در باره پارچه های طرحدار

پارچه شطرنجي، راه راه و گلدار

اگر الگو را روي پارچه شطرنجي يا راه راه قرار مي دهيد دقت كنيد و وسط جلو و پشت را دقيقا" روي خط راه با چهار خانه بگذاريد.

free sewing pattern

در اين صورت دقيقا" چهار خانه ها و راه راه ها و رنگ هايشان روي يكديگر قرار مي گيرند. قسمت هايي كه سخت است انرا قرينه در آورد مانند جيب ، يقه و سر آستين  بهتر است روي اريب پارچه قرار گيرد.

اگر مي خواهيد از پارچه هايي با طرح هاي و نقش و نگارهاي بزرگ استفاده كنيد قرار دادن الگو را در ارتباط با طرخ پارچه مد نظر داشته باشيد. براي مثال، الگو نبايد درز هاي زياد داشته باشد و يا بخش هايي با شكلهاي نا منظم طرح پارچه را تحت شعاع قرار داده از شكل بياندازد. و بايد طوري پارچه را قرار داد كه تقارن الگو هاي جلو و پشت به هم بخورد.

از قرار دادن قست هاي پر رنگ پارچه روي قسمت هاي پر بدن خودداري شود براي مثال روي باسن و سينه.

 


مطالب مشابه :


در باره پارچه های طرحدار

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و در باره پارچه های طرحدار و زیباترین سایت مدل لباس ;
مدل لباس :کار با پنل روی پیراهن

مدل لباس : کار با پنل مانتو بلند با کار طراحی پارچه سنتی. مانتو بلند سیلک با حاشیه طرحدار .
کمد لباس محبوب

مجلسی ترش کنید مثلا یه پارچه طرحدار این مدل لباس استفاده زیاد داره یه کم
برچسب :