فعالیت های مکمل درس ششم جغرافیای 1

یران را در نقشه مشخص کنید.(هوش بصری و فضایی)

کدام بیوم ها در ایران بیشتر دیده می شوند؟ (هوش بصری و فضایی)

طول و عرض جغرافیایی ایران را مشخص کنید. (هوش منطقی ریاضی)

با توجه به شکل بیشتر خشکی ها در کدام نیمکره قرار دارند؟ (هوش بصری و فضایی)

بیوم های خشک و نیمه خشک در کدام عرض جغرافیایی قرار گرفته اند؟ چرا؟(هوش منطقی ریاضی)

بیوم های تندرا و سرزمین های قطبی در کدام عرض جغرافیایی قرار گرفته اند؟ چرا؟(هوش ریاضی)

بیشترین بیوم ها در سطح زمین کدام بیوم است؟ (هوش بصری و فضایی)

ارتباط بین بیوم و عرض جغرافیایی را مشخص کنید. (هوش منطقی و ریاضی)

بیوم استوایی در کدام قاره ها پراکنده است؟(هوش بصری و فضایی)

بیوم خشک و نیمه خشک در کدام قاره ها پراکنده است؟(هوش بصری و فضایی)

 

شکل پایین صفحه  55

آتش زدن جنگل ها چه تاثیری بر میزان اکسیژن و دی اکسید کربی هوا دارد؟ با یک شعر بیان کنید.(هوش ریتمیک)

تخریب جنگل چگونه دمای کره زمین را بالا می برد؟ (هوش منطقی و ریاضی)

 

 

شکل 2- 4

با توجه به شکل بگویید که احداث بزرگراه چگونه موجب تخریب جنگل شده است؟(هوش کلامی)

آیا فقط ساکنان بومی این جنگل ها از تخریب آنها دچار مشکل می شوند؟ اگر پاسخ خیر است توضیح دهید. (هوش کلامی)

 

 

شکل های فعالیت 2- 4

دو شکل فعالیت را با هم مقایسه کرده تفاوت ها و تشابهات آنها را بنویسید. ؟(هوش ارتباط فردی و غیر فردی)

نشانه های اصلی تخریب جنگل کدامند؟(هوش بصری و فضایی)

آثار و پیامدهای تخریب جنگل ها را بیان کنید؟ (هوش کلامی)

علل تخریب  جنگل ها کدامند؟(هوش منطقی و ریاضی)

با هم بحث کنید و بگویید برای کاهش تخریب این جنگل ها چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟(هوش ارتباط فردی و غیر فردی)

وضعیت آینده ی جنگل های جهان را پیش بینی کنید.؟(هوش ارتباط فردی و غیر فردی)

 

                                    گروه جغرافیای اسلام آباد غرب


مطالب مشابه :


نکات كليدي جغرافياي عمومی سال دوم دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ

نکات كليدي جغرافياي عمومی سال دوم دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ و فعالیت های صنعتی
پاسخ فعالیت های زیست اول دبیرستان

نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان درس آمار و مدل پاسخ فعالیت های زیست اول
برای دریافت پاسخ فعالیت های کتاب جغرافیای 2

برای دریافت پاسخ فعالیت های درس زندگی روستایی جغرافیای کلاس دوم نشنال جغرافی
پاسخ فعالیت های جغرافیای 2

پاسخ فعالیت های جغرافیای 2 .ساختمان امتحانات.طبقه دوم تلفن : 08317224315 روز فعالیت در گروه :
سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان

سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان در وبگاه گروه جغرافی فعالیت های
فعالیت های مکمل درس ششم جغرافیای 1

فعالیت های مکمل درس ششم جغرافیای نمونه سوالات جغرافی پیش دوم دبیرستان.: Weblog Themes By Pichak :.
سؤالات و پاسخ عربي، منطق جديد ،جغرافيا و فلسفه اول ،دوم و سوم دبيرستان

سؤالات و پاسخ عربي، منطق جديد ،جغرافيا و فلسفه اول ،دوم و دبیرستان،در های کنکوری
فعالیت جغرافیا 2 انسانی و نمونه سؤالات فلسفه و منطق جدید و عربی دبیرستان

فعالیت جغرافیا 2 انسانی و نمونه سؤالات فلسفه و منطق جدید و عربی دبیرستان های صدا و
سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان

سوالات متن جغرافیای سال دوم دبیرستان فعالیت های و پاسخ گویی صحیح به
برچسب :