 530 A40 530 M40 5140 AUTO DCSN:14151 VC135 V500   :: فولادهای سمانتاسیون آلیاژی فولادهای سمانته  به دو دسته با استانداردهای مختلف تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند : نوع اولاین فولاد سمانته به علت دارا بودن کرم و نیکل بالا در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار عالی دارد. برای ساخت انواع چرخ دنده پیستون میله های هزار خار - گژن پین میل فرمان و ... به کار می رود و با پلیش عالی در صنایع پلاستیک و ملامین نیز به کار می رود. با استاندارد 5919 (7210 آساب) تقریبا خواص مشابهی دارد. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 60 170-210 روغن آب حمام نمک 160-250Cفرو بردن در آب فقط برای قطعات بزرگ با اشکال ساده 800-830 650-700 در کوره به آهستگی خنک شود 1150-850 0.18 0.3 0.5 2.0 2.0 18crNi8 5920     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 15Ch2GN2T EN320 تقریبا بهتر از 7210 بهتر از CNICSN:16321 E22Z RECN ECN200 E220   نوع دوماین فولاد سمانته نیز برای ساخت کلیه قطعاتی که باید دارای سطح بسیار سخت و مغز نرم باشند به کار می رود.مانند انواع مختلف چرخ دنده - میل فرمان - کرانویل و پیتیون و غیره در صنایع پلاستیک نیز استفاده می شود. با استاندارد 7147 تقریبا خواص مشابهی دارد. برای ساخت پوسته های فک آسیاب و میل جک های هیدرولیکی نیز به کار می رود.             HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 60 170-210 روغن آب حمام نمک (160-250C)فرو بردن در آب فقط برای قطعات بزرگ با اشکال ساده 810-840 650-700 1150-850 0.17 0.3 1.2 1.0 16MnCr5 7131     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 18ChG 16MC5 527M17 527A19 (~EN207) 5115 CE2CSN:14220 ECN EC 80 EB 80 E410   :: فولادهای تندبر (خشکه هوایی) به طور کلی این دسته از فولادها به دو دسته اصلی با استانداردهای مختلف تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند : نوع اولبرای ساخت تیغچه - فرز - برقو - حدیده - قلاویز - ماتریس - قلم تراش و غیره مخصوص کار روی آهن - فولاد - چدن های مختلف و مواد سخت دیگر ٬ مقاوم در مقابل ضربه و اصطکاک بدون مواد خنک کننده هم خوب است. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 64-66 دو مرتبه در 550-580درجه برگشت داده و در هوا خنک شود روغن یا هوای فشرده حمام نمک500-550C 1240-1280 770-840 1150-900 0.8 4.3 0.7 1.5Co:4.8 18.0 S18-1-2-5(E18Co5) 3255     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید RI8K5F2 X78WCO1805KU ~BT4 ~T4 MAXSPECIAL55CSN:19855 KOBALT2 GIGANT77 SUPER RAPID EXTRA500 S305   -------------------------------------------------- نوع دومموارد استفاده این فولاد تندبر مانند استاندارد بالا 3255 می باشد.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr   64-66 دو مرتبه در 540-570درجه برگشت داده و در هوا خنک شود روغن یا هوای فشرده حمام نمک500-550C 1190-1230 770-840 1100-900 089 4.3 5.0 1.9 6.4 S 6-5-2(DMo5) 3343     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید ~R6M3 X82WMO 0605KU X82WMO V65 BM2 M2 HSP41 MAXSPECIAL M05CSN:19830 MO 20 GIGANT M5 SUPER RAPID EXTRAMO S600   :: فولاد بلبرینگی (یاتاقان) به فولاد بلبرینگی معروف است و تا مفز آب می گیرد و در مقابل فشارهای موضعی و سایش مقاومت بسیار خوبی دارد. پلیش خوبی دارد و دارای مصرف گسترده در صنایع بلبرینگ سازی است. برای ساخت غلطک های رولبرنگ و ساچمه های بلبرنگ و بدنه آن و سوزن انژکتور به کار می رود. عملا برای ساخت میله راهنما و کولت نیز صاحبان صنایع استفاده می نمایند. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 63 150-200 روغنآب 830-870800-830 750-800 1100-850 1.0 0.3 0.3 1.5 100Cr6 3505     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید SChGFA 100Cr6 S135 52100 KLZCSN:14109 RWS R100   :: فولاد نسوز این فولاد در مقابل حرارت های تا 1200 درجه سانتیگراد مقاوم بوده و برای کاربرد در تمامی مواردی که قطعه در معرض حرارت زیاد قرار می گیرد نظیر کوره های عملیات حرارتی فولاد و ابزارهای مربوطه - کوره های پخت لعاب و سیمان قالب شیشه کریستال و غیره قابل استفاده است.   جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr ضخامت بیش از 2 میلیمتر آبضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا Temperquenching1050-1120سرد کردن ناگهانی 1150-800 0.08 2.0 24.8 19.8 X15CrNiSi 2520 4841     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 20Ch 25N20 S2 X16CrNiSi 310S24 314310 AKCCSN:17255 THERMAX11 A NH22 FFB H525   :: فولاد ضد زنگاین فولاد ضد زنگ بوده و برای ساخت قطعاتی که در تماس با آب و بخار می باشند مانند شافت های تلمبه - چاه آب - پیچ و مهره - پیم - ابزارهای جراحی و پره های توربین به کار می رود. برای جوشکاری مناسب است ولی قبل از جوشکاری باید حدود 300-400 درجه سانتیگراد گرم شود. بعد از جوشکاری مراحل آبکاری و تابانیدن باید انجام گیرد . تحمل حرارتی این فولاد حدود 500 درجه می باشد. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr 650-700 روغن هوا 980-1030 750-800 در کوره به آهستگی خنک شود 1150-750 در خاکستر به آهستگی خنک شود 0.20 13.0 X20Cr13 4021     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 20Ch13 X20Cr13 420S37 420 AK25CSN:17022 REMANT 4021 RNO KW20 N320   :: فولادهای ضد اسید و قلیایی به طور کلی این دسته از فولادها به سه نوع مختلف با موارد مصرف مشخص، تحت استاندارهای بین المللی تعریف شده در این زمینه تقسیم شده اند که هر یک از آنها به شرح زیر می باشند. نوع اولاز این فولاد برای ساخت لوازم آشپزخانه و قطعات صنایع مواد غذایی - نساجی و غیره استفاده می شود. در مقابل زنگ زدگی حاصل از بخار آب و مواد اسیدی و قلیایی مقاوم می باشد. قابلیت کشش و پلیش آن عالی است و پس از جوشکاری نیازی به آبکاری ندارد. جدول استانداردها و نام های بین المللی HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr ضخامت بیش از 2 میلیمتر آبضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا 1000-1050 1150-750 در هوا خنک شود 0.05 حداکثر 18.5 9.5 X5CrNi18 10 4301     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 08Ch18N10 X5CrNi1810 304S15 304S16 304S31 304 304H AKV7CSN:17240 REMANIT4301 ANOXiN 2P AS2W A500   -------------------------------------------------- نوع دومموارد استفاده این فولاد مانن 4301 می باشد. منتها با دارا بودن مولیبدن مقاومت ضد اسیدی و قلیایی آن افزایش می یابد. مصرف این فولاد به خصوص در صنایع نساجی نیز توصیه می شود.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr ضخامت بیش از 2 میلیمتر آبضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا 1050-1100 1150-800 در هوا خنک شود 0.05 حداکثر 17.0 2.2 11.0 X5CrNiMO 17 12 2 4401     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S مریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان  (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید X5CrNiMO17 12 316S16316S31 316 AKVEXTRA7CSN:17346 REMANIT4401 ANOXiN4P AS4W A120   نوع سوماین فولاد نیز مانند استاندارد 4301 برای ساخت وسایل و قطعات مورد استفاده در صنایع غذایی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.   HRC عملیــــات حرارتـــــــی آنالـــیـــــــــــــــز استاندارد  آلمان سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr ضخامت بیش از 2 میلیمتر آبضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا 1000-1050 1150-750در هوا خنک شود 0.06حداکثر 17.5 9.5 X6CrNiTi18 10 4541     روسیهGost ایتالیاUNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر نام قدیم نام جدید 12Ch18N10TCh18N10T09Ch1810T X6CrNiTi18 11 321 S12321 S13 321 AKVS7CSN:17247 A700    


مطالب مشابه :


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در 2014-2013 توسط تایمز + جدول صد دانشگاه برتر

دسته بندی. دین و پس از این کشورها به ترتیب هلند با 8 دانشگاه، آلمان با 6 دانشگاه در جدول
پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان در سال 2013 + جدول رتبه‌بندی

پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان در سال 2013 + جدول دسته بندی. دین و آلمان با رشد 17
گران‌ترین و پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان در سال 2013 + جدول رتبه‌بندی و عکس

گران‌ترین و پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان در سال 2013 + جدول دسته بندی. دین و آلمان با
برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 - قهرمانی آلمان

برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 آلمان: 3: 2: 1: 0: 7: 2: 5: 7: 2: برنامه و جدول نتایج لیگ
جدول برنامه بازی های ایران مرحله سوم والیبال مردان جهان 2014 لهستان - گروه بندی

جدول برنامه بازی های ایران مرحله سوم 2: آلمان: 3: 2: 1: 1: 1 برنامه هفته دوم لیگ دسته اول
نتایج هفته 2 لیگ یک - فوتبال ایران 93-94 - جدول

نتایج هفته 2 جدول - زمان و هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با
مقایسه نرخ تورم ایران با برخی از کشورهای جهان در سال 2012 + جدول

مقایسه نرخ تورم ایران با برخی از کشورهای جهان در سال 2012 + جدول دسته بندی. دین و آلمان: 2
آنالیز فولاد ها

نوع اول این دسته از فولادها استاندارد آلمان سختی به جدول زیر ارائه
رتبه‌بندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول

رتبه‌بندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول دسته بندی. دین و (آلمان
جدول دسته یک تهران رده امید

جدول دسته یک تهران رده امتیاز: 1: استقلال جنوب: ۱۳: ۳۱: 2: لیگ المان.
برچسب :