منابع پیشنهادی جهت آزمون دکتری و ارشد حسابداری

منابع پیشنهادی آزمون ارشد حسابداری:  حسابداری مالی 1و 2 دکتر نوروش و همکاران  حسابداری صنعتی 1و2و3 نوشته رضادرگاهی(آمادگی کنکور ارشد) حسابرسی: اصول حسابرسی 1و2 سازمان حسابرسی استانداردهای حسابرسی باساختار آموزشی نوشته دکتر کیهان مهام زبان تخصص 1و2 عبدالرضا تالانه 504 واژه لغات انگلیسی ریاضی: هاشم نیکوکار (آمادگی کنکور ارشد)  آمار 1 عادل آذر  تست های استاندارهای حسابداری و حسابرسی و تست‌های کنکور ارشد سال‌های قبل (ترجیحا از سال 84 به بعد) -----------------------------------------------------------------------     منابع پیشنهادی دکتری:  

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر و مومنی- 

آمار و احتمالات، عادل آذر-آمار و کاربرد آن در مدیریت،صدقیانی و ابراهیمی-

آمار و کاربرد آن در مدیریت،رنجبران-

 

 

 آمار

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-ریاضیات آقای پورکاظمی-ریاضیات عمومی، ایساک مارون، ترجمه پاریاب-

ریاضیات عمومی، آدامز – آییژ 

ریاضی

-اصول حسابرسی جلد اول و دوم،ترجمه سلیمانی و نفری،انتشارات سازمان حسابرسی

-استانداردهای حسابرسی  ،نشریه های ۱۲۰و۱۲۴و۱۵۹،سازمان حسابرسی

-مفاهیم بنیادی حسابرسی،ترجمه نیکخواه،نشریه ۱۲۱سازمان حسابرسی

-حسابرسی رویکردی یکپارچه، آرنز،ترجمه دکتر پارسیان

-نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت،واندا والاس، ترجمه امیر اصلانی، نشریه ۱۵۹سازمانحسابرسی

-نظارت مشارکتی، کورپوریت گاورننس

-حسابرسی عملیاتی،صفار و پوریانسب و مهام،سازمان حسابرسی

-فلسفه حسابرسی، متز و شرف

-فلسفه حسابرسی،دکتر یگانه

-حسابرسی جلد اول،آرنز ،ترجمه پارسیان

-حسابرسی ۱،دکتر نوروش

-حسابرسی ۱،اسکندری

-مروری جامع بر حسابرسی،حامد فیلی

-حسابرسی عملکرد مدیریت ،سازمان حسابرسی

-حسابرسی کامپیوتری،نشریه ۸۳سازمان حسابرسی

-حسابرسی داخلی،ترجمه سلیمانی،نشریه ۱۷۴ سازمان حسابرسی

-کتاب تست استانداردهای حسابرسی،مهام

-کتاب تست استانداردهای حسابرسی،اسکندری

 

حسابرسی

    -حسابداری صنعتی.با تاکید بر مسائل مدیریتی- هورن گرن فاستر و داتار(دو جلد) ،ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل

    -حسابداری صنعتی ۲،محمد نمازی،انتشارات سمت

    -حسابداری مدیریت، رضا شباهنگ ،نشریه ۱۳۱ سازمان حسابرسی

-حسابداری صنعتی، دکتر اعتمادی و سیدرضا سیدنژاد فهیم،انتشارات سنجش تکمیلی

-حسابداری بهای تمام شده ۱و۲و۳  ،دکتر نوروش

    -هزینه یابی هدف ،تفریدون رهنمای رودپشتی،انتشارات ترمه

    -هزینه یابی فعالیت ،فریدون رهنمای رودپشتی،انتشارات ترمه

    -حسابداری صنعتی ۱و۲و۳،  سورن ابنوس

    -حسابداری صنعتی ۱و۲و۳  ،اسکندری

    -حسابداری مدیریت، بلوچر چن و لین، ترجمه دکتر پارساییان

    -حسابداری مدیریت،پرویز بختیاری

    -حسابداری مدیریت استراتژیک، حسن مدرکیان

    -حسابداری مدیریت، کارل مور و رابرت ژادیک ،ترجمه محمد عبده تبریزی و محسن دستگیر

-حسابدار مدیریت ارزش آفرینی در محیط پویا ،دکتر احمد مدرس و کیهان مهام

-حسابداری مدیریت ،هورن گرن ،ترجمه دکتر ایرج نوروش

    -مبانی حسابداری مدیریت،فریدون رهنمای رودپشتی

-حسابداری مدیریت راهبردی،فریدون رهنمای رودپشتی

-تسلط بر مباحث نوین در حسابداری مدیریت(هزینه یابی کیفیت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت،زنجیره ارزش،ارزیابی متوازن،تولید به موقع، هزینه یابی معکوس،تئوری محدودیت ها) منتشر شده در مجلات حسابدار / حسابرس / بررسیهای حسابداری

 

  حسابداری مدیریت

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

     -تئوریهای حسابداری ۱و۲، دکتر رضا شباهنگ،سازمان حسابرسی

     -تئوری حسابداری ۱و۲، هندریکسن و برادا ، ترجمه دکتر پارساییان

     -تئوری حسابداری، بلکویی،ترجمه دکتر پارساییان ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

     -تئوری اثباتی حسابداری، واتز و زیمرمن،ترجمه پارساییان،انتشارات ترمه

     -تئوری  حسابداری، ولک و داد و ترنی،ترجمه دکتر پارساییان،انتشارات ترمه

     -تئوری حسابداری، دیگان

     -تئوری حسابداری مالی، اسکات،ترجمه محسن مام بیگی

     -تئوری حسابداری، دکتر آقایی

  -تئوری اسکات، ترجمه پارسائیان، دو جلد

     -تئوری حسابداری مالی، دکتر نیکومرام و بنی مهد

     -جزوه دکتر ثقفی

 


مطالب مشابه :


كتاب آمار و کاربرد آن در مديريت

آمار و کاربرد آن در و کاربرد آن در مديريت براي دانلود آمار کاربردي عادل آذر
دانلود کتاب آمار ر و کاربرد آن در مدیریت - دکتر عادل آذر

دکاما 93 شهید رجایی - دانلود کتاب آمار ر و کاربرد آن در مدیریت - دکتر عادل آذر - دانشجویان
پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 دانلود مقاله مدیریت مالی عادل آذر
خلاصه و نمونه سوال کاربرد آمار در مدیریت عادل آذر (انتشارات سمت)

کاربرد آمار در مدیریت و پیشنهادهای شما در جهت آمار در مدیریت عادل آذر
خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت

این هم خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت. تالیف دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ - عادل آذر دانلود.
منابع دکترا مدیریت(آمار)

آمار. ردیف. نام کتاب. مولف (مترجم) انتشارات. 1. آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) عادل آذر، منصور
منابع پیشنهادی جهت آزمون دکتری و ارشد حسابداری

آمار و کاربرد آن در مدیریت آمار و احتمالات، عادل آذر-آمار و کاربرد آن در دانلود کتاب
منابع کلاسی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر دهقان

منابع کلاسی درس آمار و کاربرد آن در و کاربرد آن در مدیریت کتاب آمار دکتر عادل آذر
برچسب :