فصل دوم - پای دوچرخه

فصل دوم

پاي دوچرخه

بسياري از افراد نو آموز كه مراحل اوليه ي شنا را ياد مي گيرند ، از اينكه به صورت عمودي در آب قرار بگيرند و پاهاي آنها به كف استخر نرسد هراسانند . مهارت پاي دوچرخه بدين منظور به كار مي رود تا نو آموزان بتوانند بر روي قسمت عميق استخر قرار گيرند و به راحتي حركت پاي دوچرخه را انجام دهند .

گام اول : براي فراگيري حركت پاي دوچرخه بهتر است ابتدا تمرينات بر روي خشكي انجام پذيرد . بدين صورت كه به حالت نشسته  بر روي دوچرخه قرار بگيريد . كمي زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمايل كنيد . در اين هنگام پاها را تك تك از زمين بلند و زانو را به سمت سينه بياوريد و سپس با فشار كف پا ، به سمت زمين برگردانيد . به خاطر داشته باشيد كه پاها به طور متناوب اين حركت را اجرا كنند و مسير حركت پاها به شكل 8 باشد بدين صورت كه بعد از بلند كردن پا از زمين و هنگام بازگشت ، كمي پا را به طرف بيرون حركت دهيد تا فاصله ي پاها كمي بيشتر از عرض شانه باشد .

شكل ص 45

گام دوم : پس از تمرين حركات پا ، به تمرين و تكرار تكنيك ساده ي دست در پاي دوچرخه بپردازيد . بدين صورت كه دستها را در همان حالت قبلي ( نشسته بر روي دوچرخه ) در مقابل سينه و شكم به آرامي به همديگر نزديك كنيد و سپس با چرخش مچ از همديگر دور كنيد ، مثل اينكه آب را با كف دستها در مقابل بدن جمع و سپس به طرفين پخش مي كنيد . دقت كنيد حركت دستها از محدوده ي سينه شما بيشتر نشود .

گام سوم : تمرين گام اول را آغاز و سپس به آرامي حركات دستها را به آن اضافه كنيد تا بدين طريق حركت دست و پاي همزمان دوچرخه را در خشكي تمرين و تكرار نماييد .

گام چهارم : تمرين گام اول را با قرار گرفتن در قسمت كم عمق به نحوي كه ارتفاع آب تا زير چانه شما باشد ، تكرار كنيد . در اين گام سعي كنيد هنگام تمرين حركات پا ، بدنتان ضمن حفظ حالت نشستن بر روي دوچرخه ، به صورت غوطه ور در سطح آب بماند . البته انجام  پاي دوچرخه فقط كمك خواهد كرد تا سر شما در بالاي آب باقي بماند .

گام پنجم : پس از تمرين و تكرار حركات پا در دوچرخه كه در گام چهارم اجرا شد ، اين بار حركات دست را نيز همراه با پا به طور متناوب به اجرا در آوريد تا مهارت پاي دوچرخه شما كامل گردد .

گام ششم : براي كسب مهارت بيشتر در اجراي پاي دوچرخه ، تمرين ديگري را به اجرا در آوريد . بدين صورت كه ابتدا تكنيك غوطه وري لاك پشتي را اجرا كنيد و پس از غوطه وري در آب ، دست هايتان را رها كنيد تا پاها آزاد شوند . سپس شروع به انجام حركات پاي دوچرخه كنيد درحالي كه بالا تنه شما عمود نباشد و در سطح آب غوطه ور باقي مانده باشد .

پس از اينكه كمي در زدن پاي دوچرخه در اين حالت مهارت پيدا كرديد ، با اجراي حركت دست در دوچرخه كه مقابل سينه شما انجام مي گيرد ، به آرامي سرتان را از آب بلند كنيد و ضمن غوطه وري درسطح آب ، به اجراي حركت كامل پاي دوچرخه اقدام كنيد .

به خاطر داشته باشيد كه مهارت پاي دوچرخه به مرور زمان و با انجام تمرينات مداوم و تكرار به ميزان كافي به طور مطلوب به مرحله ي اجرا در خواهد آمد و شما خواهيد توانست با آرامش كامل و به كارگيري نيروي بسيار كمي در سطح آب باقي بمانيد .


مطالب مشابه :


فروش دوچرخه دست دوم قم

دوچرخه - فروش دوچرخه دست دوم قم - فرهنگ دوچرخه سواری -
فصل دوم - پای دوچرخه

گام دوم : پس از كمي در زدن پاي دوچرخه در اين حالت مهارت پيدا كرديد ، با اجراي حركت دست در
دوچرخه قسمت دوم

دوچرخه قسمت دوم. سنگین بودن آنها است که در سراشیبی ها کنترل آن به سبب سبک بودن از دست فرد
دوچرخه ی آموزش ریاضی( دست ساز )

دوچرخه ی آموزش ریاضی ( دست ساز ) در کلاس اول و کلاس دوم. نام: دوچرخه ی اعداد در سرزمین
دوچرخه بچه گانه

دوچرخه تردمیل ویلچر - دوچرخه بچه گانه - فروش ویژه تردمیل دوچرخه بچه گانه دست دوم
تردمیل

دوچرخه تردمیل ویلچر - دوچرخه - فروش ویژه تردمیل - دوچرخه - ویلچر تردمیل دست دوم
مواردی برای جلوگیری از سرقت دوچرخه و بعد از دزدیه شدن دوچرخه شما (بخش دوم)

(بخش دوم) - دوچرخه سواران تبریز برای به دست آوردن حفاظت بیشتر باید با قفل u استفاده شود.
دزد دوچرخه 1948 THE BICYCLE THIEF

به فروشگاه دوچرخه هاي دست دوم سرک مي کشند؛ فروشگاهي پر از مردماني عبوس و پاسبان هاي خشن
برچسب :