حساب کردن طالع ، جفت بودن ستاره ها ، ستاره بخت

نحوه محاسبه طالع فرد و جفت بودن یا جفت نبودن ستاره اشخاص

چگونگی حساب کردن طالع شخص و اینکه آیا دو نفر ستاره  بخت شان با هم هماهنگ و جفت است و ازدواج آنها با یکدیگر مشکلی ندارد و ان شاء الله  تا به آخر با هم زندگی خواهند نمود و یا اینکه برعکس، ستاره و طالعشان با هم جفت نیست و زندگی و ازدواج آنها با هم به احتمال زیاد با موانع و مشکلات و قهر و آشتی پی درپی و بی مورد همراه خواهد بود را میتوان به شرح زیر توضیح داد.
هر سال ۱۲ ماه دارد ،هر ماه را طالعی گفته اند در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه یکی از این دوازده طالع می شود و آن۱۲ طالع به نام :۱-(حمل) ۲-(ثور) ۳-(جوزا) ۴-(سرطان) ۵-(اسد) ۶-(سنبله) ۷-(میزان) ۸-(عقرب) ۹-(قوس) ۱۰-(جدی) ۱۱-(دلو)۱۲-(حوت) می باشد.
هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم باید نام و نام مادر او را به حروف ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنیم سپس حاصل جمع را تقسیم بر ۱۲ کرده و با قیمانده طالع شخص می گردد.

توجه!!!
اگر زمانی باقیمانده صفر (۰۰) باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود.
و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در فارسی (۳۲) حرف وجود دارد اما در عربی حروف ابجد (۲۸) حرف وجود دارد و فرق آنها (۴) حرف (گ چ پ ژ ) می باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم.
ه و ش ن گ (بنت) ژ ا ل ه = ۵ ۶ ۳۰۰ ۵۰ خالی  (بنت ) خالی  ۱ ۳۰ ۵
جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبیر می شود  ۳۶۱=۵+۶+۳۰۰+۵۰
جمع عدد ژاله به عدد ابجد کبیر می شود  ۳۶=۱+۳۰+۵
مجموع نام و نام مادر او می شود  ۳۹۷=۳۶+۳۶۱
چون  که دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم و با قیمانده از تقسیم طالع آقای هوشنگ می شود .
۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ نتیجه باقیمانده ۱ می شود و طالع آن حمل می باشد.
هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد زاده مریم با خانم فاطمه زاده بتول می تواند ازدواج بکند یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی می کنند یا نه ؟
اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر یا جمل در آورده و بعد جدا ،جدا حساب کرده و بعد تقسیم  بر( ۵ )می کنیم.
لطفآ به موارد زیر توجه کامل بفر مایید
اول آقای : (م ح م د ) زاده (م ر ی م )            دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل )
اول آقای : (۴۰ ۸ ۴۰ ۴ ) زاده (۴۰ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰ )         دوم خانوم  :  (۸۰ ۱ ۹ ۴۰ ۵ ) زاده (۲ ۴۰۰ ۶ ۳۰ )
جمع عدد محمد ۹۲ + جمع عدد مریم ۲۹۰ و جمع خانم فاطمه ۱۳۵ + جمع عدد بتول ۴۳۸
۹۹۵=۳۸۲+۵۷۳
مجموع چهار اسم بالا برابر است با ۹۵۵ ،اکنون ۹۵۵ را تقسیم بر ۵ می کنیم.
(اگر با قیمانده تقسیم بالا ۱ یا ۳ یا ۵ شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد و تا آخر با هم زندگی می کنند)
با قیمانده تقسیم بالا ۵ می گردد و معلوم می شود که ستاره این دو نفر با هم جفت است و به هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند.
اگر باقیمانده تقسیم ۲ یا ۴ گردد این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

توجه!!!
اگر زمانی باقیمانده صفر گردد معلوم می شود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشد و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد و تا آخر زندگی خانواده طرفین همیشه باهم به طور قهر می باشند.


مطالب مشابه :


ستاره بخت

عاشــق☻دلشکستــــه - ستاره بخت - اینجـا میتونـی خـودتـو آرومـ کنـی
ستاره بخت

ستاره بخت سلام و درود . درراستای معرفی هنرمندان قدیمی موسیقی ایران ،دراین پست تصنیفی قدیمی
حساب کردن طالع ، جفت بودن ستاره ها ، ستاره بخت

مشاور تلفنی همراه با فال 09333779892 - حساب کردن طالع ، جفت بودن ستاره ها ، ستاره بخت - گوشی شنوا
خاطرات یک دختر دانشجوی دم بخت (طنز)

ستاره شب - خاطرات یک دختر دانشجوی دم بخت (طنز) - ستاره
تست ازدواج ویژه دم بخت ها

ستاره درخشان زندگی - تست ازدواج ویژه دم بخت ها - مطالب متنوع - ستاره درخشان زندگی
:: ستاره بخت و اقبال شما در این هفته...

اس ام اس جدید::عاشقانه::سرکاری::فلسفی - :: ستاره بخت و اقبال شما در این هفته -
برچسب :