کاتالوگ و نقشه جعبه فیوز زانتیا 2000 ، قیمت قطعات خودروی پراید و نقشه مدار انژکتور ریو
آشنایی با نحوه عملکرد سنسورها


o2

 


سنسور قطعه ای است که کمیتهای فیزیکی را به کمیتهای الکتریکی تبدیل می کند به طوری که می توانند مقادیر فیزیکی مانند فشار ، درجه حرارت و ... را آشکار سازند.

سوئیچ ها و کلیدها:

سوئیچها ، سنسورهای دو حالته خاموش به روشن می باشند که تغییر در وضعیت آنها یک مدار الکتریکی را باز کرده یا می بندد .این تغییرات می تواند به علل زیر باشد :

پدیده فیزیکی : حرارت، فشار و ...
پدیده مکانیکی : حرکت ، تماس و ...

این کلیدها معمولا "برای کنترل چراغ اخطار استفاده می شود اما می توان از آن برای ارسال یک سیگنال به یک واحد الکترونیکی نیز استفاده نمود .

مقاومت های متغیر :

ترمیستورها قطعاتی هستند که مقاومت الکتریکی آنها با تغییر دما تغییر می کند
بر خلاف ترموسوئیچ ها (سوئیچ حرارتی ) که در یک دمای مشخص باز یا بسته می شوند ، مقاومتهای حرارتی به طور پیوسته مقاومتشان بر حسب دمای محیط تغییر می کند.
مقدار تغییر مقاومت بر حسب دما خطی نمی باشد و به نوع مواد بکار رفته در آن بستگی دارد( فلز یا نیمه هادی) مقامتهای حرارتی سنسورهایی هستند که برای اندازه گیری دمای سیالات از آنها استفاده می شود .( مثلاً اندازه گیری دمای آب یا هوا)

سنسور دمای آب
سنسور دمای آب
رئوستا و پتانسیومتر:

رئوستا و پتانسیومتر ، مقاومتهای متغیری هستند که برای تبدیل حرکت مکانیکی به اطلاعات الکتریکی استفاده می شوند .

رئوستا:

رئوستا یک سنسور دوسیمه است که از یک مسیر مقاومتی تشکیل شده که به یک پتانسیل الکتریکی( مثلا 12 ولت) متصل است و بر روی آن یک پایه مکانیکی حرکت می کند .

پتانسیومتر:

پتانسیومتر یک سنسور سه سیمه می باشد که مسیر مقاومتی داخل آن از یک طرف به ولتاژ صفر یا زمین و از طرف دیگر یه ولتاژ 5 یا 12 ولت متصل می گردد و با حرکت یک پایه متحرک ، مقادیر مقاومتی متغیری را ایجاد می نماید .
بنابراین با تغییر مقدار مقاومت ولتاژهای متفاوتی را در هر نقطه خواهیم داشت (نقطه تقسیم ولتاژ) . هنگام استفاده از یک پتانسیومتر ولتاژ و جریان هر دو تغییر می یابند اما کامپیوتر تنها از طریق تغییرات ولتاژ برای انجام محاسبات خود استفاده می کند .

تفاوت کاربردهای رئوستا و پتانسیومتر :

در حالت استفاده از یک رئوستا ولتاژ در داخل واحد کنترل الکترونیکی اندازه گیری می گردد لکن در پتانسیومتر ولتاژ در خارج از واحد کنترل الکترونیکی اندازه گیری می شود در پتانسیومتر هنگامی که پایه متحرک تغییر می کند مقادیر متفاوتی از ولتاژ را به ما می دهد که در این حالت یک تقسیم کننده ولتاژ را به وجود می آورد.

سنسور القایی :

این سنسورها از خاصیت القاء الکترومغناطیسی استفاده می کنند . سنسور فوق از یک سیم پیچ که به دور آهنربای دائم پیچیده شده ، تشکیل شده است . هنگامی که میدان مغناطیسی آهن ربا توسط یک فلز قطع می شود ، جریان داخل سیم پیچ القا می شود .

سنسورهایی مانند دور موتور و سرعت چرخ ABS که در آنها گردش یک چرخ دنده فلزی میدان سنسور را قطع می کند ، ولتاژ متناوب در سیم پیچ القا می کنند .
مقدار ولتاژ و فرکانس سیگنال به سرعت دوران چرخ دنده بستگی دارد .

سنسور دور موتور
سنسور دور موتور

تستهای ممکن :

- کنترل فاصله بین سنسور و چرخ دنده
- استفاده از دستگاه عیب یاب برای کنترل انطباق پارامترها
- بررسی ولتاژ خروجی سنسور
- اندازه گیری مقاومت سنسور

سنسور القایی متغیر :

حرکت هسته آهنی نرم داخل سیم پیچ باعث تغییر خاصیت القایی آن می شود از این اصل در سنسور القایی متغیر استفاده می شود . تغییرات خاصیت القایی سنسور موجب تغییر در سیگنال ارسالی توسط واحد کنترل الکترونیکی می شود . از این تکنولوژی برای جلوگیری از تماس قطعات متحرک با یکدیگر و نیز افزایش قابلیت اطمینان سیستمها استفاده می شود .

تستهای ممکن :

استفاده از دستگاه عیب یاب برای کنترل انطباق پارامترها ، مقاومت الکتریکی سیم پیچ و بررسی سیگنال ارسالی از طرف کامپیوتر.

سنسور اثر هال:

وقتی جریان از یک صفحه نیمه رسانا عبور می کند ولتاژ بین دو سطح AوB بوجود نمی آید . اما اگر صفحه نیمه هادی در یک میدان مغناطیسی قرار بگیرد بین دو سطح AوB ولتاژ بوجود می آید .به طور کلی ، سنسورهای اثر هال دارای سه سیم هست (دو سیم برای تغذیه و یک سیم برای سیگنال خروجی) ، اما بعضی از آنها دو سیمه هستند (یک سیم برای تغذیه و دیگری برای تغذیه یا خروجی سیگنال) مثالهای کاربردی: سنسور سرعت (سنسورABS) در بعضی خودروها

سنسور سرعت
سنسور سرعت

تستهای ممکن :

- استفاده از دستگاه عیب یاب برای کنترل انطباق پارامترها
- ولتاژ تغذیه سنسور (توسط مولتی متر)
- بررسی سیگنال ارسالی توسط سنسور

سنسورهای پیزو الکتریک:

سنسورهای پیزوالکتریک تولیدکننده جریان هستند یک ضربه یا به عبارتی تغییر فشار بر روی جسم سرامیکی با ساختار کریستالی ، ولتاژی در دو سر جسم پدید می آورد . این یک خاصیت معکوس پذیر است و کشش اعمال شده بر روی آن موجب تغییر حالت و تغییر شکل جسم خواهد شد .

مثال کاربردی : سنسور ضربه (کوبش موتور)

ناک سنسور


تستهای ممکن :
استفاده از دستگاه عیب یاب برای کنترل انطباق پارامترها و بررسی سیگنال ارسالی توسط سنسور.

سنسورهای پیزو مقاومتی (پیزورزیستیو)

این سنسورها بر اساس خواص بعضی از مواد نیمه هادی که در اثر وارد شدن نی رو مقدار مقاومت آنها تغییر می کند ، عمل می نمایند .
این سنسورها با ولتاژ تغذیه 5 ولت کار می کند و دارای سه سیم می باشد دو سیم برای مثبت و منفی و دیگری برای سیگنال خروجی .
سنسور از یک ماده پیزو رزیستیو که بر روی کپسول فشاری قرار گرفته و نیز از یک مدار الکتر یکی تشکیل شده است . کل مجموعه در داخل یک محفظه درزبندی شده قرار گرفته و در معرض فشار(مثلا فشار منیفولد) قرار می گیرد .با تغییر شکل کپسول بر روی ماده پیزو رزیستیو ، نیرو وارد شده و مقاومت آن تغییر می کند.
تغییرات فوق توسط مدار الکترونیکی پردازش شده و به ی ک ولتاژ متغیر تبدیل شده و برای کامپیوتر ارسال می گردد . معروفترین کاربرد آن در سنسور فشار هوا در مدار سیستم سوخت رسانی انژکتوری می باشد .

سنسور مپ
مپ سنسور


تستهای ممکن :
استفاده از دستگاه عیب یاب برای کنترل انطباق پارامترها ، ولتاژ تغذیه سنسور توسط مولتی مترو سیگنال خروجی سنسور


سنسورهای فیلم داغ:

از این سنسورها برای اندازه گیری مقدار هوای ورودی استفاده می شود عمدتاً در سیستمهای سوخت رسانی بنزینی به کار می رود این سنسور از یک صفحه که از عناصر دارای مقاومت الکتریکی پوشانده شده و در دمای ثابتی نگه داری می شود تشکیل شده است . با عبور جریان هوا از کنار این صفحه دمای آن تغییر می کند . مدار الکترونیکی سنسور متوجه کم شدن دما شده و جریان الکتریکی را برای جبران کاهش دما ارسال می کند تا دما ثابت بماند . تغییرات جریان توسط مدار الکترونیکی پردازش شده و به یک ولتاژ متغیر تبدیل می شود . این سنسور دارای یک سنسور اندازه گیری دمای هوا نیز می باشد تا اطلاعات بدست آمده را اصلاح نماید .

تستهای ممکن :

- استفاده از دستگاه عیب یاب برای کنترل انطباق پارامترها
- ولتاژ تغذیه سنسور توسط مولتی متر
- سیگنال خروجی سنسور
 جمع آوري و نوشته: بابک خالق پرست

© استفاده از مطلب فوق تنها با ذکر مستقيم منبع مجاز است.


مطالب مشابه :


جعبه فیوز پراید

مکانیک خودرو .- دستگاه دیاگ - جعبه فیوز پراید - دستگاه دیاگ.
شرکت Honda در خودروی Honda civic این طراحی را انجام داده است. Honda civic موتور بنزینی 9.4/1 106 HP موتور گازسوز طراحی شده 12.5/1 112 HP فیوزهای CNG در پراید OMVL : داخل جعبه فیوز – 10 A- اگر بسوزد دستگاه دیاگ CNG وصل نمی شود.
مطالبي در مورد فيوزها و تعويض آنها

در پرايد يک فيوز اصلي داريم که با باز کردن کاپوت جلوي ماشين در قسمت راست ماشين بالاي سر باتري بوده و به شکل زير مي باشد ... فيوزهاي فرعي ديگری هست که برق قسمتهاي مختلف از آن تقسيم مي شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربيلک فرمان و مقداري پايين تر از آن قرار دارد (شکل بالا)براي تعويض و دانستن فيوز سوخته شده شما مي توانيد يک کپي از جدول جعبه فيوزها به تفکيک مصرف آمپر و رنگ آنها از شکل زیر در خودرو خود داشته باشيد و با مواجعه شدن با مشکل با کمک اين جدول مي توانيد ...
لیست اقلام پراید

21450. 12. پیچ چرخی شرکتی. 300. 6600. 13. پیچ سیلندر ترمز جلو پراید (بلند). 6600. 14. پیچ سیلندر ترمز جلو پراید (کوتاه). 6600. 15. پیچ و مهره طبق. 6820. 16. تقویت شیشه بالابر (فیوزدار) مهسا. 7150. 17. جعبه فیوز داخل موتور مهسا. 120.
فروش قطعات یدکی اصلی پراید و پی کی در کرمانشاه

تجاري (UP)(F-550000), جعبه فرمان كامل پرايد. شركتي(L7) (F30000), جعبه فيوز داخل موتور پرايد. تجاري(UP) (F-100000), جك. تجاري(P2) (F-140000), جك كاپوت پرايد. شركتي(UP) (F-100000), جلو پنجره اسپرت پرايد. تجاري(UP) (F - 50000) ...
محصولات

سوکت موتور فن 405 سیستم تقویت چراغ جلو انواع خودروسوکت دو خانه راهنما 405 تقویت شیشه بالا بر 405 جعبه فیوز سیمی پراید پی کی تقویت شیشه بالابر پرایدسوکت سه خانه چراغ جلو انواع خودروسوکت چراغ خطر عقب پیکانسوکت پراغ جلو سمند ...
خاموش شدن ناگهانی خودرو

(در مورد پراید این قضیه بیشتر صدق میکند) یک لوله که به آن چهار انژکتور متصل است. به سر این لوله یک شیلنگ وصل است. برای خارج کردن شیلنگ از این لوله نیاز به انبردست ... در این جعبه تعداد زیادی فیوز قرار داشته که هر کدام مربوط به قسمتی میشود (در شماره آینده جعبه فیوز کاملاً شرح داده میشود) گاهی سوختن یک فیوز که مربوط به سیستم انژکتور یا سیستم مولد برق میشود از روشن شدن خودرو جلوگیری میکند. عدهای برای بیرون کشیدن فیوز مشکل دارند. معمولاً در پایین جعبه فیوز یا روی درب آن یک ...
جعبه فیوز پراید

دستگاه دیاگ - جعبه فیوز پراید - دستگاه دیاگ مکانیک خودرو .- دستگاه دیاگ . دستگاه دیاگ
جعبه فیوز خودرو

2-‌ در جعبه فیوز که در پراید و بسیاری دیگر از خودروها سمت چپ غربیلک فرمان و پایین داشبورد
جعبه فیوز سمند LX

مکانیک - جعبه فیوز سمند lx - سوالات کنکور- امتحانات نهایی- جزوات آموزشی و . در مقطع هنرستان و
برچسب :