واحد کار خیابان نوع آموزش توسط کاردستی

اتوبوس مدرسه24.gif

[تصویر: hk02601.gif]

مواد مورد نياز
1- جعبه خالي شير يا آبميوه
2-
كاغذ رنگي هر رنگي كه دوست داريد

3-
چسب مايع
4-
مداد يا ماژيك سياه
5- چهار عدد در نوشابه

] طرز ساختدربهاي نوشابه را كه بعنوان چرخهاي اتوبوس استفاده مي شود را رنگ كنيد . [تصویر: hk02603.gif]قسمت بيروني جعبه را با كاغذ رنگي بپوشانيد براي اينكار از چسب استفاده كنيد [تصویر: hk02604.gif]با استفاده از ماژيك سياه ، جزئيات اتوبوس مانند در و پنجره و عيره را بكشيد .هر طرحي كه دوست داريد اتوبوستان داشته باشد [تصویر: hk02601.gif]چرخهاي ماشين را با استفاده از چسب در كناره هاي جعبه بچسبانيد براي درست كردن سپر ماشين هم از نواري به پهناي 1 سانتيمتر و به طول جلو و عقب جعبه استفاده كنيد و بعد از رنگ كردن آنرا بچسبانيد


مطالب مشابه :


کاردستی واحد کار خیابان 2

کاردستی واحد کار خیابان 2. نمونه ی دوخت برای واحد خیابان
کاردستی واحد کار خیابان 1

کاردستی واحد کار خیابان 1. نمونه چراغ
واحد کار خیابان نوع آموزش توسط کاردستی

واحد کار خیابان نوع آموزش توسط کاردستی. تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰
واحد کار خیابان(کلاژ )

واحد کار خیابان د کار خیابان دنبال یه چیزی می که می شه با اون کلی کاردستی ساخت از
عکس دانش آموزان پیش دبستانی دکتر حسابی رامسر

واحد کار خیابان( کاردستی چراغ راهنمایی) واحد کار انسان ( اعضای بدن ) مفهوم روز و
واحد کار آبان

واحد کار : خیابان ( آبان ماه ) نقاشی و کاردستی . تصویر سازی با مستعطیل و شکل قطار .
واحد کار آشنایی با وسایل ارتباط جمعی

واحد کار تهران-خیابان دماوند-خیابان (لازم به ذکر است آموزش نقاشی، شعر، کاردستی
کاردستی

واحد کار خیابان بر همین اساس ساخت کاردستی با گردی اولین برگ از دفتر کاردستی کلاس من بود.
برچسب :