اندازه تسمه کولر های آبی در مدلهای مختلف

                  تسمه ها ی کولر های آبی خانگی  و مدل های مختلف

 

 

اسم کولر و مدل کولر

3000

3500

4000

4500

5000

6000

6500

7000

 

آبسال

A-44

A-45

A-57-8

A-58

ندارد

ندارد

A-68

A-72

 

آزمایش

A-43

A-44

A-55-6

A-56

ندارد

A-64

ندارد

A-72

 

ارج

A-46,47

A-49

A-59

A-61

ندارد

A-66

ندارد

A-74

 

انیورسال

ندارد

A-45

ندارد

A-58

ندارد

ندارد

A-68

ندارد

 

الکترولوکس

A-44

A-44

A-58

A-59

ندارد

A-67

A-68

ندارد

 

جنرال

A-42

A-43

A-51

A-53

ندارد

A-63

A-68

ندارد

 

جهان کار

ندارد

A-45

ندارد

A-58

ندارد

ندارد

A-67

ندارد

 

جبال

A-42

A-43

A-51

A-53

ندارد

A-63

A-68

ندارد

 

سنگرکار

A-45

ندارد

ندارد

A-58

ندارد

ندارد

A-68

ندارد

 

سوپرالکتریک

A-43

A-44

A-57

A-58

ندارد

A-64

A-67

A-74

 

نسیم

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

A-58

ندارد

ندارد

ندارد

 

برفاب

ندارد

A-45

ندارد

A-59

A-60

ندارد

A-68

A-68

 

  تسمه های کولری ( کولر های مدل 13000)هم     B- 112 ,  B-113

            

 


مطالب مشابه :


اندازه تسمه کولر های آبی در مدلهای مختلف

تسمه فروشگاه مرکزی تسمه نیرو آبسال. a-44. آدرس و تلفن های
هفته پیوند اولیا و مربیان

آدرس و شماره تلفن خانه معلم‌های سراسر کشور . فروشگاه اينترنتي با ما فروشگاه مركزي آبسال.
نگاهی به آئین‌های نوروزی در گذر تاریخ

زن‌ شرقی، زن‌ ایرانی‌ ام، هویت‌ فرهنگی‌ بالنده‌ دارم. قرنهاست‌ مشتاقانه‌ راهی
برچسب :