جشن یکی از شب های شیرین تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل 1382 تا 1384

از سمت راست: بابک ، فریدون ، رحیم ،ابراهیم،محمد،جبرائیل،جواد،خودم ، ذوالفقار

پارس آباد،مشگین ،پارس آباد،خالخال،کیوی،آزار کندی،مشگین،اردبیل،هشتچین


مطالب مشابه :


دانشگاه فرهنگیان را به قطب تعلیم و تربیت تبدیل خواهیم کرد

دانشگاه فرهنگیان علامه امینی و پردیس فاطمه الزهراء این دانشگاه در شهر تبریز به
دانشگاه فرهنگیان

فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان تبریز، فیش حقوقی پردیس علامه امینی، پردیس
پاور پوینت زیست شناسی سال دوم دبیرستان

یافته ها و تحقیقات و مقاله های زیست شناسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز.
"علامه قاضی"

پردیس علامه امینی 1282 یا 1285 قمری در تبریز به جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
تبریک

تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل ورودی 82 و کارشناسی علامه امینی تبریز دانشگاه فرهنگیان
پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان مشخص شدند

محفل جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان جایی برای همه فرهنگیان علامه امینی تبریز.
جشن یکی از شب های شیرین تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل 1382 تا 1384

تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل ورودی 82 و کارشناسی علامه امینی تبریز دانشگاه فرهنگیان
آقای حاج رسول فنی اسکویی از معلمان فنی و بامرام مدرسه من

تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل ورودی 82 و کارشناسی علامه امینی تبریز دانشگاه فرهنگیان
برچسب :